Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.5

2009.gada 9.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

P.Ustubs

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas
lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.11.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Kultūras centru darbības attīstības programmas projekts 2009.-2013.gadam

TA-2624 ____________________________________

(U.Lielpēters, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. precizēt programmas projektā paredzēto atbildības sadalījumu ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju programmas īstenošanā;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Pamatnostādņu projekts gaisa telpas elastīgai izmantošanai 2009.–2014.gadam

TA-101 ____________________________________

(M.Čerņonoks, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Notiesāto personu iesaistīšana darbā un darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs

TA-3570 ____________________________________

(V.Puķīte, G.Bērziņš, E.Dreimane, L.Medina, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu tieslietu ministram sagatavot un iesniegt Saeimas attiecīgajā komisijā priekšlikumus grozījumiem Latvijas Sodu izpildes kodeksā, kas paredz, ka ar brīvības atņemšanu notiesātās personas nodarbināšanai starp ieslodzīto un komersantu tiek noslēgta vienošanās vai darba līgums;
2.2. ņemot vērā, ka noteikumi var stāties spēkā ne ātrāk, kā pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto grozījumu Latvijas Sodu izpildes kodeksā pieņemšanas Saeimā, precizēt noteikumu projektā noteikumu spēkā stāšanos;
2.3. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2. un 3.punktā minēto;
2.4. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ķīpsalas ielā 20, nodošanu privatizācijai"

TA-2440 ____________________________________

(K.Lore, M.Gruškevics, E.Dreimane, I.Godmanis.)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projekta redakciju, ņemot vērā sēdes laikā Izglītības un zinātnes ministrijas izteiktos priekšlikumus;
2.2. sagatavot detalizētu informāciju par iespējamajiem valsts ieņēmumiem latos no nekustamā īpašuma Rīgā, Ķīpsalas ielā 20, privatizācijas;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-219 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

Ņemot vērā zemkopības ministra pienākumu izpildītāja vides ministra sniegto informāciju, ka par rīkojuma projekta redakciju panākta vienošanās ar Tieslietu ministriju, Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:30


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību