Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

27. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-449
 
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
2.  VSS-450
 
Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju.  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, SAM, TM, VARAM, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs; Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija; Latvijas Komercbanku asociācija; biedrība "ISACA Latvijas nodaļa"; Latvijas apdrošinātāju asociācija   
3.  VSS-451
 
Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, SAM, TM, VARAM, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs; Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija; Latvijas Komercbanku asociācija; biedrība "ISACA Latvijas nodaļa"; Latvijas apdrošinātāju asociācija   
4.  VSS-452
 
Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, SAM, TM, VARAM, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs; Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija; Latvijas Komercbanku asociācija; biedrība "ISACA Latvijas nodaļa"; Latvijas apdrošinātāju asociācija   
5.  VSS-453
 
Noteikumi par elektroniskā pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un organizatoriskajām prasībām  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, SAM, TM, VARAM, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs; Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija; Latvijas Komercbanku asociācija; biedrība "ISACA Latvijas nodaļa"; Latvijas apdrošinātāju asociācija   
6.  VSS-454
 
„Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai”  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Finanšu ministrija
7.  VSS-443
 
Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, TM   
8.  VSS-444
 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, TM   
9.  VSS-445
 
Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
IEM, TM   
10.  VSS-446
 
Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
TM   
Iekšlietu ministrija
11.  VSS-459
 
Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 „Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu”   MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, TM   
12.  VSS-460
 
Grozījums Ceļu satiksmes likumā  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, SAM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
13.  VSS-468
 
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 „Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā””   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
14.  VSS-469
 
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā”   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
15.  VSS-470
 
MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.2.pasākuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma” īstenošanas noteikumi”   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM   
Kultūras ministrija
16.  VSS-447
 
Par projekta "Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu atbalstam" ietvaros  Ziņojums turpmākai rīcībai

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika 
FM, TM   
17.  VSS-448
 
Par valsts nekustamā īpašuma Doma laukums 8, Rīgā, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" pamatkapitālā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
Labklājības ministrija
18.  VSS-476
 
Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu”   MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Satiksmes ministrija
19.  VSS-463
 
Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, TM, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome   
20.  VSS-464
 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 “Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā”  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, TM, ZM   
21.  VSS-465
 
Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta atjaunošanas projekta īstenošanai uz valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava – Staļģene – Code 3,00.km”  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
22.  VSS-466
 
Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta „E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
23.  VSS-467
 
Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta „E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
24.  VSS-473
 
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi”  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AIM, FM, IZM, KM, LPS, SAM, VARAM, ZM   
25.  VSS-474
 
Par atļauju Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei un Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
FM   
26.  VSS-475
 
Būvju klasifikācijas noteikumi  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, SAM, VARAM, VM, ZM   
Veselības ministrija
27.  VSS-461
 
Kārtība, kādā veic patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, TM   
28.  VSS-462
 
Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis „  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.  VSS-455
 
Dabas lieguma „Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LPS, TM, ZM   
30.  VSS-456
 
Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, TM   
31.  VSS-457
 
Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr. 588 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi”  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LPS, PKC, TM   
32.  VSS-458
 
Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”  Likumprojekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, TM, ZM   
Zemkopības ministrija
33.  VSS-471
 
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi"   MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
34.  VSS-472
 
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   

 

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. p.k. Politikas joma Politikas nozare Politikas apakšnozare (ja tāda ir)

1

2

3

4

1.

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi

1.1. Attīstības sadarbība

1.2. Eiropas Savienības institucionālie jautājumi

1.3. Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumi

1.4. Starptautiskās attiecības

1.5. Starptautiskās un reģionālās organizācijas

1.6. Valsts ārējā drošība

 

2.

Budžeta un finanšu politika

2.1. Ārvalstu finanšu instrumentu apguve

2.1.1. Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti

2.2. Finanšu un kapitāla tirgus politika

2.3. Finanšu vadība

2.4. Grāmatvedība

2.5. Monetārā politika

2.6. Nodokļu politika

2.7. Valsts un pašvaldību budžeta politika

 

3.

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika

3.1. Lauksaimniecības politika

3.1.1. Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana

3.2. Meža politika

3.3. Zivsaimniecības politika

3.4. Pārtikas drošība un kvalitāte

3.5. Dzīvnieku veselības politika

 

4.

Iekšlietu politika

4.1. Glābšana un civilā aizsardzība

4.2. Iedzīvotāju uzskaite

4.3. Migrācijas politika

4.4. Noziedzības novēršana un apkarošana

4.5. Personas tiesību un interešu aizsardzība

4.6. Sabiedriskā kārtība un drošība

4.7. Valsts robežas drošība

4.8. Valsts ugunsdrošība

 

5.

Industrijas un pakalpojumu politika

5.1. Ārējā ekonomiskā politika

5.1.1. Ārējās ekonomiskās attiecības

5.1.2. Ārējā tirdzniecība

5.1.3. Eksporta veicināšana

5.2. Būvniecības politika

 

5.3. Enerģētika

5.3.1. Atjaunojamie energoresursi

5.4. Iekšējā tirgus politika

5.5. Inovāciju attīstība

5.6. Mājokļu politika

5.7. Patērētāju tiesību aizsardzība

5.8. Rūpniecība

5.9. Standartizācijas politika

 

5.10. Tautsaimniecības struktūrpolitika

5.10.1. Publiskā un privātā partnerība

6.

Izglītības un zinātnes politika

6.1. Augstākā izglītība un zinātnes attīstība

6.2. Mūžizglītības sistēmas attīstība

6.3. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība

6.4. Valsts valodas attīstība

6.5. Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

 

7.

Kultūras politika

7.1. Autortiesību politika

 

7.2. Kultūras attīstība

7.2.1. Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstība

7.2.2. Mazākumtautību kultūras un tradīciju saglabāšana

7.3. Kultūras mantojuma saglabāšana

7.3.1. Kultūras pieminekļu aizsardzība

7.4. Kultūrizglītība

 

8.

Nodarbinātības un sociālā politika

8.1. Darba politika

8.1.1. Darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs

8.1.2. Minimālā darba alga

8.1.3. Nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšana

8.1.4. Darba aizsardzība

8.2. Sociālā aizsardzība

8.2.1. Sociālā apdrošināšana

8.2.2. Valsts sociālie pabalsti

8.2.3. Sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, profesionālā rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi

8.2.4. Sociālais darbs

8.2.5. Sociālā palīdzība

8.2.6. Invalīdu vienlīdzīgas iespējas

8.3. Dzimumu līdztiesība

8.4. Sociālā iekļaušana

8.5. Bērnu un ģimenes politika

 

9.

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

9.1. Informācijas sabiedrības attīstība

9.2. Jaunatnes politika

 

9.3. Pilsoniskās sabiedrības attīstība

9.3.1. Nevalstisko organizāciju attīstība

9.4. Sabiedrības integrācija

9.4.1. Mazākumtautību tiesības

9.4.2. Sabiedrības iecietības veicināšana

9.5. Vēlēšanu sistēmas attīstība

 

9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika  9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika  

10.

Publiskās pārvaldes politika

10.1. Attīstības plānošana

10.2. E-pārvaldes attīstība

10.3. Labāka regulējuma politika

10.4. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību sistēmas attīstība

 

10.5. Valsts pārvaldes attīstība

10.5.1. Cilvēkresursu attīstība

10.5.2. Kvalitātes vadība

10.5.3. Valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu attīstība

10.5.4. Valdības komunikācijas politika

10.6. Valsts īpašumu pārvaldība

11.

Reģionālā politika

11.1. Ainavu politika

11.2. Eiropas teritoriālā sadarbība

 

11.3. Reģionālā attīstība

11.3.1. Lauku attīstība

11.3.2. Pilsētu attīstība

11.4. Telpiskā plānošana

 

11.5. Zemes politika

11.5.1. Zemes resursu ilgtspējīga apsaimniekošana

12.

Tieslietu politika

12.1. Valststiesību politika

12.1.1. Konstitucionālās tiesības

12.1.2. Cilvēktiesības

12.1.3. Administratīvās tiesības

12.1.4. Administratīvā procesa tiesības

12.1.5. Administratīvo sodu tiesības

12.1.6. Administratīvo sodu procesa tiesības

12.2. Krimināltiesību politika

12.2.1. Krimināltiesības

12.2.2. Kriminālprocesa tiesības

12.2.3. Kriminālsodu izpildes tiesības

12.3. Civiltiesību politika

12.3.1. Civiltiesības

12.3.2. Civilprocesa tiesības

12.3.3. Komerctiesības

12.4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas politika

12.5. Tiesu sistēmas attīstības politika

 

12.6. Starptautisko tiesību politika

12.6.1. Starptautiskās privāttiesības

12.6.2. Starptautiskās publiskās tiesības

12.7. Eiropas Savienības tiesību politika

 

13.

Transporta un sakaru politika

13.1. Sakaru politika

13.1.1. Elektronisko sakaru politika

13.1.2. Pasta politika

13.1.3. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politika

13.2. Transporta politika

13.2.1. Autosatiksmes politika

13.2.2. Dzelzceļa politika

 

13.2.3. Gaisa transporta politika

13.2.4. Jūras transporta politika

13.2.5. Sabiedriskā transporta politika

13.2.6. Tranzīt­pārvadājumu politika

14.

Tūrisma, sporta un brīvā laika politika

14.1. Interešu izglītība

14.2. Sporta politika

14.3. Tūrisma politika

 

15.

Uzņēmējdarbības politika

15.1. Komercdarbības attīstība

15.2. Konkurētspējas attīstība

15.3. Privatizācijas politika

 

16.

Valsts aizsardzības politika

16.1. Militārā izglītība

16.1.1. Profesionālā dienesta attīstība

16.2. Nacionālo bruņoto spēku attīstība

16.2.1. Dalība starptautiskās operācijās

16.2.2. Nacionālo bruņoto spēku modernizācija

17.

Veselības politika

17.1. Farmācija

17.2. Sabiedrības veselība

17.3. Veselības aprūpe

 

18.

Vides politika

18.1. Dabas aizsardzība

18.2. Klimata pārmaiņas

18.3. Vides aizsardzība

 

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VM

Veselības ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

LR VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

PKC Pārresoru koordinācijas centrs

LBAS
LDDK

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latvijas Darba devēju konfederācija

.