Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.45

2005.gada 7.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā -
tieslietu ministre


-


S.Āboltiņa

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

E.Repše

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Karlsbergs

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra
vietniece

 
-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

V.Andrējeva

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

J.Rekšņa

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietnieks


-


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja


-


I.Gudele

Latvijas Bankas pārvaldes vadītāja vietnieks

-

E.Kušners

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.10


-


L.Milenberga

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

 1.§

 Koncepcijas projekts par vienota ārkārtējās
palīdzības tālruņa numura 112 ieviešanu Latvijā

TA-1383
(2003)
______________________________________________________

(G.Bērziņš, Dz.Jaundžeikers, O.Spurdziņš, S.Āboltiņa)

 Koncepcijas projektu izskatīt satiksmes ministra klātbūtnē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

 2.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"

TA-2379______________________________________________________

(G.Dāboliņš, J.Rekšņa, E.Ektermane, S.Āboltiņa)

 1. Ņemot vērā Valsts kancelejas iebildumus, iesniegto rīkojuma projektu neatbalstīt.

2. Iekšlietu ministrijai sagatavot rīkojuma projektu par attiecīgiem grozījumiem Ministru kabineta 1997.gada 7.maija rīkojumā Nr.224 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem" un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 3.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām""

TA-2505______________________________________________________

(L.Rieksta-Riekstiņa, E.Ektermane, S.Āboltiņa)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē.

 

 4.§

 Informatīvais ziņojums par tulkošanas problēmām Eiropas Savienības institūcijās

TA-2755______________________________________________________

(A.Vanaga, I.Druviete, S.Āboltiņa)

 Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 5.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 22.janvāra rīkojumā
Nr.31 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Mārstaļu ielā 21""

TA-2585______________________________________________________

(M.Kaijaks, E.Repše, V.Andrējeva, S.Āboltiņa)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos
Nr.63 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju""

TA-2733______________________________________________________

(S.Zvidriņa, S.Āboltiņa)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.155 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"" (TA-2732).

 

 7.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos
Nr.155 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

TA-2732______________________________________________________

(S.Zvidriņa, S.Āboltiņa)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā izvērtēt Latvijas Bankas priekšlikumus un iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu informāciju par noteikumu projekta redakciju vai precizēto noteikumu projektu.

3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā Finanšu ministrijai dotā uzdevuma izpildes noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.63 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju"" (TA-2733).

 

 8.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos
Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un
pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas
un izmantošanas noteikumi""

TA-2284______________________________________________________

(I.Angere, O.Spurdziņš, E.Repše, E.Ektermane, J.Karlsbergs, S.Āboltiņa)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Aizsardzības ministrijai:

2.1. saskaņot noteikumu projekta 6.punktā ietvertā 78.11.apakšpunkta redakciju ar Finanšu ministriju;

2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Valsts kancelejai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kopīgi ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Satversmes aizsardzības biroju vienoties jautājumā par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu valsts noslēpuma aizsardzību administratīvajā procesā, un pievienot projektam attiecīgu informāciju.

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un
darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2006.gadā"

TA-2753______________________________________________________

(L.Sniega-Svilāne, E.Korčāgins, O.Spurdziņš, S.Āboltiņa)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē.

 

 10.§

 Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"

TA-2745______________________________________________________

(I.Juhansone, Dz.Jaundžeikers, S.Āboltiņa)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces atzinuma 1.2., 1.3., 1.4.apakšpunktā un 2. un 3.punktā minēto;

2.2. ņemot vērā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces atzinuma 4.punktā minēto, sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Iekšlietu ministrijai mēneša laikā izvērtēt nepieciešamos grozījumus Patvēruma likumā, lai tā normas saskaņotu ar Administratīvā procesa likuma normām, kā arī protokollēmumā paredzēt uzdevumu Tieslietu ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus Administratīvā procesa likumā;

2.3. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 11.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra"
publisko maksa pakalpojumu cenrādi"

TA-2216______________________________________________________

(G.Bērziņš, S.Āboltiņa)

 Ņemot vērā veselības ministra š.g. 4.novembra vēstulē Nr.9-01-12/4713 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz š.g. 12.decembrim.

 

 

Papildus iekļautais jautājums

 

 12.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumos
Nr.1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2812______________________________________________________

(G.Bērziņš, R.Muciņš, O.Braža, S.Āboltiņa)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 1.20.apakšpunktu. Precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.00

 

 

Ministru prezidenta vietā -
tieslietu ministre S.Āboltiņa

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību