Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.7

2011.gada 14.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja


-


L.Peinberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā""

TA-357 ____________________________________

(D.Ņesterenko, L.Medina, Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt rīkojuma projektu, papildinot argumentāciju privatizācijas atteikumam, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"

TA-276 ____________________________________

(K.Ciris, Dž.Innusa, D.Lucaua, S.Zvidriņa, L.Medina, A.Matīss, M.Brencis, G.Kosojs, M.Gruškevics, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ņemot vērā, ka jautājums par noteikumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu tiks izskatīts valsts 2012.gada budžeta projekta izskatīšanas procesā, Finanšu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām atkārtoti izvērtēt jautājumu par noteikumu projektā ietvertā tiesiskā regulējuma vienkāršošanu, kā arī izvērtēt noteikumu spēkā stāšanās termiņu, un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu "Par risinājumu valsts pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos" (TA-234).

 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sakaru aparatūras un tehnisko sistēmu apdrošināšanas iespējām pret dabas stihiju negatīvo ietekmi"

TA-152 ____________________________________

(A.Kovaļevskis, R.Rugevica, I.Pētersone, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, precizējot 2.punktā, ka uzdevums veicams iespēju robežās, paredzot 3.punktā, ka jautājums par finansējumu pretzibens aizsardzības un zemējuma sistēmu auditam un pretzibens aizsardzības un zemējuma sistēmas regulārām (sezonālām) tehniskām pārbaudēm izskatāms valsts 2012.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā, un iesniegt precizēto protokollēmuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kapelānu dienestu"

TA-3002 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu tulkošanu"

TA-2854 ____________________________________

(R.Bebris, L.Medina, I.Apsīte, E.Dreimane, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai: precizēt rīkojuma projektu, paredzot 2.punktā, ka uzdevuma izpildes termiņš ir 2011.gada 1.septembris, un svītrojot 3.punktu; kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju atkārtoti izvērtēt atbilstīgākos tiesiskos risinājumus, lai samazinātu obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu tulkošanas izmaksas; ja nepieciešams, attiecīgi papildināt rīkojuma projektu un iesniegt precizēto rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību