Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.12

2006.gada 20.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās
pārvaldes lietās


-


J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietniece


-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Židkovs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

 

Tiesību aktu projekti

 

1.§

 Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"

TA-498______________________________________________________

(L.Palkina-Baļķīte, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Ārlietu ministrijai:

2.1. svītrot likumprojektā normas, kas paredz atgriešanas apliecības derīguma termiņa pagarināšanas iespēju, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;

2.2. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

2.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem
un izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts"

TA-3231______________________________________________________

(M.Pakse, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Aizsardzības ministrijai:

2.1. atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 3.punktā minētajam sagatavot attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kā arī attiecīgi precizēt noteikumu projekta redakciju;

2.2. precizēt noteikumu projekta 2.9.apakšpunkta redakciju, paredzot, ka lēmumu par konkrēto kompensācijas summas apmēru pieņem aizsardzības ministrs, kā arī paredzēt kārtību, kādā kompensācija izmaksājama;

2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

3.§

 Informatīvais ziņojums par kuģu automātiskās identifikā­cijas
sistēmas nodošanu Aizsardzības ministrijai

TA-431______________________________________________________

(A.Brakovskis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt informatīvā ziņojuma redakciju, konkretizējot nododamo lietu sastāvu;

2.2. sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu noformēt Ministru kabineta rīkojuma projekta veidā;

2.3. rīkojuma projektu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

4.§

 Informatīvais ziņojums par valsts pārvaldes iestāžu domēna vārdu
reģistrāciju augstākā līmeņa domēnā ".eu" pakāpeniskās reģistrācijas periodā

TA-681______________________________________________________

(I.Gailuma, I.Betaga, J.Reirs, A.Kalvītis)

 1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, kā arī attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;

2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes iestāžu domēnu vārdu reģistrācijas augstākā
līmeņa domēnā ".eu" pakāpeniskās reģistrācijas periodā tiesību pārbaudes kārtība"

TA-682______________________________________________________

(I.Gailuma, R.Vējonis, A.Arts, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju;

2.2. pievienot dokumentu, kas apliecina Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta piekrišanu veikt valdības pārbaudes punkta pienākumus;

2.3. saskaņoto noteikumu projektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta piekrišanu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

6.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta"

TA-2715______________________________________________________

(I.Jaunzeme, D.Aleksandrova, M.Kučinskis, S.Šķiltere, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. redakcionāli precizēt noteikumu projekta 7.3.apakšpunkta redakciju, ņemot vērā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra M.Kučinska priekšlikumu;

2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

7.§

 Likumprojekts "Tirdzniecības organizēšanas likums"

TA-1765______________________________________________________

(A.Matīss, I.Nikuļceva, A.Salmiņš, H.Danusēvičs, D.Robežniece, A.Kalvītis)

 1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā:

2.1. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Tirgotāju asociāciju;

2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

8.§

 Ziņojums par progresu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanā 2005.gadā

TA-281______________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

 Ņemot vērā ekonomikas ministra A.K.Kariņa š.g. 16.marta vēstulē
Nr.1-2199 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 

9.§

 Tautsaimniecības vienotās stratēģijas rīcības plāns

TA-276______________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

 Ņemot vērā ekonomikas ministra A.K.Kariņa š.g. 16.marta vēstulē
Nr.1-2199 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

10.§

 Koncepcijas projekts par reprogrāfisko reproducēšanu

TA-3252______________________________________________________

(A.Kalvītis)

 Koncepcijas projekta izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

Papildus iekļautais jautājums

 

11.§

 Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna
projekts no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim

TA-605______________________________________________________

(A.Matīss, D.Robežniece, A.K.Kariņš, O.Spurdziņš, G.Bērziņš, L.Straujuma, H.Danusēvičs, E.Ektermane, A.Tiknuss, J.Reirs, B.Paševica, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un plāna projektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. precizēt plāna projekta 3.punktu, sadalot to divās daļās -paredzot veikt analīzi par esošo situāciju un balstoties uz analīzes rezultātiem, sagatavot priekšlikumus turpmākai rīcībai;

2.2. precizēt plāna projekta 6., 10. un 17.punkta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.3. atkārtoti saskaņot plāna projekta 8.punkta redakciju ar Zemkopības ministriju;

2.4. atkārtoti saskaņot plāna projekta 15.punkta redakciju ar Finanšu ministriju;

2.5. aizstāt plāna projekta 14.punktā izpildes termiņu "3.aprīlis" ar termiņu "15.maijs";

2.6. saskaņot plāna projekta 22.punkta izpildes termiņu ar Labklājības ministriju;

2.7. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un saskaņoto un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.marta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.15

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību