Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.3

2014.gada 20.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts

-

P.Leiškalns

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

TA-65 ____________________________________

(A.Ozols, L.Medina, I.Liepa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra iebildumus, precizēt likumprojektā paredzēto personu loku, kuriem ir pirmpirkuma tiesības;
2.2. papildināt likumprojekta anotāciju ar izvērstāku pamatojumu likumprojektā paredzētajam ierobežojumam, ka visām fiziskām personām ir jābūt reģistrētām Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējām un juridiskām personām jābūt reģistrētām Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājām, un precizēto anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.3. saskaņot ar Tieslietu ministriju likumprojekta 4.pantā ietvertā 30. divi prim panta otro apakšpunktu jautājumā par juridisko personu loku, uz kurām attiecināmi paredzētie ierobežojumi;
2.4. saskaņot likumprojekta anotāciju ar Finanšu ministriju;
2.5. papildināt likumprojektu ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību attiecībā uz nomnieku pirmpirkuma tiesību īstenošanu;
2.6. saskaņoto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Ja Zemkopības ministrija saskaņoto likumprojektu iesniedz 2014.gada 20.janvārī, Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 21.janvāra sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-14 ____________________________________

(A.Lubāns, P.Salkazanovs, M.Lazdovskis, A.Matīss, I.Ošenieks, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par kompetenču sadalījumu attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikuma projektu (COM (2013) 740) "Padomes lēmums par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību""

TA-113 ____________________________________

(L.Kučinska, I.Jaunzeme, I.Bule, A.Pildegovičs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.variantu.
2. Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, paredzot, ka atbildīgā ministrija par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību ir tā, kuras kompetencē ir konkrētais sanāksmē izskatāmais jautājums, un precizēto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

4.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem"

TA-87 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Medina, P.Leiškalns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja
E.Upīte

Skatīt darba kārtību