Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.8

2009.gada 2.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas
lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Bundulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts
Satiksmes ministrijas valsts sekretārs
sekretāte
Vides ministrijas valsts sekretārs

-
-
-

L.Straujuma
N.Freivalds
G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Par koncernu tiesiskā regulējuma efektivitātes uzlabošanu"

TA-3851 ____________________________________

(I.Bergmane, E.Dreimane, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemesgabala "Valsts meži", Valkas pagasts, Valkas rajons"

TA-501 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iesniegto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Brīvā valsts zeme", Olaines pagasts, Rīgas rajons"

TA-516 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iesniegto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Sidrabsaliņas", Carnikavas novads, Rīgas rajons"

TA-557 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iesniegto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Ķesterciems", Engures pagasts, Tukuma rajons"

TA-562 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iesniegto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:10


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību