Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

23. marta Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-314
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LBAS, MK, TM   
Ārlietu ministrija
2.  VSS-329
 
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par grozījumiem 2010.gada 20.decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, FM, IEM, LPS, TM   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-328
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
4.  VSS-301
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
5.  VSS-302
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, EM, IEM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-303
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.110 "Noteikumi par depozīta maksājumu""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, EM, IEM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
7.  VSS-304
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.611 "Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, EM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-305
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, EM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
9.  VSS-306
 
Noteikumu projekts "Koncesijas procedūras paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, EM, IEM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
10.  VSS-307
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, EM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
11.  VSS-308
 
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, TM   
12.  VSS-309
 
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, KM, KNAB, SAM, TM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Iekšlietu ministrija
13.  VSS-331
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.458 "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LM, TM, VARAM   
14.  VSS-332
 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, MK, SAM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
15.  VSS-323
 
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Kārsavas novada pašvaldības īpašumā”   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
16.  VSS-324
 
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
17.  VSS-325
 
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības īpašumā”  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
18.  VSS-326
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Augstākās izglītības padome, Rektoru padome, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
19.  VSS-327
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Augstākās izglītības padome, Rektoru padome, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
20.  VSS-319
 
Informatīvais ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.–2020.gadam ietvertā uzdevuma Nr.11.1 izpildi   Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, LRVK, TM   
Kultūras ministrija
21.  VSS-300
 
Likumprojekts "Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums"  Likumprojekts

Kultūras politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Labklājības ministrija
22.  VSS-333
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IEM, LBAS, TM   
Satiksmes ministrija
23.  VSS-315
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, TM, VARAM   
24.  VSS-316
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LPS, TM, VARAM   
25.  VSS-317
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
26.  VSS-318
 
Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
27.  VSS-334
 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr. 619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, VARAM   
28.  VSS-335
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, AM, FM, IEM   
Veselības ministrija
29.  VSS-320
 
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, TM   
30.  VSS-321
 
Noteikumu projekts "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, IEM, IZM, LBAS, MK, TM, VARAM   
31.  VSS-322
 
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Likumprojekts

Veselības politika 
FM, LM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
32.  VSS-310
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LPS, SAM, TM, ZM, Latvijas Dabas fonds   
33.  VSS-311
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LPS, TM, ZM, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Latvijas Mežu sertifikācijas padome, Vides konsultatīvā padome, Latvijas Dabas fonds, AS "Latvijas valsts meži", Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
34.  VSS-312
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, LDDK, SAM, SPRK, TM   
35.  VSS-313
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, LDDK, SAM, SPRK, TM   
Zemkopības ministrija
36.  VSS-330
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, KNAB, TM, VARAM   

 

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. p.k. Politikas joma Politikas nozare Politikas apakšnozare (ja tāda ir)

1

2

3

4

1.

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi

1.1. Attīstības sadarbība

1.2. Eiropas Savienības institucionālie jautājumi

1.3. Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumi

1.4. Starptautiskās attiecības

1.5. Starptautiskās un reģionālās organizācijas

1.6. Valsts ārējā drošība

 

2.

Budžeta un finanšu politika

2.1. Ārvalstu finanšu instrumentu apguve

2.1.1. Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti

2.2. Finanšu un kapitāla tirgus politika

2.3. Finanšu vadība

2.4. Grāmatvedība

2.5. Monetārā politika

2.6. Nodokļu politika

2.7. Valsts un pašvaldību budžeta politika

 

3.

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika

3.1. Lauksaimniecības politika

3.1.1. Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana

3.2. Meža politika

3.3. Zivsaimniecības politika

3.4. Pārtikas drošība un kvalitāte

3.5. Dzīvnieku veselības politika

 

4.

Iekšlietu politika

4.1. Glābšana un civilā aizsardzība

4.2. Iedzīvotāju uzskaite

4.3. Migrācijas politika

4.4. Noziedzības novēršana un apkarošana

4.5. Personas tiesību un interešu aizsardzība

4.6. Sabiedriskā kārtība un drošība

4.7. Valsts robežas drošība

4.8. Valsts ugunsdrošība

 

5.

Industrijas un pakalpojumu politika

5.1. Ārējā ekonomiskā politika

5.1.1. Ārējās ekonomiskās attiecības

5.1.2. Ārējā tirdzniecība

5.1.3. Eksporta veicināšana

5.2. Būvniecības politika

 

5.3. Enerģētika

5.3.1. Atjaunojamie energoresursi

5.4. Iekšējā tirgus politika

5.5. Inovāciju attīstība

5.6. Mājokļu politika

5.7. Patērētāju tiesību aizsardzība

5.8. Rūpniecība

5.9. Standartizācijas politika

 

5.10. Tautsaimniecības struktūrpolitika

5.10.1. Publiskā un privātā partnerība

6.

Izglītības un zinātnes politika

6.1. Augstākā izglītība un zinātnes attīstība

6.2. Mūžizglītības sistēmas attīstība

6.3. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība

6.4. Valsts valodas attīstība

6.5. Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

 

7.

Kultūras politika

7.1. Autortiesību politika

 

7.2. Kultūras attīstība

7.2.1. Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstība

7.2.2. Mazākumtautību kultūras un tradīciju saglabāšana

7.3. Kultūras mantojuma saglabāšana

7.3.1. Kultūras pieminekļu aizsardzība

7.4. Kultūrizglītība

 

8.

Nodarbinātības un sociālā politika

8.1. Darba politika

8.1.1. Darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs

8.1.2. Minimālā darba alga

8.1.3. Nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšana

8.1.4. Darba aizsardzība

8.2. Sociālā aizsardzība

8.2.1. Sociālā apdrošināšana

8.2.2. Valsts sociālie pabalsti

8.2.3. Sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, profesionālā rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi

8.2.4. Sociālais darbs

8.2.5. Sociālā palīdzība

8.2.6. Invalīdu vienlīdzīgas iespējas

8.3. Dzimumu līdztiesība

8.4. Sociālā iekļaušana

8.5. Bērnu un ģimenes politika

 

9.

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

9.1. Informācijas sabiedrības attīstība

9.2. Jaunatnes politika

 

9.3. Pilsoniskās sabiedrības attīstība

9.3.1. Nevalstisko organizāciju attīstība

9.4. Sabiedrības integrācija

9.4.1. Mazākumtautību tiesības

9.4.2. Sabiedrības iecietības veicināšana

9.5. Vēlēšanu sistēmas attīstība

 

9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika  9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika  

10.

Publiskās pārvaldes politika

10.1. Attīstības plānošana

10.2. E-pārvaldes attīstība

10.3. Labāka regulējuma politika

10.4. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību sistēmas attīstība

 

10.5. Valsts pārvaldes attīstība

10.5.1. Cilvēkresursu attīstība

10.5.2. Kvalitātes vadība

10.5.3. Valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu attīstība

10.5.4. Valdības komunikācijas politika

10.6. Valsts īpašumu pārvaldība

11.

Reģionālā politika

11.1. Ainavu politika

11.2. Eiropas teritoriālā sadarbība

 

11.3. Reģionālā attīstība

11.3.1. Lauku attīstība

11.3.2. Pilsētu attīstība

11.4. Telpiskā plānošana

 

11.5. Zemes politika

11.5.1. Zemes resursu ilgtspējīga apsaimniekošana

12.

Tieslietu politika

12.1. Valststiesību politika

12.1.1. Konstitucionālās tiesības

12.1.2. Cilvēktiesības

12.1.3. Administratīvās tiesības

12.1.4. Administratīvā procesa tiesības

12.1.5. Administratīvo sodu tiesības

12.1.6. Administratīvo sodu procesa tiesības

12.2. Krimināltiesību politika

12.2.1. Krimināltiesības

12.2.2. Kriminālprocesa tiesības

12.2.3. Kriminālsodu izpildes tiesības

12.3. Civiltiesību politika

12.3.1. Civiltiesības

12.3.2. Civilprocesa tiesības

12.3.3. Komerctiesības

12.4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas politika

12.5. Tiesu sistēmas attīstības politika

 

12.6. Starptautisko tiesību politika

12.6.1. Starptautiskās privāttiesības

12.6.2. Starptautiskās publiskās tiesības

12.7. Eiropas Savienības tiesību politika

 

13.

Transporta un sakaru politika

13.1. Sakaru politika

13.1.1. Elektronisko sakaru politika

13.1.2. Pasta politika

13.1.3. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politika

13.2. Transporta politika

13.2.1. Autosatiksmes politika

13.2.2. Dzelzceļa politika

 

13.2.3. Gaisa transporta politika

13.2.4. Jūras transporta politika

13.2.5. Sabiedriskā transporta politika

13.2.6. Tranzīt­pārvadājumu politika

14.

Tūrisma, sporta un brīvā laika politika

14.1. Interešu izglītība

14.2. Sporta politika

14.3. Tūrisma politika

 

15.

Uzņēmējdarbības politika

15.1. Komercdarbības attīstība

15.2. Konkurētspējas attīstība

15.3. Privatizācijas politika

 

16.

Valsts aizsardzības politika

16.1. Militārā izglītība

16.1.1. Profesionālā dienesta attīstība

16.2. Nacionālo bruņoto spēku attīstība

16.2.1. Dalība starptautiskās operācijās

16.2.2. Nacionālo bruņoto spēku modernizācija

17.

Veselības politika

17.1. Farmācija

17.2. Sabiedrības veselība

17.3. Veselības aprūpe

 

18.

Vides politika

18.1. Dabas aizsardzība

18.2. Klimata pārmaiņas

18.3. Vides aizsardzība

 

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VM

Veselības ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

LR VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

PKC Pārresoru koordinācijas centrs

LBAS
LDDK

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latvijas Darba devēju konfederācija

.