Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.35

2010.gada 13.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Ābele

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

S.Daugaviete

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperte

-

I.Olafsone

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes loceklis

-

E.Karnītis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta plānošanas perioda no 2009. līdz 2014.gadam prioritātēm"

TA-2389 ____________________________________

(A.Antonovs, U.Augulis, L.Medina, J.Dūklavs, R.Vējonis, J.Zvilna, I.Aire, G.Arāja, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju un pamatā atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Lai saskaņotu viedokļus ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju, Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Koalīcijas partneru darba grupai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu jautājumiem.
3. Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Koalīcijas partneru darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu jautājumiem sagatavot precīzu argumentāciju prioritāšu atbalstam no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, atkārtoti izvērtēt iespēju prioritātes atbalstu finansēt no Eiropas Savienības fondiem, kā arī sagatavot informāciju par līdzīgu aktivitāšu fondu apguves rezultātiem.
4. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu pēc tā izskatīšanas Koalīcijas partneru darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu jautājumiem iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-2375 ____________________________________

(A.Matīss, G.Ābele, S.Bāliņa, E.Karnītis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā:
2.1. tikties ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai izdiskutētu visu pušu komentārus un pretargementāciju sagatavotajiem grozījumiem Elektronisko sakaru likumā, kas izstrādāti balstoties uz Ministru kabineta 2010.gada 12.maija sēdē (prot. Nr.23 56.§) apstiprināto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas papildu brīdinājumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2257 un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojekta tekstu un anotāciju;
2.2. precizēto likumprojektu un anotāciju, vai informāciju par tikšanās rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 17.septembrim izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.septembra sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-2374).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2374 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā:
2.1. tikties ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai izdiskutētu visu pušu komentārus un pretargementāciju sagatavotajiem grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas izstrādāti balstoties uz Ministru kabineta 2010.gada 12.maija sēdē (prot. Nr.23 56.§) apstiprināto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas papildu brīdinājumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2257 un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojekta tekstu un anotāciju;
2.2. precizēto likumprojektu un anotāciju, vai informāciju par tikšanās rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 17.septembrim izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.septembra sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" (TA-2375).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

TA-2229 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Veselības ministriju;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuratūras likumā" (TA-2228) un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (TA-2240).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā"

TA-2228 ____________________________________

(L.Medina, I.Bite, S.Daugaviete, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" (TA-2229) un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (TA-2240).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-2240 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Veselības ministriju;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" (TA-2229) un likumprojektu "Grozījumi Prokuratūras likumā" (TA-2228).
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību