Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.30

2011.gada 1.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

 -

 A.Štokenbergs

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

-

M.Pūķis

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

-

I.Jurča

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kūlēni", Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1786 ____________________________________

(J.Pūce, A.Štokenbergs)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Volšēni-Virši" Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1787 ____________________________________

(J.Pūce, A.Štokenbergs)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā" Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā nodošanu privatizācijai"

TA-1815 ____________________________________

(J.Pūce, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objekta Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Marijas ielā 4, Rīgā" Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Marijas ielā 4, Rīgā nodošanu privatizācijai"

TA-1816 ____________________________________

(J.Pūce, L.Medina, M.Gruškevics, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Marijas ielā 4, Rīgā".
2. Izglītības un zinātnes ministrijai savstarpēji saskaņot rīkojuma projekta 3.12.apakšpunktu un 7.punktu, precizēto rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Marijas ielā 4, Rīgā nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"

TA-1241 ____________________________________

(I.Jurča, E.Severs, S.Ēlerte, R.Broks, M.Čakste, M.Pūķis, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informāciju sniegto un sēdē izteiktos viedokļus jautājumā par personu loku uz kurām būtu attiecināms valsts amatpersonas statuss.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam mēneša laikā:
2.1. atkārtoti saskaņot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Izglītības un zinātnes ministriju un biedrību "Latvijas Pilsonisko alianse";
2.2. saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai komitejas sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai""

TA-1824 ____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Stepanova, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.augusta sēdē.
 
7.§
Par lietusgāžu radīto plūdu postījumu novēršanu uz Rīgas-Liepājas šosejas

TA-1824 ____________________________________

(U.Augulis, I.Pāže, A.Štoknebregs)

Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētāja I.Pāžes sniegto informāciju par kopīgi ar Saldus pašvaldību un citām iesaistītajām institūcijām veiktajiem un plānotajiem pasākumiem lietusgāžu radīto plūdu postījumu novēršanai uz Rīgas-Liepājas šosejas, kur spēcīgo lietavu radīto izskalojumu dēļ slēgta satiksme un transports tiek novirzīts caur Saldus pilsētu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs
A.Štokenbergs

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību