Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 15

2008.gada 12.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


-


D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietnieks

-

A.Zabašta

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Latvijas Republikas Pirmais energoefektivitātes
rīcības plāna projekts 2008.-2010.gadam

VSS-952
TA-3496 ____________________________________

(K.Gerhards, U.Sarma, M.Roze, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt plāna projektu, ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu;
2.2. rīkojuma projektu un plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.maija sēdē.
 
2.§
Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna projekts 2008.gadam

VSS-498
TA-1200 ____________________________________

(Z.Liepiņa, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz š.g. 1.jūnijam:
2.1. papildināt plāna projektu ar salīdzinošu pārskatu par Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna īstenošanu 2006.gadā un 2007.gadā, kā arī iekļaut tajā 2008.gadā paredzētos pasākumus;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par budžeta pieprasījumu
izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"

TA-1266 ____________________________________

(Z.Eglīte, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā sēdes laikā izteiktos priekšlikumus;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.236 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" un Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība";
2.3. precizēto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Maksātnespējas jautājumu
konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu"

VSS-280
TA-655 ____________________________________

(L.Sniega-Svilāne, A.Slakteris, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums", svītrojot no konsultatīvās padomes sastāva finanšu ministru, ja nepieciešams, iekļaujot citu Finanšu ministrijas amatpersonu konsultatīvās padomes sastāvā. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas kārtība"

VSS-1021
TA-3306 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas kārtība"
(TA-3305).
 
6.§
Noteikumu projekts "Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas kārtība"

VSS-926
TA-3305 ____________________________________

(R.Arnītis, M.Roze, E.Zalāns, E.Ektermane, G.Lukstiņa, A.Slakteris, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai aktualizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas kārtība" (TA-3306).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

VSS-1399
TA-3497 ____________________________________

(M.Segliņš, A.Straume, I.Godmanis)

Ņemot vērā, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savā 2008.gada 29.februāra vēstulē Nr.1/2131 neatbalsta likumprojekta tālāko virzību, jautājumu Ministru kabinetā neskatīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par komisiju
pornogrāfiska rakstura materiālu ekspertīzes veikšanai"

VSS-1164
TA-2819 ____________________________________

(M.Segliņš, A.Slakteris, A.Baštiks, D.Trofimovs, E.Ektermane, A.Straume, I.Godmanis)

1. Jautājumu Ministru kabinetā neskatīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Pornogrāfijas ierobežošanas likumā, svītrojot normu par ekspertu komisijas izveidošanu un darbību.
 

Papildus iekļautais jautājums

9.§

Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programma

TA-1261 ____________________________________

(A.Slakteris, R.Fišers, K.Gerhards, G.Bērziņš, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.maija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:30


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību