Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.40

2010.gada 25.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

J.Šnore

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

O.Kokāne

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja

-

R.Osvalde

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-2790 ____________________________________

(J.Sārts, L.Medina, I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts meži", Zvārtavas pagasts, Valkas novads"

TA-2680 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvinspektoriem"

TA-1777 ____________________________________

(I.Oša, L.Medina, E.Dreimane, R.Gūtnieks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, papildus arī norādot, ka izdodot administratīvo aktu Ekonomikas ministrija izvērtē komisijas atzinumā ietvertos argumentus;
2.2. papildināt anotāciju ar informāciju, kas apliecina, ka esošie būvinspektori atbilst projektā ietvertajām izglītības prasībām būvinspektoriem;
2.3. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

TA-2821 ____________________________________

(J.Gaigals, L.Straujuma, J.Plūme, O.Kokāne, L.Medina, M.Bičevskis, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt sagatavoto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2010.gada 26.oktobra sēdē Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus Izglītības likumā un likumā "Par pašvaldībām", virzīt tos valsts budžeta projekta 2011.gadam likumprojektu paketē, kā arī paredzēt, ka Izglītības un zinātnes ministrija noteikumu projektu Ministru kabinetā iesniedz pēc attiecīgo likumu spēkā stāšanās.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30
Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību