Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 16

2007.gada 7.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs


-


A.Slakteris

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietnieks

-

V.Krievāns

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes loceklis

-

E.Karnītis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10:10

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Par jauna konferenču centra būvniecību"

TA-291 ____________________________________

(M.Kaijaks, E.Ektermane, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt no juridiskā aspekta rīkojuma projekta 5.punkta redakciju. Rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.maija sēdē.
 
2.§
Par Izglītības un zinātnes ministrijas darbības stratēģijas projektu
2007.-2009.gadam

VSS-1362
TA-853 ____________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš, E.Petrovska, I.Godmanis, I.Gudele, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. papildināt darbības stratēģijas projektu ar izglītības informatizācijas projektu un saskaņot to ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;
2.2. saskaņot darbības stratēģijas projektu ar Finanšu ministriju;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Par Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna projektu
2007.-2013.gadam

VSS-1076
TA-354 ____________________________________

(R.Vesere, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. aktualizēt plāna projektu, norādot tikai spēkā esošus tiesību aktus;
2.2. precizēt kopsavilkumu un saskaņot to ar Finanšu ministriju;
2.3. rīkojuma projektu, saskaņoto kopsavilkumu un aktualizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Par Dienvidlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna projektu
2007.-2013.gadam

VSS-1277
TA-678 ____________________________________

(R.Vesere, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. aktualizēt plāna projektu, norādot tikai spēkā esošus tiesību aktus;
2.2. rīkojuma projektu un aktualizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Koncepcijas projekts par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas
mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai

TA-791 ____________________________________

(R.Bergmanis, I.Gudele, E.Karnītis, J.Šints, I.Godmanis, M.Pavasare, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju.
2. Koncepcijas projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
3. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā dokumenta kontroli.
 

Tiesību aktu projekti

6.§

Informatīvais ziņojums par universālā pakalpojuma fonda vai citu finansēšanas
mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai

TA-443 ____________________________________

(R.Bergmanis, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos
Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem,
kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""

VSS-1809
TA-763 ____________________________________

(A.Slakteris)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 3.maija vēstulē Nr.01-10/91 minēto, noteikumu projektu izskatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 21.maija sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(139.saraksts)

VSS-96
TA-971 ____________________________________

(K.Lore, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.maija sēdē.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(148.saraksts)

VSS-273
TA-996 ____________________________________

(K.Lore, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.maija sēdē.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(144.saraksts)

VSS-155
TA-974 ____________________________________

(K.Lore, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.maija sēdē.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(146.saraksts)

VSS-203
TA-1054 ____________________________________

(K.Lore, V.Veldre, B.Rivža, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Veselības ministriju jautājumā par nekustamā īpašuma Rīgā, Rātsupītes ielā, turpmāko virzību un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.maija sēdē.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(149.saraksts)

VSS-289
TA-1103 ____________________________________

(K.Lore, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.maija sēdē.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos
Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-100
TA-835 ____________________________________

(A.Burka, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 2.punktā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju" (TA-838) un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos Nr.85 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība"" (TA-839).
 
14.§
Likumprojekts "Komerciālās prakses likums"

VSS-157
TA-968 ____________________________________

(I.Heldorfa, N.Kalns, B.Vītoliņa, M.Bičevskis, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas
juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto, kā arī atkārtoti izvērtēt 2. un 3.punktā minēto;
2.2. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Veselības ministriju;
2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-970), likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (TA-972) un likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā" (TA-973).
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-159
TA-970 ____________________________________

(A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Komerciālās prakses likums" (TA-968), likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (TA-972) un likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā" (TA-973).
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-160
TA-972 ____________________________________

(A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Komerciālās prakses likums" (TA-968), likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"
(TA-970) un likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā" (TA-973).

 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"

VSS-158
TA-973 ____________________________________

(A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Komerciālās prakses likums" (TA-968), likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"
(TA-970) un likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (TA-972).

 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"

VSS-1824
TA-925 ____________________________________

(G.Romeiko, J.Strods, J.Dumpis, A.Krūms, T.Tverijons, O.Spurdziņš, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rīgā,
Latviešu strēlnieku laukumā 1, rekonstrukciju"

TA-745 ____________________________________

(H.Demakova, A.Dobrājs, E.Ektermane, A.Slakteris)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.maija sēdē.
 
20.§
Noteikumu projekts "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem"

VSS-840
TA-2603 ____________________________________

(V.Veldre, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:35

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs
A.Slakteris

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību