Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.20

2011.gada 23.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Šķēdes mācību bāze", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā" Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Šķēdes mācību bāze", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā nodošanu privatizācijai"

TA-1119 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Šķēdes mācību bāze", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par daļas no nekustamā īpašuma "Šķēdes mācību bāze", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Šķēdes mācību bāze", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.64960080033)"

TA-3614 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Šķēdes mācību bāze", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.64960080033)".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma „Šķēdes mācību bāze”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.64960080036)"

TA-22 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Šķēdes mācību bāze", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.64960080033)".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 

Papildus iekļautie jautājumi

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""

TA-1167 ____________________________________

(G.Ābele, J.Dambis, A.Salmiņš, S.Ēlerte, J.Pūce, A.Kampars, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. kopīgi ar Kultūras ministriju saskaņot noteikumu projekta redakciju jautājumā par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu (logu nomaiņu) kultūrvēsturiski unikālām, ļoti vērtīgām un vērtīgām ēkām, kā arī attiecībā uz administratīvo procedūru vienkāršošanas iespējām;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu"" (TA-1166) un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"" (TA-1168).
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""

TA-1166 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā šī protokola 4.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

TA-1168 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. administratīvo šķēršļu mazināšanai precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka to ēku logu nomaiņu, ēkās kas nav kultūrvēsturiskie pieminekļi, kultūrvēsturiski unikālas, ļoti vērtīgas un vērtīgas ēkas, to īpašnieks var veikt neinformējot būvvaldi, papildus paredzot iespēju nodrošināt publisku informāciju par logu nomaiņai izvirzāmām prasībām (piemēram, logu pasēm), kā arī izvērtēt priekšlikumu attiecībā uz administratīvo šķēršļu mazināšanu saistībā ar dzīvokļu nenesošo sienu nojaukšanu vai papildus starpsienu izveidošanu;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu"" (TA-1166) un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi"" (TA-1167).
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

TA-1212 ____________________________________

(I.Oša, A.Salmiņš, R.Vējonis, J.Pūce, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. aizstāt noteikumu projekta 19.punktā ietvertajā 42. un 32.punktā ietvertajā 102.punktā skaitli "10" ar skaitli "15" un attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai divu mēnešu laikā izvērtēt spēkā esošo normatīvo regulējumu un kārtību saistībā ar izsniegto būvatļauju pagarināšanu un sagatavot informatīvo ziņojumu procesa optimizēšanai, izvērtējot arī nepieciešamību normatīva regulējuma aktualizēšanai un pilnveidošanai, tai skaitā paredzot, ka būvatļaujas termiņa pagarināšanas gadījumā tā jāaktualizē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā;
2.3. precizēto noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 24.maija sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"

TA-973 ____________________________________

(A.Lubāns, V.Reinihs, A.Štokenbergs, M.Lazdovskis, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 24.maija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību