Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.7

2006.gada 13.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs


-


A.Šlesers

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Latvijas Bankas pārvaldes vadītāja vietnieks

-

E.Kušners

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.25


-


L.Milenberga

 

 

1.§

  

Par Ministru kabineta komitejas 2006.gada 6.februāra sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.6  1.§) "Koncepcijas projekts par akcīzes nodokļa atvieglojumu
piemērošanas mehānismu mežsaimniecisko darbu veikšanā normatīvajiem aktiem"

TA-71______________________________________________________

(M.Jurušs, M.Roze, G.Bērziņš, A.Šlesers)

 Izdarīt Ministru kabineta komitejas 2006.gada 6.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.6 1.§) "Koncepcijas projekts par akcīzes nodokļa atvieglojumu piemērošanas mehānismu mežsaimniecisko darbu veikšanā normatīvajiem aktiem" grozījumu un izteikt protokollēmuma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt koncepcijas A variantā ietverto akcīzes nodokļa atmaksāšanas mehānismu, attiecīgi precizēt iesniegto rīkojuma projektu, kā arī noteiktā kārtībā sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli". Zemkopības ministrijai izstrādāto likumprojektu līdz iesniegšanai Ministru kabinetā saskaņot ar Eiropas Komisiju par izstrādātajā likumprojektā paredzētā atbalsta atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līguma nosacījumiem."

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

2.§

 Koncepcijas projekts par reprogrāfisko reproducēšanu

TA-3252______________________________________________________

(H.Demakova, A.Šlesers)

 Ņemot vērā kultūras ministres H.Demakovas izteikto priekšlikumu, koncepcijas projekta izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

3.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu īstenošanai"

TA-272-IP______________________________________________________

(D.Pavļuts, H.Demakova, A.Šlesers)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.februāra sēdē.

 

4.§

 Noteikumu projekts "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi"

TA-253______________________________________________________

(A.Krastiņš, A.Šlesers)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.februāra sēdē.

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Latvijas kuģu radio un
navigācijas aprīkojuma drošības prasības"

TA-252______________________________________________________

(A.Krastiņš, A.Šlesers)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.februāra sēdē.

 

 6.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par ro-ro pasažieru
kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošību"

TA-232______________________________________________________

(A.Krastiņš, A.Šlesers)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.februāra sēdē.

 

 7.§

 Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības
"Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-175______________________________________________________

(A.Šlesers)

 Ņemot vērā satiksmes ministra pienākumu izpildītāja bērnu un ģimenes lietu ministra A.Baštika š.g. 10.februāra vēstulē Nr.03-03/42 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

8.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības
"Ceļu satiksmes drošības direkcija" sniegto pamatdarbības
(publisko) pakalpojumu izcenojumiem"

TA-177______________________________________________________

(A.Šlesers)

 Ņemot vērā satiksmes ministra pienākumu izpildītāja bērnu un ģimenes lietu ministra A.Baštika š.g. 10.februāra vēstulē Nr.03-03/42 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

9.§

 Noteikumu projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Autotransporta direkcija" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-178______________________________________________________

(A.Šlesers)

 Ņemot vērā satiksmes ministra pienākumu izpildītāja bērnu un ģimenes lietu ministra A.Baštika š.g. 10.februāra vēstulē Nr.03-03/42 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

10.§

 Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"

TA-309______________________________________________________

(A.Stucka, E.Ektermane, S.Āboltiņa, S.Mertena, M.Kučinskis, A.Šlesers)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:

2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Nacionālās reģionālās attīstības padomi un Tieslietu ministriju;

2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.februāra sēdē.

 

 11.§

 Informatīvais ziņojums par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes joslas reģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda

TA-1957______________________________________________________

(L.Medin, A.Pabriks, S.Āboltiņa, M.Roze, G.Bērziņš, M.Kaijaks, E.Ektermane, A.Antonovs, A.Šlesers)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto ziņojumu. Neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.februāra rīkojumā Nr.118 "Par koncepciju "Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas reģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda"" un informatīvā ziņojuma kontroli.

3. Tieslietu ministrijai sagatavot un sešu mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus koncepcijā "Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas reģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda" (pieņemta ar Ministru kabineta 2004.gada 25.februāra rīkojumu Nr.118).

 

 

Papildus iekļautais jautājums

 

12.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kuģu drošības prasībām"

TA-315______________________________________________________

(A.Krastiņš, A.Šlesers)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.februāra sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.10

 

 

 Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs A.Šlesers

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību