Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.42

2009.gada 23.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Ūbelis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītāja

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.9.00

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos
par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā""

TA-4034 ____________________________________

(M.Riekstiņš, J.Sārts, E.Repše, M.Segliņš, I.Bite, J.Baškers, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Aizsardzības ministriju sagatavot detalizētu nepieciešamo līdzekļu tāmi likumprojekta 2.pantā minētās funkcijas veikšanai, attiecīgi precizēt anotāciju un saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par finansējuma avotu Vienošanās uzdevumu īstenošanai. Saskaņoto likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojektu sagatavot atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Majori 1904, Jūrmalā"

TA-4206 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu
Liepu iela 2b, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads"

TA-4243 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos
Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai""

TA-2997 ____________________________________

(G.Ābele, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta 12.punktu un attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos
Nr.86 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
dienesta atalgojuma sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-3970 ____________________________________

(N.Garbars, I.Artemjeva, L.Mūrniece, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"

TA-4152 ____________________________________

(L.Medina, M.Segliņš, U.Augulis, E.Repše, A.Kampars, I.Garā, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu likumprojekta 3.panta redakciju;
2.2. precizēt likumprojektu, paredzot, ka likums stājas spēkā ar 10.Saeimas sanākšanu un attiecīgi precizēt anotāciju;
2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 1.decembra sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos
Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-4140 ____________________________________

(B.Kņigins, A.Ūbelis, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta 5.punktu un attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Finanšu ministrijai papildināt noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu"" (VSS-1375) ar normatīvo regulējumu attiecībā uz izmaksu attiecināmības periodu no 2006.gada 24.oktobra un noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.decembra sēdē kā Ministru kabineta lietu.
4. Valsts kancelejai noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība""" (TA-4140) sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.decembra sēdē kā Ministru kabineta lietu vienlaikus ar šī protokollēmuma 3.punktā minēto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu"" (VSS-1375).
 

Sēdi slēdz plkst. 9.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību