Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 24.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
 Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs
A.Slakteris
Rīgā 2006.gada 19.aprīlī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES

 D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 24.aprīlī
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieņemšanai LR Satversmes 81.panta kārtībā pieteiktie tiesību aktu projekti
1.1.  TA-932  Noteikumu projekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  V.Krievāns  I.Gaidele  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
II. Politikas plānošanas dokumentu projekti
2.1.  TA-2864  Ministru kabineta iekārtas likuma koncepcijas projekts  MINISTRU PREZIDENTS  S.Gulbe    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.2.  VSS-1918
TA-938 
Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādņu projekts
2006. - 2010.gadam

 
TIESLIETU MINISTRIJA  L.Medin    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.3.  VSS-101
TA-864 
Plāna projekts "Bērniem piemērota Latvija 2006.gadam"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  L.Andersone  L.Neikens  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.4.  VSS-245
TA-852 
Rīcības plāna projekts "Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam"   LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  A.Dūdiņš    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
III. Tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1861
TA-489 
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  R.Lūsis    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
3.2.  TA-930  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm"  TIESLIETU MINISTRIJA  E.Stivriņa    Iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē 
3.3.  VSS-156
TA-781 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi""  Vides ministrija  R.Bebris  E.Zaķe-Kļaviņa  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
3.4.  VSS-360
TA-905 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  H.Jirgena    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
3.5.  TA-983  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  H.Jirgena    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
3.6.  VSS-1070
TA-359 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, lieto, rezervē, pagarina vai anulē numerācijas resursus un atsakās no tiem"  SATIKSMES MINISTRIJA  R.Bergmanis  J.Dumpis  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
3.7.  VSS-94
TA-670 
Noteikumu projekts "Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Krastiņš  A.Ošs
V.Putāne
 
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
Skatīt protokolu