Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.44

2008.gada 15.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja padomnieks

-

R.Jonītis

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktora vietnieka
tiesību aktu lietās vietā-Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


A.Brāle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Getliņi Nr.114, Salaspils lauku teritorija, Salaspils novads, Rīgas rajons, nodošanu privatizācijai"

TA-3778 ____________________________________

(K.Lore, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Kaļķu ielā 11A, Rīgā"

TA-1703 ____________________________________

(K.Lore, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Brīvā valsts zeme", Tārgales pagasts, Ventspils rajons"

TA-3815 ____________________________________

(K.Lore, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu neapbūvēta zemesgabala "Valsts meži", Jercēnu pagasts, Valkas rajons"

TA-3817 ____________________________________

(K.Lore, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Melluži 0153"

TA-2679 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers, E.Zalāns, I.Gailīte, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta š.g. 2.decembra sēdes protokollēmumā "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas un apsaimniekošanas problēmu risināšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā" (prot. Nr.86 38.§ 2.punkts) dotā uzdevuma izpildi.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Dzintari 1205"

TA-2751 ____________________________________

(K.Lore, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2B"

TA-2752 ____________________________________

(K.Lore, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Ventspilī, Bangu ielā 63"

TA-2753 ____________________________________

(K.Lore, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Jūras ielā 61"

TA-2754 ____________________________________

(K.Lore, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienības Pilskalnes pagastā, Aizkraukles rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3062 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Liepnas pagastā un Pededzes pagastā, Alūksnes rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3063 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Rubas pagastā, Vadakstes pagastā un Nīgrandes pagastā, Saldus rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3065 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Blontu pagastā, Briģu pagastā, Līdumnieku pagastā, Goliševas pagastā, Malnavas pagastā, Pasienes pagastā, Salnavas pagastā un Zaļesjes pagastā, Ludzas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3066 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Bērziņu pagastā, Indras pagastā, Kaplavas pagastā, Piedrujas pagastā, Robežnieku pagastā un Šķaunes pagastā, Krāslavas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3067 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Šķilbēnu pagastā, Vecumu pagastā, Žīguru pagastā un Baltinavas pagastā, Balvu rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3074 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Brunavas pagastā, Gailīšu pagastā, Īslīces pagastā, Rundāles pagastā un Svitenes pagastā, Bauskas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3076 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Demenes pagastā, Eglaines pagastā, Medumu pagastā, Šēderes pagastā, Salienas pagastā un Subates lauku teritorijā, Daugavpils rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3079 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Augstkalnes pagastā, Bukaišu pagastā un Ukru pagastā, Dobeles rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3080 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Elkšņu pagastā un Aknīstes lauku teritorijā, Jēkabpils rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3081 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Elejas pagastā, Sesavas pagastā un Vilces pagastā, Jelgavas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3082 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Dunikas pagastā, Gramzdas pagastā, Kalētu pagastā, Rucavas pagastā un Vaiņodes pagastā, Liepājas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3119 ____________________________________

(L.Ozols, A.Straume, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Administratīvās apgabaltiesas, Administratīvās rajona tiesas un tās tiesu namu, Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Siguldas tiesu darbības teritorijām"

TA-3412 ____________________________________

(I.Ilgaža, V.Reitere, I.Natarova, J.Lāčplēsis, M.Švarcs, M.Lazdovskis, E.Zalāns, I.Gailīte, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.decembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:25


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā-
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte


 

Skatīt darba kārtību