Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.28

2011.gada 18.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

 -

 A.Pabriks

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

E.Kuzma

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

-

S.Mertena

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

-

J.Šnore

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja


-


L.Peinberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Valsts civilās aizsardzības plāns"

TA-1666 ____________________________________

(A.Lieljuksis, E.Svarenieks, I.Pētersone, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norādīt, kāds konkrēts dokumenta projekts tiks sagatavots, lai noteiktu valsts institūciju saskaņotu rīcību bēgļu masveida ierašanās gadījumā, un iesniegt protokollēmuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""

TA-1719 ____________________________________

(I.Eglītis, S.Mertena, A.Kampars, E.Dreimane, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai svītrot noteikumu projekta 1.punktu, precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam un iesniegt precizēto noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 19.jūlija sēdē.
3. Ekonomikas ministrijai turpināt noteikumu projekta 1.punktā ietvertās normas saskaņot ar Tieslietu ministriju, ņemot vērā Lietuvas un Igaunijas, kā arī Ziemeļeiropas valstu praksi nepieciešamo dokumentu pieprasīšanā, un attiecīgu noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
A.Pabriks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību