Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.39

2010.gada 18.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam

TA-2702 ____________________________________

(R.Vesere, R.Vējonis, J.Pūce, I.Olafsone, E.Kalniņa, H.Danusēvičs, I.Šure, J.Bankovičs, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt obligātā depozīta sistēmas atkārtoti lietojamam dzērienu iepakojumam ieviešanu no 2011.gada 1.oktobra. Jautājumu par atbalstāmo risinājuma variantu obligātā depozīta sistēmas vienreiz lietojamam dzērienu iepakojumam ieviešanai izlemt Ministru kabineta sēdē.
2. Vides ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē sagatavot ekonomisko analīzi depozīta sistēmas ieviešanas iespējamajiem veidiem.
3. Vides ministrijai:
3.1. sagatavot prezentācijas veidā visaptverošu un ar Lietuvu un Igauniju salīdzinošu informāciju par dzērienu iepakojuma reģenerācijas normām un to izpildi, cik Latvija savāc bez depozīta sistēmas, cik Igaunija savāc ar depozīta sistēmu un, cik Lietuva, izmantojot depozīta sistēmu stikla iepakojumam un konteinersistēmu PET iepakojumam;
3.2. atkārtoti tikties ar iesaistītajām organizācijām, lai vēlreiz izdiskutētu visu pušu iebildumus, priekšlikumus un pretargumentāciju, un rastu kompromisu par nesaskaņotajiem jautājumiem obligātā depozīta sistēmas vienreiz lietojamam dzērienu iepakojumam ieviešanai, tikšanās laikā kā alternatīvu risinājumu depozīta sistēmas ieviešanai izskatīt arī iespēju palielināt dabas resursu nodokli, kas tiktu novirzīts pašvaldībām atkritumu apsaimniekošanas - šķirošanas attīstībai;
3.3. rīkojuma projektu, koncepcijas projektu, sagatavoto prezentāciju un informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-2765 ____________________________________

(G.Silovs, D.Rancāne, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Finanšu ministrijas redakcionālajiem priekšlikumiem;
2.2. precizēt anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.3. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.oktobra sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai""" (TA-2763).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

TA-1866 ____________________________________

(A.Ozols, L.Eņģele, R.Vējonis, A.Muižnieks, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai atbilstoši anotācijas IV.sadaļā minētajam, ka ar likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" vienotā paketē virzāmi arī grozījumi Aizsargjoslu likumā, Sugu un biotopu aizsardzības likumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā, sagatavot attiecīgos likumprojektus un noteiktā kārtībā iesniegt tos Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un šī protokollēmuma 2.punktā minētos likumprojektus sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Par papildu nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2011.gadā nodrošināšanai

TA-2587 ____________________________________

(L.Medina, R.Vējonis, M.Lazdovskis, R.Rugēvica, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā jautājuma kontroli.
3. Tieslietu ministrijai, ja nepieciešams, jautājumu par papildu līdzekļu pieprasījumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2011.gadam sagatavošanas procesā.
 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-2763 ____________________________________

(G.Silovs, D.Rancāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Finanšu ministrijas redakcionālajiem priekšlikumiem;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.oktobra sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"" (TA-2765).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas pārdošanu"

TA-2711 ____________________________________

(J.Pūce, L.Medina, I.Pētersone, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2752 ____________________________________

(I.Pētersone, R.Rugēvica, G.Marķitāns, A.Pencis, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar formas tērpu, speciālo apģērbu un degvielas iegādi Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju nodrošināšanai.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt atbilstīgāko finansējuma modeli starp finanšu avotu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vai materiālo rezervju līdzekļiem, un attiecīgo rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību