Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.23

2010.gada 12.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību""

TA-1077 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-3617 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, un kārtība, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm"

TA-847 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala "Mežs", Skujenes pagastā, Amatas novadā"

TA-1022 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Par Grozījumu Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības konvencijā"

TA-837 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Grozījumu konvencijā iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

TA-754 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1607 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-914 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-917 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1546 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību""

TA-918 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-909 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1606 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-912 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību""

TA-916 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-915 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1533 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju""

TA-867 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu""

TA-873 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu""

TA-870 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi""

TA-868 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1600 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu""

TA-874 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-887 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligāti piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus"

TA-935 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts valodas centram nodrošināt standarta LVS EN 13850+A1:2007 „Pasta pakalpojumi. Pakalpojumu kvalitāte. Prioritāro un pirmās klases viengabala sūtījumu pārsūtīšanas laika „no gala līdz galam” mērīšana” tulkošanu valsts valodā līdz 2010.gada 1.jūlijam.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"""

TA-1186 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai""

TA-1044 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1237 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.44 "Par peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisiju""

TA-1053 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā"

TA-864 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.76 "Aprites uzraudzības un kontroles kārtība mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis"""

TA-840 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi"

TA-906 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-1199 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""

TA-1135 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par I.Senņikovu"

TA-995 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par R.Muciņa iecelšanu Veselības ministrijas valsts sekretāra amatā"

TA-1234 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1261 ____________________________________

(T.Koķe, L.Šulca, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami iesniegt Finanšu ministrijā precīzu to pasākumu izdevumu tāmi, kurus plānots finansēt no šī protokollēmuma 1.punktā minētajā rīkojumā paredzētās summas.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos"

TA-542 ____________________________________

(I.Eglītis, R.Osvalde, A.Kampars, J.Pūce, A.Ūbelis, J.Piešiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projekta 53.punktā paredzēt, ka termiņš ir 2010.gada 31.oktobris, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2010.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība””, precizējot personu loku, kurām ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos piemērojami atbrīvojumi kases aparātu un kases sistēmu lietošanā.
3. Ministrijām izvērtēt termina „izbraukuma tirdzniecība” un „gadatirgus” turpmāku piemērojamību to kompetencē esošo darbības jomu reglamentējošajos normatīvos aktos un nepieciešamības gadījumā izstrādāt un līdz 2010.gada 1.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus tiesību akta projektus par grozījumiem likumos vai Ministru kabineta noteikumos, lai svītrotu tos.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-1142 ____________________________________

(I.Eglītis, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

TA-945 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
36.§
Nacionālais gatavības plāna projekts naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā

TA-965 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Grozījumi Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepcijā

TA-799 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojumā Nr.775 "Par Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju""

TA-800 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Par Latvijas ekonomikas atveseļošanas plāna izpildes gaitu

TA-1244 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
40.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"

TA-1220 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā (turpmāk – vienošanās) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Krievijas Federācijā parakstīt vienošanos.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Iekšlietu ministrijai pēc vienošanās parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1229 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.288 "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā "Turaidas muzejrezervāts" un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju""

TA-1233 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Šulca, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Kultūras ministrijai no nomas maksas samazināšanas ieekonomētos līdzekļus 2010.gadā un turpmākajos gados 118 240 latu apmērā novirzīt valsts aģentūras „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” darbības nodrošināšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.aprīļa rīkojumā Nr.223 "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Zagrebā 2010.gada 14. un 15.maijā""

TA-1236 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Ziemeļu Investīciju bankas pārvaldnieku padomes 2010.gada 25.maija sēdē"

TA-1238 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums"

TA-1223 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"

TA-946 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt noteikumu projekta 22.punktu, saskaņot projektu ar Eiropas Komisiju atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3.punktam, nepieciešamības gadījumā noteikumu projektu precizēt atbilstoši Eiropas Komisijas norādījumiem un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc attiecīgas Ekonomikas ministrijas informācijas saņemšanas.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par tiešā atbalsta apmēra likmēm biodegvielas ražošanai 2010.gadā"

TA-1235 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā finanšu ministrs lemj par galvojuma sniegšanu vienīgā mājokļa kredīta saistību izpildei"

TA-1242 ____________________________________

(R.Fišers, A.Gorenko, T.Tverijons, E.Repše, K.Gerhards, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā sēdes laikā izteiktos viedokļus, tai skaitā Latvijas komercbanku asociācijas prezidenta T.Tverijona viedokli, atbalstīt finanšu ministra priekšlikumu un atbalsta programmu neīstenot.
2. Iesniegto noteikumu projektu noraidīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
3. Finanšu ministrijai izvērtēt iespējas novirzīt atbalsta programmai paredzētos līdzekļus pasākumiem ekonomikas attīstības stimulēšanai vai pasākumiem sociālās drošības tīkla ietvaros un triju nedēļu laikā iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu""

TA-1248 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1252 ____________________________________

(L.Medina, U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, uz kuras kultivē dzērvenes vai mellenes"

TA-1255 ____________________________________

(L.Jansone, U.Sakne, L.Medina, M.Brencis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši Finanšu ministrijas un Degvielas tirgotāju asociācijas priekšlikumiem, saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un projekta anotāciju ar Tieslietu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Gadījumā, ja noteikumu projekts netiek saskaņots, Zemkopības ministrijai iesniegt to atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 18.maija sēdē.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""

TA-1219 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Papildus Ministru kabineta 2010.gada 2.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 15.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu" 2.punktā minētajam, noteikt, ka darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" 1.kārtas īstenošanai projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas plāno kā projekta attiecināmās netiešās izmaksas. Netiešās izmaksas (attiecināmās un neattiecināmās) kopā nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-1224 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 18.marta formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2010/2020" projekts

TA-1245 ____________________________________

(K.Stepanovs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas „Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 18.marta formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2010/2020” projektu un tā pielikumā esošo Latvijas Republikas regulārā ziņojuma “Latvijas Republikas regulārais ziņojums par Indikatīvā mērķa sasniegšanas gaitu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas Nr.2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus, 3.panta 3.punktam” projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
 
55.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 18.marta papildu brīdinājumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2008/2257" projekts

TA-1249-IP ____________________________________

(E.Beļskis, E.Karnītis, A.Matīss, M.Borkoveca, V.Andrējeva, K.Gerhards, M.Krieviņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas papildu brīdinājumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2257.
2. Satiksmes ministrijai steidzami precizēt nostājas projektu, paredzot, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija tiesību aktu projektus izskatīšanai Ministru kabinetā iesniedz ar Ministru prezidenta starpniecību un Ministru kabineta pieņemto tiesību aktu parakstītājs (otrais paraksts) ir tieslietu ministrs, un iesniegt nostāju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
4. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
5. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
6. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 1.septembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kas paredz Direktīvas 2002/21/EK 3.panta 2.punktā noteiktās strukturālās atdalīšanas prasības ievērošanu, funkciju pārņemšanu un to izpildes turpmāko finansēšanu.
 
56.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi"

TA-1259 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi projektu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi projektu.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 17.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1262-IP ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 17.maija sanāksmē.
 
58.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Rīcības plānā daudzgadu darba programmas 2010.-2014.gadam tieslietu un iekšlietu jomā (Stokholmas programma) ieviešanai paredzētajiem pasākumiem tieslietu jomā"

TA-1276 ____________________________________

(A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālo pozīciju par Rīcības plānā daudzgadu darba programmas 2010.-2014.gadam tieslietu un iekšlietu jomā (Stokholmas programma) ieviešanai paredzētajiem pasākumiem tieslietu jomā.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Rīcības plānā daudzgadu darba programmas 2010.-2014.gadam tieslietu un iekšlietu jomā (Stokholmas programma) ieviešanai paredzētajiem pasākumiem tieslietu jomā.
 
59.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru atceļ ietvarlēmumu 2002/629/TI"

TA-1281 ____________________________________

(A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru atceļ ietvarlēmumu 2002/629/TI.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru atceļ ietvarlēmumu 2002/629/TI.
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursa sagatavošanas gaitu"

TA-1178-IP____________________________________

( )

Ierobežotas pieejamības informācija
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma nodrošināšanu valsts pārņemtas bankas pārvaldīšanai"

TA-660-IP, SAN-3281-IP____________________________________

(R.Fišers, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā to, ka akciju sabiedrības „Parex banka” pārņēmēja funkcijas pilda valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”, lai nodrošinātu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” finansējumu akciju sabiedrības „Parex banka” akciju pārvaldīšanai un ar to saistīto maksājumu veikšanai, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””, paredzot, ka 5 miljoni latu no akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” rezerves fonda tiek ieguldīti tās pamatkapitālā.
 
62.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Liepiņš pret Latviju"

162-k ____________________________________

( )

Konfidenciāli
 
63.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bernāns pret Latviju"

165-k ____________________________________

(I.Reine, E.Repše, L.Medina, A.Kampars, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. (N) Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību insttūcijās turpināt procesu lietā.
3. (K)
 
64.§
Konfidenciāli

63-k ____________________________________

( )

 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem vadošās valsts koncepta realizācijai, nodrošinot multimodālo pārvadājumu pakalpojumus kravu sūtījumiem uz Afganistānu Starptautisko drošības atbalsta spēku valstu vajadzībām"

TA-1240-DV ____________________________________

( )

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību