Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 25

2007.gada 9.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10:10

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts
2007.-2013.gadam

VSS-1411
TA-1688 ____________________________________

(R.Bebris, E.Ektermane, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. aktualizēt plāna projektu, norādot tikai spēkā esošus tiesību aktus;
2.2. rīkojuma projektu un aktualizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Koncepcijas projekts par vienota ģeotelpiskās
informācijas portāla izstrādi

VSS-1392
TA-1640 ____________________________________

(O.Magone, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam paredzēt rīkojuma projektā atbildīgo institūciju par attiecīga likumprojekta sagatavošanu (tai skaitā nosakot arī termiņu, līdz kuram likumprojekts noteiktā kārtībā iesniedzams izskatīšanai Ministru kabinetā), kurā paredzēts deleģējums rīkojuma projekta 2.punktā minētā noteikumu projekta izstrādei. Precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā rīkojuma projekta saņemšanas koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Atzīmēt, ka koncepcijas projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar Aizsardzības ministrijas sagatavoto Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projektu (TA-1486).
 
3.§
Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projekts

VSS-1707
TA-1486 ____________________________________

(I.Gudele, D.Giluce, I.Godmanis, O.Magone, M.Bičevskis, R.Vējonis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka koncepcijas projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta sagatavoto koncepcijas projektu par vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi (TA-1640).
 

Tiesību aktu projekti

4.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā,
Linezera ielā 5, nodošanu privatizācijai"

TA-1783 ____________________________________

(K.Lore, K.Kinča, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un paskaidrojuma rakstu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas izteiktos priekšlikumus;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un paskaidrojuma rakstu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.jūlija sēdē.

 
5.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38

TA-1785 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, un atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38 nodošanu privatizācijai" un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.jūlija sēdē.
 
6.§
Par valsts īpašuma objektu Dobelē, Brīvības ielā 15B

TA-1816 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Dobelē, Brīvības ielā 15B, un atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Brīvības ielā 15B, Dobelē".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Dobelē, Brīvības ielā 15B, nodošanu privatizācijai" un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Brīvības ielā 15B, Dobelē" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.jūlija sēdē.

 
7.§
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
""Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris"

VSS-60
TA-1778 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)


Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" un atbalstīt Kultūras ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris"".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" nodošanu privatizācijai (136.saraksts)" un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris"" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.jūlija sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Izmeklēšanas cietuma iekšējās
kārtības noteikumi"

VSS-33
TA-1618 ____________________________________

(V.Puķīte, O.Spurdziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai saskaņot anotācijas III sadaļu ar Finanšu ministriju. Saskaņoto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc saskaņotās anotācijas saņemšanas noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:30

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību