Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.44

2005.gada 31.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

E.Repše

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

V.Andrējeva

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāre


-


I.Kukute

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Latvijas Bankas pārvaldes vadītāja vietnieks

-

E.Kušners

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece
politikas plānošanas un koordinācijas lietās


-


U.Klapkalne

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.00


-


L.Milenberga

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 

1.§

 Koncepcijas projekts par bīstamo kravu pārvadājumu koordinēšanas,
uzraudzības, drošības un aizsardzības jautājumu risināšanu

TA-2610______________________________________________________

(M.Heislere, I.Aile, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 2.§

Koncepcijas projekts par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk
atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
modeļa izveidi

TA-2659______________________________________________________

(A.Kalvītis)

 Ņemot vērā ekonomikas ministra š.g. 28.oktobra vēstulē Nr.1-1764 minēto, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 3.§

 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projekts 2005. - 2012.gadam

TA-2128 ______________________________________________________

(R.Bebris, O.Spurdziņš, R.Vējonis, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.

2. Vides ministrijai:

2.1. precizēt plāna projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas
š.g. 28.oktobra vēstulē Nr.2-3-06/3087 minēto;

2.2. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

4.§

 Noteikumu projekts "Dabas parka "Piejūra"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2221______________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

 1. Noteikumu projekta izskatīšanu atlikt.

2. Vides ministrijai izvērtēt Rīgas brīvostas pārvaldes š.g. 14.oktobra vēstulē Nr.1-13/1706 minēto un nedēļas laikā iesniegt priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.

 

5.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos
Nr.252 "Kārtība, kādā tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi Eiropas Kopienas iniciatīvas
INTERREG programmu finansējuma saņēmējam no Latvijas Republikas""

TA-2662______________________________________________________

(I.Kukute, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

6.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumos
Nr.1044 "Noteikumi par Statistiskās informācijas valsts programmu 2005.gadam""

TA-2681______________________________________________________

(S.Zvidriņa, A.Matīss, O.Spurdziņš, A.Žīgure, E.Repše, E.Kušners, G.Bērziņš, G.Medne, A.Kalvītis)

 1. Noraidīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā projekta kontroli.

2. Atzīmēt, ka Ekonomikas ministrijai, gatavojot noteikumu projektu par Statistiskās informācijas valsts programmu 2006.gadam, paredzēt, ka informāciju par valdības sektora ceturkšņa finanšu kontiem sagatavo Centrālā statistikas pārvalde, pamatojoties uz Valsts kases, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas datiem.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

7.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos
Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem,
politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

TA-2709______________________________________________________

(D.Robežniece, A.Pabriks, S.Āboltiņa, O.Spurdziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai;

2.2. kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu precizēt projekta normas par noteikumu spēkā stāšanos;

2.3. precizēto noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 8.§

Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Ieriķu ielā"

TA-2009______________________________________________________

(U.Līkops, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Veselības ministrijai:

2.1. papildināt rīkojuma projektu ar 3.punktu, paredzot, ka rīkojums īstenojams Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;

2.2. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.10.30

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību