Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.45

2013.gada 16.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniekce

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu procesa likums"

TA-3589 ____________________________________

(L.Medina, I.Pētersone-Godmane, V.Mistre, B.Bāne, B.Vītoliņa, M.Brencis, V.Reitere, D.Kuzmina, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā papildus saņemtos tehniskos precizējumus;
2.2. precizēt likumprojekta 103.panta otro daļu, paredzot, ka administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīga veikt Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi;
2.3. atkārtoti kopīgi ar Iekšlietu ministriju izvērtēt nepieciešamību likumprojektā ietvert regulējumu par garantijas naudu;
2.4. atkārtoti kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt nepieciešamību noteikt atšķirīgu regulējumu attiecībā uz cietušajiem lietās, kas saistītas ar negodīgu komercpraksi;
2.5. atkārtoti kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju izvērtēt jautājumu par naudas sodu administrēšanu;
2.6. atkārtoti kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt jautājumu par iestāžu sarakstu, kurām ir kompetence veikt procesu administratīvo pārkāpumu lietās, un likumprojektā ietverto regulējumu, kas paredz, ka vienā procesā izskata gan sodu uzlikšanu, gan arī zaudējumu atlīdzināšanu;
2.7. svītrot likumprojekta Pārejas noteikumu 6.punktu;
2.8. papildināt anotāciju ar starptautisko praksi jautājumā par uzrēķinu veikšanu soda naudām un norādīt, kurās valstīs šāda sistēma jau tiek īstenota;
2.9. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016., un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem;
2.10. saskaņoto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Tieslietu ministrijai izpildīt Ministru kabineta 2013.gada 4.februāra rīkojuma Nr.38 "Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju" 5.punktā doto uzdevumu un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā administratīvo pārkāpumu sistēmas ieviešanas plānu.
4. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar šī protokollēmuma 3.punktā minēto administratīvo pārkāpumu sistēmas ieviešanas plānu.
 
2.§
Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"

TA-3501 ____________________________________

(A.Daugulis, L.Medina, J.Endziņš, A.Draudiņš, D.Mūrmane-Umbraško, D.Pavļuts, H.Baranovs, M.Pūķis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. ņemot vērā sēdes laikā izteiktos viedokļus, atkārtoti kopīgi ar Veselības ministriju izvērtēt likumprojekta normu attiecināšanu uz veselības aprūpes pakalpojumiem un kopīgi ar Aizsardzības ministriju par normu attiecināšanu uz ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem;
2.2. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par tiesību principu prioritēšanu;
2.3. saskaņot likumprojekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.4. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 6.3.apakšpunktu;
2.5. saskaņoto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

3.§

Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

TA-3766 ____________________________________

(S.Liepiņa, L.Šulca, B.Bāne, E.Šadris, D.Pavļuts, Vj.Dombrovskis, I.Jaunzeme, E.Petrovska, J.Simanovska, J.Vētra, A.Teikmanis, D.Melbārde, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto pamatnostādņu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. saskaņot ar Finanšu ministriju pamatnostādņu projekta finansiālās sadaļas detalizācijas pakāpi un jautājumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanu un apguvi;
2.2. saskaņot ar Labklājības ministriju pamatnostādņu projektu jautājumā par iekļaujošo izglītību, papildinot rīcības virzienus un uzdevumus;
2.3. savstarpēji saskaņot un salāgot pamatnostādņu projektu ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ex-ante nosacījumiem un precizēto pamatnostādņu projektu saskaņot ar Pārresoru koordinācijas centru;
2.4. saskaņot ar Kultūras ministriju un Rektoru padomi pamatnostādņu projektu jautājumā par kultūrizglītību;
2.5. saskaņoto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.30


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību