Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.18

2012.gada 14.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs

-

V.Vesperis
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
juridiskais direktors

-

J.Endziņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi"

TA-697 ____________________________________

(I.Vaivare, S.Gulbe, L.Medina, E.Sprūdžs, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu un tās kopsavilkumā ietverto otro risinājuma variantu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2012.gada 1.jūlijam:
2.1. lai novērstu Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” (Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002/02) izmaksu neatbilstību riskus, izvērtēt un rīkojuma projektā norādīt Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta aktivitātes un to ietvaros piedāvātos publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides pasākumus, kuru turpmākai īstenošanai nepieciešams Ministru kabineta konceptuāls atbalsts;
2.2. līdz 2012.gada 15.jūnijam organizēt publisko apspriešanu par publisko pakalpojumu sistēmas novērtējumā konstatētajām problēmām un identificēt to risinājumus;
2.3. ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros izstrādātos nodevumus, precizēt koncepcijas projektu ar konkrētiem risinājumiem publisko pakalpojumu pilnveidei valsts un pašvaldību līmenī, attiecīgi precizējot arī rīkojuma projektu;
2.4. pilnveidot koncepcijas projektu, norādot valsts un pašvaldību budžetu ietaupījumu publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides rezultātā;
2.5. precizēto koncepcijas projektu saskaņot ar iesaistītajām ministrijām un institūcijām;
2.6. saskaņoto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai"

TA-865 ____________________________________

(D.Gulbe, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) indeksu piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējās finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektos"

TA-738 ____________________________________

(I.Āboliņa, D.Grūberte, A.Antonovs, J.Pūce, E.Sprūdžs, I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
Valsts kancelejai svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību