Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 2

2008.gada 7.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

E.Rinkēvičs

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


-


A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietnieks

-

V.Krievāns

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

P.Barons

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

1.§

 Latvijas Republikas Pirmā energoefektivitātes rīcības plāna projekts
2008.–2010.gadam

TA-3496_______________________________________________

(U.Sarma, H.Demakova, E.Zalāns, K.Gerhards, P.Barons, R.Vējonis, N.Broks, I.Godmanis)

 1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Pirmo energoefektivitātes rīcības plāna projektu 2008.–2010.gadam.
 2. Ekonomikas ministrijai sešu nedēļu laikā:
 2.1. papildināt plāna projektu ar informāciju par veiktajiem energo­efektivitātes pasākumiem un to finansēšanas avotiem, tai skaitā – valsts budžeta līdzekļu, pašvaldību budžeta līdzekļu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izlietojumu laikposmā no 2004. līdz 2006.gadam; 
2.2. precizēt plāna projekta tabulās ietverto informāciju attiecībā uz īstenojamiem pasākumiem, norādot konkrētus finanšu avotus – valsts budžeta līdzekļi, pašvaldību budžeta līdzekļi un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – un norādot veicamo pasākumu īstenošanas termiņus;
2.3. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu atkārtoti saskaņot ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;
2.4. saskaņoto rīkojuma projektu un plāna projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.

 

Tiesību aktu projekti

 2.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(143.saraksts)

TA-3436_______________________________________________

(K.Lore, A.Šlesers, E.Zalāns, K.Gerhards, I.Godmanis)

 1. Jautājuma izskatīšanu atlikt līdz šī protokollēmuma 2.punktā minētā ziņojuma izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par pastāvošo praksi un kārtību, kādā tiek gatavoti tiesību aktu projekti par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai, ja lēmuma pieņemšanā par attiecīgo objektu jāņem vērā Aizsargjoslu likumā noteiktais, un sagatavot rekomendācijas, kas būtu jāņem vērā, izskatot Ministru kabinetā jautājumus par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai, ja īpašuma objekts atrodas kādā no aizsargjoslām. Ekonomikas ministrijai ziņojumu un rekomendācijas iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atkārtoti izvērtēt rīkojuma projekta 1.4., 1.6., 1.11., 1.12. un 1.13.apakšpunktā minēto objektu izslēgšanas no kāpu aizsargjoslas pamatotību un iesniegt viedokli Ekonomikas ministrijā un Valsts kancelejā.

 

3.§

 Informatīvais ziņojums "Par aprēķina veikšanu par katru gadu nepieciešamās
valsts dotācijas apjoma privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības nodrošināšanai īstenošanu"

TA-2609_______________________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

 

4.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2147_______________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz mēnesi.


 

Sēdi slēdz plkst. 10:20


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību