Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.1

2011.gada 3.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas direkcijas vadītāja - vēstniece

-

I.Juhansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam

TA-3198 ____________________________________

(J.Bekmanis, J.Bārzdiņš, J.Bundulis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Veselības ministriju aizstāt pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 9.punktā paredzēto pasākumu ar vispārīgu pasākumu, kurš veicinātu dialoga attīstību starp Veselības ministriju un nevalstiskajām organizācijām par finansējuma piešķiršanas iespējām starptautisku projektu līdzfinansējuma segšanai, kā arī attiecīgi precizēt pamatnostādņu projekta tekstu;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3440 ____________________________________

(I.Oša, A.Štokenbergs, M.Bičevskis, A.Salmiņš, A.Kampars, L.Medina, A.Akermanis, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. ņemot vērā sēdes laikā izteiktos atšķirīgos viedokļus, nedēļas laikā kopīgi ar Finanšu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Tieslietu ministriju atkārtoti no visiem aspektiem, tai skaitā no tiesiskās paļāvības aspekta, izvērtēt sagatavotos grozījumus Civilprocesa likumā;
2.2. likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.janvāra sēdē.
 
3.§
Par situāciju saistībā ar elektroapgādi

TA-3440 ____________________________________

(Ā.Žīgurs, A.Lieljuksis, L.Mūrniece, A.Pabriks, R.Broks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvenergo" un Krīzes vadības padomes sniegto informāciju.
2. Izteikt pateicību akciju sabiedrībai "Latvenergo", Krīzes vadības padomei un visiem iesaistītajiem dienestiem par paveikto elektroenerģijas padeves traucējumu novēršanai.
3. Visiem atbildīgajiem un iesaistītajiem dienestiem turpināt sniegt akciju sabiedrībai "Latvenergo" visu nepieciešamo atbalstu krīzes situācijas novēršanai.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt rekomendācijas pašvaldībām, kurās ir izveidojušies elektrotīklu bojājumi, attiecībā uz skolu darba atsākšanu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību