Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

14. decembra Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-1290
 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, EM, FM, IEM, SAM, TM, Tiesībsargs   
2.  VSS-1291
 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, EM, FM, IEM, SAM, TM, Tiesībsargs   
3.  VSS-1292
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli""  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, EM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, Tiesībsargs   
Ārlietu ministrija
4.  VSS-1300
 
Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2018.gadam"  Plāna projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, LTRK; Latvijas Rektoru padome; biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai"; Saeimas Eiropas lietu komisija   
5.  VSS-1301
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas valsts karoga lietošanu Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas neatkarības dienās"  MK rīkojuma projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, KM, LM, LPS, TM, VARAM   
Ekonomikas ministrija
6.  VSS-1302
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
7.  VSS-1303
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, ZM   
8.  VSS-1304
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
9.  VSS-1305
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM   
10.  VSS-1306
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM   
11.  VSS-1307
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM   
12.  VSS-1308
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
13.  VSS-1309
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
14.  VSS-1282
 
Noteikumu projekts "Valsts nodevu uzskaites noteikumi"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, LDDK, LM, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
15.  VSS-1283
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.589 "Tiesu administrācijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LBAS, TM   
16.  VSS-1284
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, TM   
17.  VSS-1285
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
18.  VSS-1286
 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
19.  VSS-1293
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.533 "Daugavpils medicīnas koledžas nolikums"" atzīšanu par spēku zaudējušiem  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM   
Labklājības ministrija
20.  VSS-1287
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, TM   
21.  VSS-1288
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, TM   
22.  VSS-1289
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LPS, MK, PKC, TM, VARAM, VM, Latvijas Pilsoniskā Alianse   
Satiksmes ministrija
23.  VSS-1310
 
Noteikumu projekts "Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācijas kārtība"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM, biedrība "Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija", Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Tieslietu ministrija
24.  VSS-1313
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.18 "Intelektuālā īpašuma padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, PKC   
Veselības ministrija
25.  VSS-1298
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AIM, FM, IEM, TM   
26.  VSS-1299
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.  VSS-1294
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
AIM, FM, LPS, SAM, TM, ZM   
28.  VSS-1295
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, atsavināšanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
29.  VSS-1296
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, LPS, MK, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
30.  VSS-1297
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Likumprojekts

Vides politika 
EM, FM, KNAB, LDDK, LPS, SAM, TM, ZM   
Zemkopības ministrija
31.  VSS-1311
 
Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
32.  VSS-1312
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
33.  VSS-1314
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta atvasinātas publiskas personas "Dārzkopības institūts" nolikuma apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM   

 

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. p.k. Politikas joma Politikas nozare Politikas apakšnozare (ja tāda ir)

1

2

3

4

1.

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi

1.1. Attīstības sadarbība

1.2. Eiropas Savienības institucionālie jautājumi

1.3. Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumi

1.4. Starptautiskās attiecības

1.5. Starptautiskās un reģionālās organizācijas

1.6. Valsts ārējā drošība

 

2.

Budžeta un finanšu politika

2.1. Ārvalstu finanšu instrumentu apguve

2.1.1. Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti

2.2. Finanšu un kapitāla tirgus politika

2.3. Finanšu vadība

2.4. Grāmatvedība

2.5. Monetārā politika

2.6. Nodokļu politika

2.7. Valsts un pašvaldību budžeta politika

 

3.

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika

3.1. Lauksaimniecības politika

3.1.1. Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana

3.2. Meža politika

3.3. Zivsaimniecības politika

3.4. Pārtikas drošība un kvalitāte

3.5. Dzīvnieku veselības politika

 

4.

Iekšlietu politika

4.1. Glābšana un civilā aizsardzība

4.2. Iedzīvotāju uzskaite

4.3. Migrācijas politika

4.4. Noziedzības novēršana un apkarošana

4.5. Personas tiesību un interešu aizsardzība

4.6. Sabiedriskā kārtība un drošība

4.7. Valsts robežas drošība

4.8. Valsts ugunsdrošība

 

5.

Industrijas un pakalpojumu politika

5.1. Ārējā ekonomiskā politika

5.1.1. Ārējās ekonomiskās attiecības

5.1.2. Ārējā tirdzniecība

5.1.3. Eksporta veicināšana

5.2. Būvniecības politika

 

5.3. Enerģētika

5.3.1. Atjaunojamie energoresursi

5.4. Iekšējā tirgus politika

5.5. Inovāciju attīstība

5.6. Mājokļu politika

5.7. Patērētāju tiesību aizsardzība

5.8. Rūpniecība

5.9. Standartizācijas politika

 

5.10. Tautsaimniecības struktūrpolitika

5.10.1. Publiskā un privātā partnerība

6.

Izglītības un zinātnes politika

6.1. Augstākā izglītība un zinātnes attīstība

6.2. Mūžizglītības sistēmas attīstība

6.3. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība

6.4. Valsts valodas attīstība

6.5. Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

 

7.

Kultūras politika

7.1. Autortiesību politika

 

7.2. Kultūras attīstība

7.2.1. Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstība

7.2.2. Mazākumtautību kultūras un tradīciju saglabāšana

7.3. Kultūras mantojuma saglabāšana

7.3.1. Kultūras pieminekļu aizsardzība

7.4. Kultūrizglītība

 

8.

Nodarbinātības un sociālā politika

8.1. Darba politika

8.1.1. Darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs

8.1.2. Minimālā darba alga

8.1.3. Nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšana

8.1.4. Darba aizsardzība

8.2. Sociālā aizsardzība

8.2.1. Sociālā apdrošināšana

8.2.2. Valsts sociālie pabalsti

8.2.3. Sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, profesionālā rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi

8.2.4. Sociālais darbs

8.2.5. Sociālā palīdzība

8.2.6. Invalīdu vienlīdzīgas iespējas

8.3. Dzimumu līdztiesība

8.4. Sociālā iekļaušana

8.5. Bērnu un ģimenes politika

 

9.

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

9.1. Informācijas sabiedrības attīstība

9.2. Jaunatnes politika

 

9.3. Pilsoniskās sabiedrības attīstība

9.3.1. Nevalstisko organizāciju attīstība

9.4. Sabiedrības integrācija

9.4.1. Mazākumtautību tiesības

9.4.2. Sabiedrības iecietības veicināšana

9.5. Vēlēšanu sistēmas attīstība

 

9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika  9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika  

10.

Publiskās pārvaldes politika

10.1. Attīstības plānošana

10.2. E-pārvaldes attīstība

10.3. Labāka regulējuma politika

10.4. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību sistēmas attīstība

 

10.5. Valsts pārvaldes attīstība

10.5.1. Cilvēkresursu attīstība

10.5.2. Kvalitātes vadība

10.5.3. Valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu attīstība

10.5.4. Valdības komunikācijas politika

10.6. Valsts īpašumu pārvaldība

11.

Reģionālā politika

11.1. Ainavu politika

11.2. Eiropas teritoriālā sadarbība

 

11.3. Reģionālā attīstība

11.3.1. Lauku attīstība

11.3.2. Pilsētu attīstība

11.4. Telpiskā plānošana

 

11.5. Zemes politika

11.5.1. Zemes resursu ilgtspējīga apsaimniekošana

12.

Tieslietu politika

12.1. Valststiesību politika

12.1.1. Konstitucionālās tiesības

12.1.2. Cilvēktiesības

12.1.3. Administratīvās tiesības

12.1.4. Administratīvā procesa tiesības

12.1.5. Administratīvo sodu tiesības

12.1.6. Administratīvo sodu procesa tiesības

12.2. Krimināltiesību politika

12.2.1. Krimināltiesības

12.2.2. Kriminālprocesa tiesības

12.2.3. Kriminālsodu izpildes tiesības

12.3. Civiltiesību politika

12.3.1. Civiltiesības

12.3.2. Civilprocesa tiesības

12.3.3. Komerctiesības

12.4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas politika

12.5. Tiesu sistēmas attīstības politika

 

12.6. Starptautisko tiesību politika

12.6.1. Starptautiskās privāttiesības

12.6.2. Starptautiskās publiskās tiesības

12.7. Eiropas Savienības tiesību politika

 

13.

Transporta un sakaru politika

13.1. Sakaru politika

13.1.1. Elektronisko sakaru politika

13.1.2. Pasta politika

13.1.3. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politika

13.2. Transporta politika

13.2.1. Autosatiksmes politika

13.2.2. Dzelzceļa politika

 

13.2.3. Gaisa transporta politika

13.2.4. Jūras transporta politika

13.2.5. Sabiedriskā transporta politika

13.2.6. Tranzīt­pārvadājumu politika

14.

Tūrisma, sporta un brīvā laika politika

14.1. Interešu izglītība

14.2. Sporta politika

14.3. Tūrisma politika

 

15.

Uzņēmējdarbības politika

15.1. Komercdarbības attīstība

15.2. Konkurētspējas attīstība

15.3. Privatizācijas politika

 

16.

Valsts aizsardzības politika

16.1. Militārā izglītība

16.1.1. Profesionālā dienesta attīstība

16.2. Nacionālo bruņoto spēku attīstība

16.2.1. Dalība starptautiskās operācijās

16.2.2. Nacionālo bruņoto spēku modernizācija

17.

Veselības politika

17.1. Farmācija

17.2. Sabiedrības veselība

17.3. Veselības aprūpe

 

18.

Vides politika

18.1. Dabas aizsardzība

18.2. Klimata pārmaiņas

18.3. Vides aizsardzība

 

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VM

Veselības ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

LR VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

PKC Pārresoru koordinācijas centrs

LBAS
LDDK

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latvijas Darba devēju konfederācija

.