Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.40

2008.gada 10.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Vanaga

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Par neizlietoto medikamentu savākšanas iespējām no iedzīvotājiem"

TA-2007 ____________________________________

(J.Bundulis, R.Vējonis, A.Slakteris, I.Godmanis)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, kā arī koncepcijas projektā ietverto 1.risinājuma variantu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. sagatavot risinājuma variantu, paredzot konkrētus atbalsta pasākumus tām aptiekām, kas veic neizlietoto medikamentu savākšanu iznīcināšanai;
2.2. izvērst koncepcijas projektā ietverto 2.risinājuma variantu, papildus izanalizējot risinājuma variantu, kas paredzētu, ka neizlietoto medikamentu savākšanu un iznīcināšanu finansē zāļu ražotāji;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas un apsaimniekošanas problēmu risināšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā"

TA-3202 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, E.Zalāns, M.Roze, R.Vējonis, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto ziņojumu un sēdes laikā izteiktos viedokļus.
2. Lūgt Saeimas Agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju pagarināt uz trīs nedēļām termiņu likumprojekta "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" virzībai izskatīšanai otrajā lasījumā.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai divu nedēļu laikā:
3.1. kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot savstarpēji saskaņotus priekšlikumus informatīvā ziņojuma 1. un 2.problēmas risināšanai un sagatavot saskaņotus priekšlikumus grozījumiem Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas preambulas un 1.punkta redakcijai, tai skaitā precīzi definējot, pēc kādiem principiem atsavināšanai paredzētajam zemesgabalam tiek noteikta minimālā zemesgabala platība, kas nepieciešama ēkas (būves) apkopšanai un ekspluatācijai, un 36.panta pirmās daļas 2.punkta, otrās daļas 1.punkta un piektās daļas redakcijai;
3.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. un 3.punktu, paredzot, ka priekšlikumus grozījumiem minētajā likumprojektā iesniedz Ministru kabinets, kā arī izvērtēt nepieciešamību precizēt protokollēmuma projekta 4. un 5.punkta redakciju;
3.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.novembra sēdē.
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.



 
3.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala "Jaunbēči", Zalves pagasts, Aizkraukles rajons, nodošanu privatizācijai"

TA-3312 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par daļu no nekustamā īpašuma "Ferma", Rušonas pagasts, Riebiņu novads, Preiļu rajons, nodošanu privatizācijai"

TA-3333 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis )

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"

TA-3357 ____________________________________

(K.Lore, M.Roze, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Valsts meži" Plāņu pagastā, Valkas rajonā"

TA-3332 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par Vēlētāju reģistra ekspertīzi"

TA-3276 ____________________________________

(S.Bāliņa, T.Ceļmillers, A.Straume, M.Segliņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta sniegto ziņojumu.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā jautājuma kontroli.
3. Atzīmēt, ka Iekšlietu ministrijai informatīvā ziņojuma 1.tabulā minēto problēmu novēršana veicama Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu""

TA-3384 ____________________________________

(V.Millers, A.Slakteris, M.Roze, I.Godmanis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumam attiecībā uz valsts nodevas atvieglojuma aizvietošanu ar nodevas atmaksāšanu, kuru veiktu Valsts ieņēmumu dienests, atkārtoti likumprojektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. saskaņoto likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:00


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību