Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.37

2010.gada 27.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja

-

R.Osvalde

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Aizkrauklē, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā"

TA-1111 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada veiktajiem plūdu novēršanas pasākumu rezultātiem"

TA-2526 ____________________________________

(A.Lieljuksis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. ņemot vērā, ka informatīvajā ziņojumā un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā paredzēta institūciju turpmāka rīcība, informatīvo ziņojumu noformēt koncepcijas projekta veidā;
2.2. rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Par 2000.gada protokolu par gatavību, reaģēšanu un sadarbību piesārņojuma gadījumos ar bīstamām un kaitīgām vielām"

TA-3494 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Medina, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra K.Gerharda priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām līdz tā atkārtotai saskaņošanai ar Tieslietu ministriju.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu pārdali starp valsts budžeta resoriem un mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm finansējuma sadalījumu"

TA-2585 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 28.septembra sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

TA-2576 ____________________________________

(A.Draudiņš, J.Plūme, D.Staķe, V.Dombrovskis)

1. Noraidīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atkārtoti izvērtēt sagatavotā likumprojekta virzības pamatotību un nepieciešamību, un, ja sagatavotā iniciatīva ir aktuāla, izskatīt to valsts budžeta projekta 2011.gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā, piedāvājot pasākumus, kuru finansējums varētu tikt samazināts tādā apjomā, lai kompensētu nepieciešamo finansējumu likumprojektā ietverto normu īstenošanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.15


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību