Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.27

2014.gada 18.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Kļaviņa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

S.Voldiņš

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Kucina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Peinberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana""

TA-1769 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""

TA-1594 ____________________________________

(A.Ozola, V.Dombrovskis, R.Šņuka, M.Kuņickis, R.Vējonis, L.Straujuma )

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. sasaukt Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas koordinēšanas un līdzekļu izlietojuma noteikšanas konsultatīvās komisijas sanāksmi, kurā lemt par tiem prioritārajiem objektiem, kuriem būtu novirzāms noteikumu projektā minētais finansējums;
2.2. kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt iespēju noteikumu projektā paredzēto maksājumu veikt 2015.gadā un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu un anotāciju;
2.3. precizēt noteikumu projekta anotāciju, iekļaujot tajā šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētās konsultatīvās komisijas apstiprināto prioritāro objektu sarakstu;
2.4. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību