Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.5

2006.gada 30.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra
vietniece


-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietnieks


-


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.00


-


L.Milenberga

 

 

Tiesību aktu projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Par pabalsta piešķiršanu
Latvijas izciliem vadošiem baleta māksliniekiem"

TA-84______________________________________________________

(L.Raubena, E.Ektermane, S.Voldiņš, O.Spurdziņš, H.Demakova, D.Staķe, D.Pavļuts, I.Druviete, A.Dragūne, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Kultūras ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta 3.punktu, paredzot, ka pabalstu izmaksā no Kultūras ministrijai gadskārtējā valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem;

2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka Finanšu ministrija paredz Kultūras ministrijas budžeta bāzes izdevumos papildus iekļaut 36000 latu pabalstu izmaksai Latvijas izciliem vadošiem baleta māksliniekiem par viņu radošo darbu un kuri atbrīvoti no darba savā profesijā līdz 1998.gada 31.decembrim;

2.3. precizēto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

2.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos
Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība""

TA-3147______________________________________________________

(R.Bebris, U.Līkops, J.Piešiņš, R.Vējonis, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.janvāra sēdē.

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos
Nr.598 "Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku
telpās""

TA-3148______________________________________________________

(R.Bebris, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.janvāra sēdē.

 

 4.§

 Noteikumu projekts "Labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku
viesnīcās un kārtība, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku
viesnīcā"

TA-194______________________________________________________

(S.Vanaga, I.Kukute, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Papildus iekļautais jautājums

 

5.§

 Pasākumu plāns problēmu novēršanai nekustamo īpašumu darījumu jomā

TA-221______________________________________________________

(I.Juhansone, S.Šķiltere, G.Bērziņš, O.Spurdziņš, M.Bičevskis, A.K.Kariņš, A.Latkovskis, I.Kukute, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pasākumu plāna projektu.

2. Tieslietu ministrijai precizēt pasākumu plāna projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto; saskaņot plāna projektā minēto pasākumu formulējumu ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 7.februāra sēdē.

3. Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai, kā arī lūgt Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot informāciju par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības bāzes aktualizāciju un tās ietekmi uz nekustamā īpašuma nodokļu apmēriem pašvaldībās un iespējamajiem risinājumiem, lai novērstu būtisku nekustamā īpašuma nodokļu sloga palielināšanu iedzīvotājiem un ar to saistīto iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa politikas maiņu. Sagatavoto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 7.februāra sēdē.

4. Lūgt Latvijas Pašvaldību savienību un tās uzaicināto pašvaldību pārstāvjus piedalīties minētā jautājuma izskatīšanā Ministru kabineta š.g. 7.februāra sēdē.

 

 

 Sēdi slēdz plkst.10.45

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību