Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 47

2007.gada 28.augustā 

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-1347 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos
Nr.940 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas
kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

VSS-694
TA-1745 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēra palielināšanai 2008.gadā izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2008.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēra palielināšanai 2009.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts budžeta iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

3.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos
Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās""

VSS-834
TA-2115 ____________________________________

(A.Slakteris, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.decembra rīkojumā
Nr.984 "Par darba grupu nacionālā ziņojuma sagatavošanai par 1965.gada 21.decembra
Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā""

TA-2223 ____________________________________

(A.Slakteris, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos
Nr.42 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""

VSS-885
TA-2056 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos
Nr.425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta""

VSS-424
TA-1706 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Biznesa vadības koledžas nolikums"

VSS-770
TA-1849 ____________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Vispārējās izglītības pedagogu un
interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība"

VSS-601
TA-2048 ____________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2008.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumu Izglītības likumā, nosakot, ka pedagogu profesionālās pilnveides kārtību nosaka Ministru kabinets.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§)
"Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās
nodarbinātības ierobežošanai" izpildi

TA-2010 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš)
Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§) "Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" izpildi, pagarināt protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi līdz 2007.gada 1.decembrim.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
29.jūlija noteikumos Nr.425 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums""

VSS-644
TA-2018 ____________________________________

(D.Staķe, I.Godmanis, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Nacionālās reģionālās
attīstības padomes nolikums"

VSS-892
TA-2218 ____________________________________

(A.Štokenbergs, V.Veldre, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai papildināt noteikumu projekta 5.punktu, padomes sastāvā iekļaujot arī Veselības ministrijas valsts sekretāru un vēl vienu plānošanas reģiona vai pašvaldību pārstāvi, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.maija rīkojumā
Nr.256 "Par uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas
teritoriālā sadarbība" vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanā""

VSS-1056
TA-2201 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas
dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi"

VSS-501
TA-1932 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis, A.Dementjevs, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu 2007. un 2008.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, un jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2009.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas datu aizsardzības speciālista
reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista
izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapām"

VSS-629
TA-2091 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma,
iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē un iesnieguma par personas
datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra veidlapām"

VSS-630
TA-2092 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumos
Nr.40 "Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un
organizatoriskās prasības""

VSS-1062
TA-2247 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Tiesu informatīvās sistēmas izveidošanas, uzturēšanas
un izmantošanas kārtība un minimālais iekļaujamās informācijas apjoms"

VSS-1804
TA-1619 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu 2007. un 2008.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, un jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai jauno politikas iniciatīvu īstenošanai 2009.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas
nozīmes svētvietā Aglonā 2008.gadā un tā nodrošināšanas un drošības plānu"

TA-2043 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Rīcības komitejai (izveidota ar Ministru kabineta 2007.gada 4.jūlija rīkojumu Nr.421):
2.1. divu mēnešu laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā pārskatu par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku norises nodrošināšanai 2007.gadā;
2.2. regulāri sekot valsts nozīmes pasākuma starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2008.gadā nodrošināšanas un drošības plāna īstenošanai un, ja nepieciešams, laikus informēt Ministru kabinetu par iespējamām problēmām.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumos
Nr.628 "Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas
un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība""

VSS-900
TA-2130 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums
par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā"

VSS-1019
TA-2231 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu
ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā"

VSS-562
TA-1726 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ganāmpulka, dzīvnieku un novietņu reģistrēšanu
un dzīvnieku apzīmēšanai nepieciešamo dokumentu izsniegšanas valsts nodevu"

VSS-127
TA-716 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos
Nr.123 "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs"
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-124
TA-937 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
2.1. likumprojektu par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām";
2.2. likumprojektu par grozījumiem Dzīvnieku barības aprites likumā;
2.3. noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās".
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par
tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam"

VSS-228
TA-2103 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos dzīvniekus
vai to gaļu mazos daudzumos, un veterinārajām prasībām medījamo dzīvnieku vai to gaļas apritei"

VSS-599
TA-1983 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas un
Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"

VSS-499
TA-1747 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokuments

27.§

Zemkopības ministrijas darbības stratēģijas
2007.-2009.gadam projekts

VSS-561
TA-1891 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

28.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos
Nr.252 "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas
reģistrācijas un marķēšanas kārtība""

TA-2245 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 
29.§
Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2007.gada
31.augusta-1.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-2290 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2007.gada 31.augusta-1.septembra neformālajā sanāksmē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

30.§

Starpreģionu sadarbības
programmas INTERREG IVC projekts 2007.-2013.gadam

VSS-966
TA-2291 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas projekts 2007.-2013.gadamVSS-1041
TA-2293 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītības valsts statistikas
pārskatu veidlapu paraugiem 2007./2008.mācību gadam"

VSS-891
TA-2157 ____________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt nepieciešamību sagatavot grozījumus Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 3.punktā, lai turpmāk veidlapas varētu apstiprināt garākam laikposmam, kā arī izvērtēt iespējas minētās veidlapas iesniegt tikai elektroniskā veidā un attiecīgu informāciju iesniegt Ministru kabinetā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo
mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

VSS-964
TA-2248 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos
Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

VSS-888
TA-2150 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
27.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2189"

TA-2310 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

1. Apstiprināt Vides ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2007.gada 27.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2189.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijā.
5. Vides ministrijai sagatavot un līdz 2008.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai izveidotu vienotu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju "Lubāna mitrājs" un noteiktu to par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000).
6. Vides ministrijai līdz 2010.gada 1.februārim izvērtēt to īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas, kas norādītas Eiropas Komisijas 2007.gada 27.jūnija formālajā paziņojumā pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2189 iekļautajā tabulā, un atbilstoši robežu izvērtējuma rezultātiem līdz 2011.gada 1.februārim sagatavot normatīvo aktu grozījumus, ja tādi būs nepieciešami.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta
apropriācijas rezerves izmantošanu"

VSS-944
TA-2249 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
2. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumu Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta pirmajā daļā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot
privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Rīgas ielā 22"

TA-2236 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo
īpašumu "Mežtekas" Alūksnes rajona Jaunannas pagastā"

TA-2243 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-2315 ____________________________________

(O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 40.§.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-2316 ____________________________________

(O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projektā šī protokola 39.§ minētā rīkojuma projekta tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 
41.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālā attīstības plāna
2007.-2013.gadam Ekspertu foruma izveidošanu"

TA-2308 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās
telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā"

VSS-994
TA-2264 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1072
TA-2320 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un virzīt to vienā likumprojektu paketē vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījums Ārstniecības likumā", "Grozījums Farmācijas likumā", "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā", "Grozījums likumā "Par prekursoriem"", "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"", "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā", "Grozījums likumā "Par piesārņojumu"", "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", "Grozījums Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"

VSS-1074
TA-2321 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un virzīt to vienā likumprojektu paketē vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", "Grozījums Farmācijas likumā", "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā", "Grozījums likumā "Par prekursoriem"", "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"", "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā", "Grozījums likumā "Par piesārņojumu"", "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", "Grozījums Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par narkotisko un
psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību''"

VSS-1078
TA-2322 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un virzīt vienā likumprojektu paketē vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", "Grozījums Ārstniecības likumā", "Grozījums Farmācijas likumā", "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā", "Grozījums likumā "Par prekursoriem"", "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā", "Grozījums likumā "Par piesārņojumu"", "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", "Grozījums Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par piesārņojumu""

VSS-1080
TA-2323 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un virzīt to vienā likumprojektu paketē vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", "Grozījums Ārstniecības likumā", "Grozījums Farmācijas likumā", "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā", "Grozījums likumā "Par prekursoriem"", "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"", "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā", "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", "Grozījums Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par prekursoriem""

VSS-1077
TA-2324 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un virzīt to vienā likumprojektu paketē vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", "Grozījums Ārstniecības likumā", "Grozījums Farmācijas likumā", "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā", "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"", "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā", "Grozījums likumā "Par piesārņojumu"", "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", "Grozījums Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu
realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

VSS-1081
TA-2325 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un virzīt to vienā likumprojektu paketē vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", "Grozījums Ārstniecības likumā", "Grozījums Farmācijas likumā", "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā", "Grozījums likumā "Par prekursoriem"", "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"", "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā", "Grozījums likumā "Par piesārņojumu"", "Grozījums Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījums Farmācijas likumā"

VSS-1075
TA-2326 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un virzīt to vienā likumprojektu paketē vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", "Grozījums Ārstniecības likumā", "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā", "Grozījums likumā "Par prekursoriem"", "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"", "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā", "Grozījums likumā "Par piesārņojumu"", "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", "Grozījums Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījums Reklāmas likumā"

VSS-1082
TA-2327 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un virzīt to vienā likumprojektu paketē vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", "Grozījums Ārstniecības likumā", "Grozījums Farmācijas likumā", "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā", "Grozījums likumā "Par prekursoriem"", "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"", "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā", "Grozījums likumā "Par piesārņojumu"", "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"

VSS-1076
TA-2328 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un virzīt to vienā likumprojektu paketē vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", "Grozījums Ārstniecības likumā", "Grozījums Farmācijas likumā", "Grozījums likumā "Par prekursoriem"", "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"", "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā", "Grozījums likumā "Par piesārņojumu"", "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", "Grozījums Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

VSS-1079
TA-2329 ____________________________________

(V.Veldre, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un virzīt to vienā likumprojektu paketē vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", "Grozījums Ārstniecības likumā", "Grozījums Farmācijas likumā", "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā", "Grozījums likumā "Par prekursoriem"", "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"", "Grozījums likumā "Par piesārņojumu"", "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", "Grozījums Reklāmas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieka dalības pagarināšanu
Eiropas Savienības plānošanas grupā Kosovā"

TA-2330 ____________________________________

(I.Godmanis, O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes
izstrādā un Finanšu ministrija izvērtē pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām,
apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"

VSS-1052
TA-2267 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 

Sēdi slēdz plkst. 13.00

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
O.Spurdziņš

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību