Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.28

2012.gada 30.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Administrācijas vadītājs

-

A.Eglājs

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs

-

V.Vesperis
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperts

-

P.Leiškalns

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
pārstāvis

-

U.Sarma

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Informatīvais ziņojums par atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus

TA-1672 ____________________________________

(D.Pavļuts, G.Ābele, P.Barons, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par terminēta valsts atbalsta ieviešanas ietekmi attiecībā uz elektrostacijām, kuras šobrīd saņem valsts atbalstu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, un iespējamiem risinājumiem, lai novērstu siltuma tarifu kāpumu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu „Grozījumi 2009.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (TA-1671) un noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”” (TA-1673).
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-1671 ____________________________________

(G.Ābele, I.Bērziņa, D.Blumberga, U.Sarma, L.Straujuma, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju;
2.2. lai nodrošinātu tiesiskās paļāvības principa ievērošanu, noteikumu projektā paredzēt pārejas perioda regulējumu attiecībā uz jau esošajiem atbalsta saņēmējiem un precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.3. precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka Ekonomikas ministrija veic arī elektroenerģijas ražošanai izmantoto lauksaimniecības izejvielu kontroli, un precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Zemkopības ministriju;
2.4. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus (TA-1672) un noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”” (TA-1673).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-1673 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus (TA-1672) un noteikumu projektu „Grozījumi 2009.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (TA-1671).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-1127 ____________________________________

(A.Birums, E.Sprūdžs, S.Šķiltere, A.Lindermane, P.Leiškalns, S.Bajāre, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotāciju, papildinot ar izvērstu informāciju par nodokļa likmes koridora piemērošanu;
2.2. papildināt likumprojektu ar regulējumu attiecībā uz paātrināto kārtību pašvaldības saistošo noteikumu izdošanai un publicēšanai;
2.3. izvērtēt priekšlikumu jautājumu par nekustamā īpašuma atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm risināt, nosakot nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības griestus, līdz kuriem šī atlaide attiecināma un virs kuriem atlaide vairs nav attiecināma, un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju un anotāciju;
2.4. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību atkārtoti izvērtēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.1. un 4.2.apakšpunktā paredzētos uzdevumu izpildes termiņus un, ja nepieciešams, tos attiecīgi precizēt;
2.5. ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes pārstāves sniegto informāciju, izvērtēt nepieciešamību precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punktu ;
2.6. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) aprēķināt un nosūtīt pašvaldībām informāciju par iekasētajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļiem no iedzīvotājiem, kas reģistrēti konkrētā dzīves vietā, un pēc kuriem tad attiecīgi tie pienākas pašvaldībai;
2.7. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību