Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.18

2014.gada 19.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

-

A.Alksnis

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lomonosova ielā nodošanu privatizācijai"

TA-780 ____________________________________

(K.Lore, S.Sidiki, R.Naudiņš, L.Straujuma)

1. Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma (tenisa korti) Lomonosova ielā 1, Rīgā, īpašuma tiesību sakārtošanai un iesniegt Ekonomikas ministrijā attiecīgus dokumentus, kas apliecina minēto darbību veikšanu.
3. Ekonomikas ministrijai:
3.1. pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas attiecīgi precizēt rīkojuma projektu un saskaņot to ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju;
3.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

TA-937 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2014.gada 16.maija vēstulē Nr.5.1.-17/1557 minēto, likumprojekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.10


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību