Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 32

2007.gada 27.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
departamenta direktore

-

I.Feldmane

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

-

A.Loskutovs

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 

1.§

Koncepcijas projekts "Administratīvā procesa
iestādē un tiesā efektivizēšanas koncepcija"

VSS-393
TA-2113 ____________________________________

(U.Rudziks, I.Gratkovska, E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Godmanis, M.Rāzna, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot rīkojuma projektu un koncepcijas projektu ar Iekšlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Labklājības ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam (aktualizēta 2008.-2010.gadam)

VSS-409
TA-1658 ____________________________________

(D.Jakaite, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību
licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība, valsts nodevas likme par
tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumi un to uzraudzības kārtība"

VSS-388
TA-1208 ____________________________________

(D.Zepa, I.Remese, E.Ektermane, M.Bičevskis, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Par valsts īpašuma objektu Jelgavā, Rīgas ielā 22

TA-2236 ____________________________________

(D.Zepa, O.Spurdziņš)
1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Jelgavā, Rīgas ielā 22, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jelgavā, Rīgas ielā 22, un atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Rīgas ielā 22".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 28.augusta sēdē.
 
5.§
Par valsts īpašuma objektu "Mežtekas" Alūksnes rajona
Jaunannas pagastā, "Mežtekas"

TA-2243 ____________________________________

(D.Zepa, O.Spurdziņš)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta "Mežtekas" Alūksnes rajona Jaunannas pagastā, "Mežtekas", nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu "Mežtekas" Alūksnes rajona Jaunannas pagastā, "Mežtekas" un atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Mežtekas" Alūksnes rajona Jaunannas pagastā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 28.augusta sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (166.saraksts)"

VSS-811
TA-2238 ____________________________________

(D.Zepa, S.Sidiki, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt rīkojuma projektu, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteikto priekšlikumu komitejas sēdes laikā, un saskaņot to ar Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-741
TA-1866 ____________________________________

(S.Jaungaile-Gaile, A.Loskutovs, V.Veldre, I.Godmanis, A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju atkārtoti izvērtēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iebildumus un argumentāciju.
3. Finanšu ministrijai saskaņoto likumprojektu vai attiecīgu informāciju par likumprojekta virzību iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-2287 ____________________________________

(M.Lazdovskis, S.Šķiltere, M.Bičevskis, I.Godmanis, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Finanšu ministrijai 2008.gada valsts budžeta projekta izstrādes procesa laikā, tiekoties ar Latvijas Pašvaldību savienību, vienoties par konkrētu termiņu, līdz kuram apstiprināma no jauna izstrādāto kadastrālo vērtību bāze, un iesniegt Tieslietu ministrijai attiecīgu informāciju sagatavotā likumprojekta precizēšanai.
3. Tieslietu ministrijai atbilstoši Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības saskaņotajam priekšlikumam precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts virzāms 2008.gada valsts budžeta likumprojekta paketē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:00

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
O.Spurdziņš

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību