Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.26

2010.gada 12.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

 

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Ūbelis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 002) un tai piekrītošo zemes vienību Hospitāļu ielā 55, Rīgā" Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta - būves (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 002) un tai piekrītošās zemes vienības Hospitāļu ielā 55, Rīgā nodošanu privatizācijai"

TA-1808 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 002) un tai piekrītošo zemes vienību Hospitāļu ielā 55, Rīgā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta - būves (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 002) un tai piekrītošās zemes vienības Hospitāļu ielā 55, Rīgā nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 008) un tai piekrītošo zemes vienību Hospitāļu ielā 55, Rīgā" Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta - būves (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 008) un tai piekrītošās zemes vienības Hospitāļu ielā 55, Rīgā nodošanu privatizācijai"

TA-1847 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 008) un tai piekrītošo zemes vienību Hospitāļu ielā 55, Rīgā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta - būves (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 008) un tai piekrītošās zemes vienības Hospitāļu ielā 55, Rīgā nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu"

TA-1835 ____________________________________

(I.Ošiņa, S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par kādiem īpašiem riskiem vai amata specifiku tiek noteikta speciālā piemaksa;
2.2. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 3.punktā minēto;
2.3. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1221 ____________________________________

(J.Melderis, I.Pētersone, R.Rugēvica, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu noteikumu īstenošanai 2012.gadā izskatīt 2012.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"

TA-1821 ____________________________________

(D.Tauriņš, E.Repše, K.Gerhards, S.Mertena, G.Kauliņš, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai steidzami papildināt anotāciju ar izvērstu argumentāciju, norādot projekta regulējuma tiesisko atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma prasībām un iesniegt Valsts kancelejā līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.jūlija sēdē.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.jūlija sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" peļņas daļu"

TA-1820 ____________________________________

(T.Nāburgs, I.Štrausa, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas un Finanšu ministrijas diskusiju par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" kohēzijas projektiem, jautājumu par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" peļņas daļu turpināt skatīt Ministru kabineta sēdē.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar valsts akciju sabiedrību "Starptautiskā lidosta "Rīga"" sagatavot detalizētu informāciju un aprēķinus par kohēzijas projektu finanšu plūsmu, tai skaitā nepieciešamo finansējumu projekta īstenošanai 2010.gadā, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"

TA-1824 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Bokta, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.jūlija sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu"

TA-1826 ____________________________________

(U.Magonis, I.Štrausa, G.Kauliņš, J.Pūce, D.Gavars, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.jūlija sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

9.§

Informatīvais ziņojums "Par nebanku kreditēšanas līgumu nosacījumiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un priekšlikumiem to pilnveidošanai"

TA-713 ____________________________________

(G.Ābele,V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un neatbalstīt standartlīguma ieviešanu patērētāju kreditēšanas jomā.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā pieņemtajam lēmumam;
2.2. precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (TA-1453) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1447).
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-1453 ____________________________________

(G.Ābele, S.Mertena, M.Čakste, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. ņemot vērā Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas iebildumus, precizēt likumprojekta 3.pantā ietvertā 8.panta pirmās daļas pirmā papildinājuma redakciju, paredzot, ka par speciālās atļaujas (licences) patērētāja kreditēšanai izsniegšanu tiek maksāta vienreizēja nodeva (maksājums);
2.2. svītrot likumprojekta 3.pantā ietvertā 8.panta pirmās daļas otro papildinājumu;
2.3. precizēt likumprojekta anotāciju;
2.4. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par nebanku kreditēšanas līgumu nosacījumiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un priekšlikumiem to pilnveidošanai (TA-713) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1447).
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1447 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. svītrot likumprojekta 1.pantā vārdus "(ikgadējā nodeva)" un attiecīgi precizēt anotāciju, kā arī ņemot vērā šī protokola 10.§ 2.1 un 2.2. apakšpunktu;
2.2. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par nebanku kreditēšanas līgumu nosacījumiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un priekšlikumiem to pilnveidošanai (TA-713) un likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (TA-1453).
 

Sēdi slēdz plkst. 1105


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību