Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.48

2010.gada 13.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

K.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperts

-

A.Jākobsons

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"

TA-3237 ____________________________________

(G.Ābele, J.Grunbergs, R.Vējonis, A.Kampars, A.Salmiņš, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 4.panta redakciju, ņemot vērā vides ministra priekšlikumu;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Informatīvais ziņojums par problēmām saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanas nosacījumu obligātu izpildi

TA-1015 ____________________________________

(J.Citskovskis, M.Lazdovskis, S.Šķiltere, I.Pētersone, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Iekšlietu ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. papildināt informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem par administratīvo šķēršļu samazināšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, izdeklarējot konkrētajā īpašumā nelikumīgi piedeklarētās personas, kā arī attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.2. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.3. saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Par 2000.gada protokolu par gatavību, reaģēšanu un sadarbību piesārņojuma gadījumos ar bīstamām un kaitīgām vielām"

TA-3494 ____________________________________

(L.Rituma, E.Svarenieks, A.Matīss, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas un Finanšu ministrijas iebildumus, Satiksmes ministrijai likumprojektu izskatīšanai Ministru kabinetā virzīt valsts budžeta projekta 2012.gadam sagatavošanas procesā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""

TA-1887 ____________________________________

(L.Medina, V.Reitere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt noteikumu projekta anotācijas III.sadaļu atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumiem un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents, reģionālās attīstības

un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību