Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.41

2008.gada 24.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

-

S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās

-

O.Kastēns

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

 

 

Sēdi sāk plkst.10.15

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Patērētāju sūdzību par līguma noteikumiem neatbilstošām precēm un pakalpojumiem
izskatīšanas kārtības uzlabošanas koncepcijas projekts

TA-1951 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 22.novembra vēstulē Nr.1-1-10982 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz mēnesi un Ekonomikas ministrijai izskatīšanai komitejas sēdē iesniegt precizētu koncepcijas projektu.
 
2.§
Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas projekts

TA-2531 ____________________________________

(V.Veldre, M.Lazdovskis, I.Godmanis)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas š.g. 22.novembra vēstulē Nr.1-7.3/5230 minēto, koncepcijas izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

 

Tiesību aktu projekti

3.§

Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums",
Rundāles pagasts, Bauskas rajons, nodošanu privatizācijai"

TA-3096 ____________________________________

(K.Lore, T.Koķe, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.decembra sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu
"Valsts koop. uzņ. "Dobele"", Džūkstes pagasts, Tukuma rajons"

TA-3459 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.decembra sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu
"c.Škļarovščina", Piedrujas pagasts, Krāslavas rajons"

TA-3499 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.decembra sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu
"Upes mala pret Kalniešiem", Mazzalves pagasts, Aizkraukles rajons"

TA-3488 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.decembra sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu Ļaudonas pagastā, Madonas rajonā"

TA-3500 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.decembra sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Ziediņi", Bikstu pagasts, Dobeles rajons"

TA-3522 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.decembra sēdē.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemesgabala "Valsts meži",
Skrundas lauku teritorija, Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju Kuldīgas rajons"

TA-3521 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.decembra sēdē.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"

TA-2935 ____________________________________

(A.Matīss, M.Auders, K.Gerhards, R.Vējonis, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. redakcionāli precizēt noteikumu projekta 13.1.apakšpunktu atbilstoši sēdes laikā Ekonomikas ministrijas izteiktajam priekšlikumam;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" (TA-3178) un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"" (TA-3541).
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu"

TA-3178 ____________________________________

(M.Auders, I.Stupko, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 6.punktu, paredzot, ka papildu izdevumu apjomu, kas saistīti ar zemes gabala uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu palielināšanos, nosaka dzīvojamās mājas pārvaldnieks;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" (TA-2935) un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"" (TA-3451).
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999
"Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu""

TA-3541 ____________________________________

(M.Auders, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. redakcionāli precizēt noteikumu projekta 7.punktā ietverto 11.punktu atbilstoši sēdes laikā Ekonomikas ministrijas izteiktajam priekšlikumam;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"" Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" (TA-2935) un noteikumu projektu "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" (TA-3178).
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-2411 ____________________________________

(A.Pencis, A.Matīss, K.Gerhards, I.Godmanis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, likumprojekta izskatīšanu atlikt uz mēnesi un izskatīt to vienlaikus ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā" (VSS-1706).
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3508 ____________________________________

(E.Zalāns, I.Godmanis)

Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:50


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību