Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

30

2008.gada 8.septembrī

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

-

S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās

-

O.Kastēns

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vecākā referente

-

A.Brāle

 

 

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

1.§
Koncepcijas projekts par tirdzniecības organizēšanas kārtības regulējuma pilnveidi pašvaldības publiskās vietās, masu pasākumos un tirgos

TA-2424 ____________________________________

(I.Apsīte, M.Roze, I.Godmanis)

1. Neatbalstīt iesniegto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt koncepcijas projekta informatīvās daļas 1.sadaļu, izvērstāk norādot tirdzniecības organizēšanas problēmas publiskajās vietās, tirgos un masu pasākumos pašvaldībās;
2.2. precizēt koncepcijas projekta informatīvās daļas 5.sadaļu, izvērstāk norādot regulējamo jautājumu saturu;
2.3. atkārtoti izvērtēt nepieciešamā deleģējuma juridisko formu – paredzot deleģējumu jau spēkā esošajos likumos, neizstrādājot jaunu likumu;
2.4. rīkojuma projektu un precizēto koncepcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
2.§
Koncepcijas projekts par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu

TA-2223 ____________________________________

(H.Demakova, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, paredzot, ka koncepcijas īstenošana tiek nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros un jauns reģistrs netiek veidots;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Zemes politikas pamatnostādņu projekts 2008.-2014.gadam

TA-2313 ____________________________________

(E.Zalāns, E.Kāpostiņš, R.Vējonis, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. precizēt rīkojuma projekta 5.punktu, paredzot uzdevumu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram arī 2009.gadā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu un ex-post novērtējumu informatīvā ziņojuma veidā;
2.3. papildināt pamatnostādņu projekta informatīvās daļas 6.1. un 6.2.apakšpunktā ietvertos rezultātus un rezultatīvos rādītājus ar informāciju par 2009.gadu;
2.4. precizēt pamatnostādņu projekta informatīvās daļas 9.punktā ietverto turpmākās rīcības plānu, paredzot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Ekonomikas ministriju kā atbildīgās institūcijas par 13.pasākuma īstenošanu, un Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju un Vides ministriju kā iesaistītās institūcijas;
2.5. ņemot vērā vides ministra R.Vējoņa izteikto priekšlikumu, apvienot pamatnostādņu projekta informatīvās daļas 9.punktā ietvertā turpmākās rīcības plāna 1. un 4.pasākumu;
2.6. precizēto pamatnostādņu projektu atkārtoti saskaņot ar Vides ministriju;
2.7. precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu resocializācijas koncepcijas projekts

TA-485 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medina, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. konkretizēt koncepcijas projektā izvirzītos uzdevumus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus;
2.2. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, paredzot, ka koncepcijas īstenošana 2009.gadā tiek nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;
2.3. precizēt koncepcijas projektu, pārceļot 2009.gadā plānotos pasākumus, kuru īstenošanai nepieciešami papildu valsts budžeta līdzekļi, uz 2010.gadu;
2.4. papildināt koncepcijas projektu ar izvērstu informāciju par Igaunijas un Lietuvas pieredzi ar brīvības atņemšanu notiesāto personu resocializācijas īstenošanā un veicināšanā;
2.5. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nodarbinātības koncepcijas projekts

TA-2065 ____________________________________

(L.Medina, G.Bērziņš, M.Bičevskis, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt koncepcijas projektu atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces atzinumā minētajam;
2.2. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, paredzot, ka koncepcijas īstenošana 2009.gadā tiek nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;
2.3. precizēt koncepcijas projektu, pārceļot 2009.gadā plānotos pasākumus, kuru īstenošanai nepieciešami papildu valsts budžeta līdzekļi, uz 2010.gadu;
2.4. papildināt koncepcijas projektu ar izvērstu informāciju par Igaunijas un Lietuvas pieredzi ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nodarbinātības organizēšanā un veicināšanā;
2.5. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā kārtība"

TA-1078 ____________________________________

(V.Veldre, I.Godmanis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra V.Veldres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
7.§
Informatīvais ziņojums par likumā "Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu" Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi

TA-1653 ____________________________________

(U.Sarma, I.Godmanis)

1. Neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā ministriju kompetences: Ekonomikas ministrija – attiecībā uz būvniecību un uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, Satiksmes ministrija – attiecībā uz kuģošanu, Vides ministrija – attiecībā uz vides aizsardzību, Zemkopības ministrija – attiecībā uz zivju resursiem;
2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ķīpsalas ielā 20, nodošanu privatizācijai"

TA-2440 ____________________________________

(K.Lore, K.Gerhards, S.Sidiki, I.Knēts, T.Koķe, A.Šlesers, M.Segliņš, M.Roze, I.Godmanis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai mēneša laikā iesniegt Valsts kancelejā informāciju par nekustamā īpašuma Rīgā, Ķīpsalas ielā 20, iespējamo pārdošanas vērtību.
3. Rīgas Tehniskajai universitātei mēneša laikā iesniegt Valsts kancelejā informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kuros Rīgas Tehniskā universitāte plāno ieguldīt nekustamā īpašuma Rīgā, Ķīpsalas ielā 20, privatizācijas rezultātā iegūtos līdzekļus.
4. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas rīkojuma projektu virzīt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
9.§
Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai

TA-2551 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.septembra sēdē.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Jūrmalā, Amulas ielā 6, nodošanu privatizācijai"

TA-2510 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Ņemot vērā Labklājības ministrijas izteikto iebildumu, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projektā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt.
2. Labklājības ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešama ēdnīca (būves kadastra apzīmējums 1300 011 1308 001) Jūrmalā, Amulas ielā 6. Ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no valsts nekustamā īpašuma "Jaungulbenes lauksaimniecības skola" Jaungulbenes pagastā, Gulbenes rajonā, nodošanu privatizācijai"

TA-2518 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.septembra sēdē.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2200 ____________________________________

(I.Šnepsta, M.Segliņš, I.Godmanis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai izvērtēt iespēju identificēto problēmu risināt bez grozījumu izdarīšanas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un attiecīgus priekšlikumus iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

TA-719 ____________________________________

(J.Muižniece, M.Bičevskis, A.Slakteris, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 2.punktu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma terminoloģijai;
2.2. precizēt noteikumu projekta 1.pielikumu, svītrojot aili "Profesijas kods atbilstoši Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram", un attiecīgi precizēt noteikumu projekta paskaidrojuma rakstu;
2.3. precizēt noteikumu projekta paskaidrojuma rakstu, paredzot, ka darba devējam ziņas par darba ņēmējiem Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz vienu reizi mēnesī;
2.4. precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;
2.5. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un precizēto paskaidrojuma rakstu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.641 "Bērnu sociālās aprūpes centra "Kalkūni" nolikums""

TA-1464 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas š.g. 5.septembra vēstulē Nr.16-0201/3148 minēto, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem""

TA-2244 ____________________________________

(V.Vogoļenoks, I.Godmanis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas atzinumu par to, ka komisija neuztur spēkā iepriekš izteiktos iebildumus un atbalsta noteikumu projekta tālāku virzību esošajā redakcijā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta trešās daļas nosacījumu izpildi informācijas apmaiņā starp publiskām personām un privātpersonām atsevišķu uzdevumu deleģēšanā"

TA-2503 ____________________________________

(I.Baldiņa, G.Bērziņš, E.Lībiņa-Engere, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot:
2.1.1. konkrētu Ministru kabineta lēmumu attiecībā uz iesniegtajā informatīvajā ziņojumā piedāvātajiem risinājumiem;
2.1.2. uzdevumu Tieslietu ministrijai izvērtēt nepieciešamību likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" 22.pantā noteiktajos gadījumos pārbaudīt personas datus Iedzīvotāju reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā un, ja nepieciešams, iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par nepieciešamajiem grozījumiem attiecīgajos normatīvajos aktos;
2.2. informatīvo ziņojumu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"

TA-2448 ____________________________________

(I.Baldiņa, G.Bērziņš, E.Lībiņa-Engere, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām"

TA-2348 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:20


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību