Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.28

2010.gada 1.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

 E.Repše

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Braunfelde

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.30

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 25.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.27 29.§) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitātes "Publiskais transports ārpus Rīgas" ekonomisko pamatojumu un aktivitātes īstenošanas risinājuma ekonomisko racionalitāti"

TA-1295 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 25.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.27 29.§) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitātes "Publiskais transports ārpus Rīgas" ekonomisko pamatojumu un aktivitātes īstenošanas risinājuma ekonomisko racionalitāti" un izteikt tā 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Vērtējot Eiropas Savienības fondu kopējo apguvi, izvērtēt iespējas novirzīt līdzekļus arī citu publiskā transporta grupu atbalstam.”
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.353 "Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju""

TA-1392 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"

TA-1300 ____________________________________

(I.V.Lieģis, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Augstskolu likumā, paredzot izņēmumu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora atcelšanai no amata valsts aizsardzības vai militārā dienesta interesēs.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 35.§) "Par Ieslodzīto veselības aprūpes koncepciju un par Latvijas Cietumu slimnīcas Olaines cietumā izveides problēmām un tās risinājumiem" 2.punktā doto uzdevumu

TA-784 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.49 35.§) "Par Ieslodzīto veselības aprūpes koncepciju un par Latvijas Cietumu slimnīcas Olaines cietumā izveides problēmām un tās risinājumiem", atzīt, ka tā 2.punktā dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Dokumentu legalizācijas likumā"

TA-1228 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumos Nr.597 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apjomu""

TA-1292 ____________________________________

(I.Ruško, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1237 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1175 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā"

TA-1286 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicamas pārbaudes no Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto projektu īstenošanas vietās"

TA-1081 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumos Nr.760 "Noteikumi par Valsts kases sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1191 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Iekšējā audita padomes sastāvu"

TA-1215 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Mēmeles ielā 15A, Bauskā, pārdošanu"

TA-1172 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Vitrupes pienotava" Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, atsavināšanu"

TA-1105 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma 18.Novembra ielā 26, Rēzeknē, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1106 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.659 "Par valsts nekustamā īpašuma Beļģijas Karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā""

TA-1103 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

TA-938 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība"

TA-1192 ____________________________________

(I.Pētersone, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt noteikumu projekta 23.punkta redakciju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Iekšlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Padomes 2008.gada 8.decembra direktīvas 2008/114/EK par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību 12.panta pirmajā daļā minēto prasību izpildi.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība""

TA-1158 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Pasu noteikumi""

TA-1026 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-1426 ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju papildināt rīkojuma projektu, paredzot, ka ieročus Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalībai Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) nodrošina Aizsardzības ministrija, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 6, Staicelē, Alojas novadā, nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1162 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu""

TA-1181 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr. 867 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" pirmo kārtu""

TA-1420 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.marta noteikumos Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"""

TA-1379 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Teritorijas plānošanas likumā"

TA-1344 ____________________________________

(A.Stucka, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, sagatavojot noteikumu projektu par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām, saskaņot to arī ar Zemkopības ministriju, lai noteiktu precīzu tiesisko regulējumu attiecībā uz polderiem.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem"

TA-886 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"

TA-1263 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza-Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1163 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienības „Jāņusēta A” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6858 008 0051 un 6858 008 0063) 2300 kvadrātmetru platībā un „Jāņusēta P” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 008 0049) 6000 kvadrātmetru platībā Isnaudas pagastā, Ludzas novadā par kopējo summu 6200,00 lati.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" pamatkapitālā"

TA-1146 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Adatu ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-1169 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitālā"

TA-1099 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1243 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1272 ____________________________________

(R.Muciņš, R.Vējonis, D.Gavars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Veselības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"", precizējot maksimālās viena projekta izmaksas.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā"

TA-1171 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-1016 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā"

TA-1258 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā"

TA-1385 ____________________________________

(O.Barānovs, R.Muciņš, D.Gavars, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Veselības ministriju un līdz 2010.gada 7.jūnijam iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.martam un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu disciplīnas pasākumiem"

TA-1398 ____________________________________

(A.Antonovs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai divu mēnešu laikā pēc Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā projekta iesnieguma „Mikrokreditēšanas programma” (turpmāk – programma) apstiprināšanas no Šveices kompetento iestāžu puses, iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par programmas ietvaros sniegto aizdevumu piešķiršanas kārtību uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, ietverot arī atbalsta aizdevuma veidā piešķiršanas nosacījumus.
3. Lai nodrošinātu Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku noteikto 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - Eiropas Savienības fondi) finansējuma apguves mērķu izpildi un nodrošinātu plānotās Eiropas Komisijas atmaksas valsts budžeta ieņēmumos 2010.gadā, noteikt, ka 2010.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem (turpmāk – finansējuma saņēmēji) par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 407 252 825 latu apmērā, un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumu pieprasījumu par Eiropas Komisijai deklarējamiem izdevumiem iesniegšanu Valsts kasē par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 352 448 728 latu apmērā, t.sk.:
3.1. Eiropas Sociālā fonda ietvaros 2010.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem kopā 81 726 578 latu apmērā, un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē kopā 65 522 705 latu apmērā, t.sk.:
3.1.1. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 36 466 016 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 27 589 562 latu apmērā;
3.1.2. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 35 005 811 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 30 968 247 latu apmērā;
3.1.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 1 927 318 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 1 792 922 latu apmērā;
3.1.4. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 1 907 048 latu apmērā 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 1 235 321 latu apmērā;
3.1.5. Veselības ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 2 342 310 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 1 508 282 latu apmērā;
3.1.6. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 3 607 853 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 2 195 913 latu apmērā;
3.1.7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 470 222 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 232 458 latu apmērā;
3.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros 2010.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem kopā 228 664 533 latu apmērā, un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē kopā 168 094 128 latu apmērā, t.sk.:
3.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 64 472 311 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 54 079 551 latu apmērā;
3.2.2. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 12 869 482 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 11 634 549 latu apmērā;
3.2.3. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 13 065 347 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 8 163 760 latu apmērā;
3.2.4. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 26 953 888 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 15 883 058 latu apmērā;
3.2.5. Vides ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 14 970 961 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 12 838 335 latu apmērā;
3.2.6. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 72 769 856 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 49 702 088 latu apmērā;
3.2.7. Veselības ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 16 419 564 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 10 229 900 latu apmērā;
3.2.8. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 4 330 668 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 3 091 673 latu apmērā;
3.2.9. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 2 812 456 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 2 471 214 latu apmērā;
3.3. Kohēzijas fonda ietvaros 2010.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem kopā 96 861 714 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē kopā 118 831 895 latu apmērā, t.sk.:
3.3.1. Vides ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 41 604 589 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 85 919 405 latu apmērā;
3.3.2. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 50 812 446 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 30 678 635 latu apmērā;
3.3.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 3 014 533 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 1 307 703 latu apmērā;
3.3.4. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus, t.sk. atmaksas pamatbudžetā, finansējuma saņēmējiem 1 430 146 latu apmērā un 2010.gada laikā līdz 22.oktobrim nodrošina maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Valsts kasē 926 152 latu apmērā.
4. Lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos īstenojamie publicitātes un informācijas pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiro­pas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 8.pants:
4.1. atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm izvērtēt līgumos un vienošanās par Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda projekta īstenošanu noteiktās prasības attiecībā uz minētajiem informācijas un publicitātes pasākumiem un principiem šo pasākumu izmaksu attiecināmības izvērtēšanai un, ja nepieciešams, veikt tajos attiecīgus grozījumus;
4.2. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 15.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par tiesiskā regulējuma pilnveidošanu Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība” attiecībā uz minētājiem publicitātes un informācijas pasākumiem, ko īsteno finansējuma saņēmējs, un šo pasākumu izmaksu attiecināmību.
5. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Valsts kancelejas, Veselības ministrijas vai Vides ministrijas Ministru kabinetā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā par 2010.gadā nepieciešamo finansējumu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu īstenošanai, kurās finansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem pirms atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas, tiek norādītas visas tās ministrijas pārziņā esošas aktivitātes, kurās 2010.gadā ir paredzēts slēgt līgumus, kā arī to kopsummas. Projektu īstenošanai iepriekšminēto aktivitāšu ietvaros atbilstoši ziņojumā norādītajam apjomam atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde atsevišķā valsts budžeta programmā plāno ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus - atmaksās finansējuma saņēmējam attiecīgajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas.
6. Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai līdz 2010.gada 30.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumu projektus Ministru kabineta noteikumos par darbības programmu papildinājumā norādītās Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) aktivitātes vai apakšaktivitātes īstenošanu (turpmāk – noteikumi par aktivitātes īstenošanu), nodrošinot, ka Eiropas Savienības fonda projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma pamata, visā projekta īstenošanas laikā netiek plānotas kā projekta attiecināmās izmaksas un līdz 2010.gada 30.jūnijam tiek noteiktas kā neattiecināmās izmaksas, izņemot Labklājības ministrijas pārziņā esošajā darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.1.1.3.aktivitātē „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, 1.3.1.1.5.aktivitātē „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”, 1.3.1.4.aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” un 1.3.1.5.aktivitātē „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”. Šis nosacījums neattiecas uz tiem noteikumiem par aktivitātes īstenošanu, kuros ir noteikta netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana. Minētās neattiecināmās projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas segt no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdz 2010.gada 30.jūnijam, izņemot gadījumu, kad noteikumos par aktivitātes īstenošanu ir noteikts citādi. Noteikt, ka no 2010.gada 1.jūlija Eiropas Savienības fonda projekta vadības personāla izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās uz uzņēmuma līguma pamata un noteiktas kā attiecināmas noteikumos par aktivitātes īstenošanu. Pēc minēto grozījumu noteikumos par aktivitātes īstenošanu stāšanās spēkā Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai nodrošināt attiecīgu grozījumu veikšanu līgumos un vienošanās par Eiropas Savienības projekta īstenošanu.
7. Finanšu ministrijai, sagatavojot finanšu apguves informāciju par iepriekšējā ceturkšņa pārskata periodu informatīvā ziņojumā par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi, izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas datu ieguves pārskatus, kas izveidoti katra ceturkšņa nākamā mēneša sestajā darba dienā.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2010.gada I ceturksnī"

TA-1381 ____________________________________

(I.Štrausa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildi 2010.gada I ceturksnī.
2. Lai nodrošinātu Likuma par budžetu un finanšu vadību 28. panta pirmajā daļā noteikto, Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildi 2010.gada I ceturksnī iesniegšanai Saeimā.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo atbalstu jaunu eksportspējīgu produktu radīšanai sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem"

TA-1212 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākumus komersantu un zinātnieku sadarbības un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.
3. Finanšu ministrijai ierosināt izmantot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādes un ieviešanas fonda izveidei.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Zemkopības ministriju pēc sadarbības līguma starp Latviju un Norvēģiju noslēgšanas izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektu inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādes un ieviešanas fonda izveides nodrošināšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par minimālās mēneša darba algas regulējumu un apmēru 2011.gadā"

TA-1422 ____________________________________

(I.Lipskis, E.Baldzēns, M.Bičevskis, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt, ņemot vērā, ka jautājums 2010.gada 3.jūnijā tiks izskatīts Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sanāksmē.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības viedokli, ka jautājums par minimālo mēneša darba algu skatāms kompleksi ar jautājumu - ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma apmērs.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2010.gada 1.ceturksnī"

TA-1341 ____________________________________

(S.Ciganska, U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru prezidenta 2010.gada 8.aprīļa rezolūcijas Nr.18/J-592-jur izpildi"

TA-1013 ____________________________________

(I.Štrausa, R.Vējonis, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" un 2010.gada 9.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 41.§) „Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" izpildi” izpildi:
1.1. noteikt, ka līdz Ministru kabineta 2010.gada 9.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 41.§) 1.2.apakšpunktā Vides ministrijai un Ekonomikas ministrijai dotā uzdevuma izpildei katru konkrētu gadījumu, kad privāto tiesību subjekts vēlas izmantot savas tiesības darbībām Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, izskata Ministru kabinets, izdodot attiecīgu rīkojumu;
1.2. attiecīgo Ministru kabineta rīkojuma projektu saskaņo un virza apstiprināšanai Ministru kabinetā nozaru ministrijas atbilstoši savai kompetencei:
1.2.1. Vides ministrija – attiecībā uz vides aizsardzībai nepieciešamām būvēm un objektiem, dabas resursu izpēti, dabas resursu ieguvi, izņemot ogļūdeņražu un to resursu ieguvi, ko regulē Zvejniecības likums un tam pakārtotie tiesību akti;
1.2.2. Aizsardzības ministrija – attiecībā uz valsts aizsardzībai nepieciešamām un cita rakstura militārām būvēm un objektiem;
1.2.3. Iekšlietu ministrija – attiecībā uz valsts robežapsardzībai nepieciešamām būvēm un objektiem;
1.2.4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija – attiecībā uz pašvaldību funkciju veikšanai nepieciešamām būvēm un objektiem;
1.2.5. Satiksmes ministrija – attiecībā uz sakaru un transporta vajadzībām nepieciešamām būvēm un objektiem;
1.2.6. Zemkopības ministrija – attiecībā uz zivsaimniecības nozarei nepieciešamām būvēm un objektiem;
1.2.7. Ekonomikas ministrija – attiecībā uz energoapgādei un iepriekš neminētai komercdarbībai nepieciešamām būvēm un objektiem, kā arī šo būvju un objektu projekta sagatavošanai nepieciešamajiem izpētes darbiem.
 
45.§
Informācija par valsts budžeta 2011.gadam sagatavošanas procesu

TA-1460 ____________________________________

(M.Krieviņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
46.§
Informācija par plānotajiem valsts budžeta 2011.gadam ieņēmumiem, kā arī ar nodokļiem saistītie jautājumi

TA-1414 ____________________________________

(M.Krieviņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
47.§
Protokollēmuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu 2010.gadam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts"

TA-1345 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Lai nodrošinātu valsts budžeta finansējumu 27 409 464 latu apmērā līgumsaistību izpildei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts, ietvaros, tai skaitā Ekonomikas ministrijai 26 943 514 latu apmērā un Satiksmes ministrijai 465 950 latu apmērā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:
1.1. pārdalīt 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00.programmā (turpmāk – 80.00.00. programma) Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitātēm rezervētos līdzekļus 6 161 846 latu apmērā Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts un par kuru īstenošanu noslēgti līgumi;
1.2. samazināt Finanšu ministrijas budžetā 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitātēm plānoto finansējumu 1 346 423 latu apmērā, tai skaitā:
1.2.1. samazināt 3.2.1.3.1.apakšaktivitātei „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” finansēšanai 80.00.00. programmā rezervētos līdzekļus par 1 047 488 latiem;
1.2.2. pārdalīt Finanšu ministrijas budžetā 3.1.4.1.3.apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” ietvaros ietaupīto finansējumu par 298 935 latiem;
1.3. pārdalīt Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektiem pieejamo finansējumu 1 122 691 latu apmērā uz 80.00.00. programmu;
1.4. samazināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošo 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitāšu finansēšanai 80.00.00. programmā rezervētos līdzekļus par 312 830 latiem;
1.5. pārdalīt Tieslietu ministrijas budžetā 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektu īstenošanai paredzētos līdzekļus 1 003 919 latu apmērā uz 80.00.00.programmu;
1.6. samazināt Veselības ministrijas pārziņā esošo 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitāšu finansēšanai 80.00.00. programmā rezervētos līdzekļus par 43 529 latiem;
1.7. samazināt valsts budžeta finansējumu Valsts kancelejas pārziņā esošajām 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitātēm un projektiem par 590 205 latiem, tai skaitā:
1.7.1. samazināt Valsts kancelejas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu finansēšanai 80.00.00. programmā rezervētos līdzekļus par 59 514 latiem;
1.7.2. pārdalīt Valsts kancelejas budžetā ES fondu projektiem pieejamā finansējuma ietaupīto 530 691 latu apmērā uz 80.00.00. programmu;
1.8. samazināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektiem 80.00.00. programmā rezervētos līdzekļus par 449 027 latiem;
1.9. pārdalīt 80.00.00. programmā ES fondu aktivitāšu finansēšanai 2010.gada 4.ceturksnī rezervētos līdzekļus 4 106 865 latu apmērā Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts un par kuru īstenošanu ir noslēgti līgumi;
1.10. pārdalīt 80.00.00.programmā papildu pieprasījumiem 2010.gada 2.pusgadam rezervētos līdzekļus 2 848 754 latu apmērā Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts un par kuru īstenošanu ir noslēgti līgumi;
1.11. par papildu finansējuma piešķiršanu 9 423 375 latu apmērā projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts un ir noslēgts līgums, lemt pēc papildu budžeta apropriācijas ES fondu projektiem piešķiršanas vai ne vēlāk kā šā gada augustā, pēc valsts budžeta izdevumu plāna izpildes šā gada 1.pusgadā izvērtēšanas;
1.12. Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts kancelejai līdz 2010.gada 8.jūnijam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā šī protokollēmuma 1.2.2., 1.3. un 1.7.2.punktā minētā finansējuma pārdales pieprasījumus uz 80.00.00. programmu.
2. Ekonomikas ministrijai un Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā 80.00.00.programmas finansējuma pārdales pieprasījumus par šī protokollēmuma 1.punktā minētā finansējuma pārdali projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts un par kuriem ir noslēgti līgumi.
3. Atbildīgajām iestādēm par to pārziņā esošajām aktivitātēm, kuru ietvaros valsts budžeta finansējumu plāno vairāku ministriju budžetos, līdz 2010.gada 8.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijā šī protokollēmuma 1.punktā minētā finansējuma sadalījumu pa finansējuma saņēmējiem, tai skaitā norādot ministrijas, kuru budžetā ir ieplānoti līdzekļi. Atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka attiecīgās ministrijas ir informētas par finansējuma izmaiņām atbilstoši šim protokollēmumam.
4. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu līgumsaistību izpildei ministriju pārziņā esošo ES fondu projektu ietvaros, ja tas radīsies šī protokollēmuma 1.punktā minētā finansējuma samazinājuma dēļ un to nebūs iespējams finansēt no pārējiem valsts budžeta līdzekļu ietaupījumiem.
5. Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma 4.punktā minētās informācijas saņemšanas un izvērtēšanas un saskaņošanas ar starptautiskajiem aizdevējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Saeimā ar lūgumu palielināt apropriāciju ES fondu projektu finansēšanai par 27 409 464 latiem.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1450 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Gardovskim savienot amatus"

TA-1449 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

TA-1445 ____________________________________

(J.Pūce, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
51.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem un galvojumu sniegšana un uzraudzība"

TA-1457 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1354 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"

TA-1459 ____________________________________

(B.Medvecka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1481 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepcijas projekts

TA-1458 ____________________________________

(B.Bāne, M.Bičevskis, R.Vējonis, M.Bitāns, E.Repše, K.Gerhards, S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepcijas projekts".
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus:
2.1. paredzēt Ietvara likuma četriem gadiem pārskatīšanas iespēju ik pa diviem gadiem;
2.2. koriģēt 1.4.1.4.apakšvarianta „budžeta bilances noteikšana pēc kombinētas metodes” budžeta bilances nosacījumu attiecībā pret nulles punktu, kā arī paredzot izņēmuma gadījumu, ja recesija pārsniedz 10%;
2.3. paredzēt 1.7.apakšpunktā, ka par likuma stāšanos spēkā tiks lemts tā apspriešanas procesā;
2.4. paredzēt 1.8.apakšpunktā, ka par Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu vietas un lomas nostiprināšanu esošajā normatīvo aktu sistēmā tiks lemts pēc konsultācijām ar konstitucionālo tiesību ekspertiem. Precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai Fiskālās disciplīnas likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar priekšlikumiem par tā vietu tiesību sistēmā.
5. Finanšu ministrijai mēneša laikā organizēt diskusiju ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju, lai vienotos par optimālāko risinājumu Fiskālās disciplīnas likuma augstākas hierarhijas nostiprināšanai tiesību sistēmā, kā arī lūgt konsultāciju Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijai un Saeimas Juridiskajam birojam, un, ja nepieciešams, citiem konstitucionālo tiesību ekspertiem.

 
56.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-1452 ____________________________________

(A.Matīss, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot un nodrošināt likumprojekta iesniegšanu Saeimā līdz 2010.gada 3.jūnijam.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu atzīt par steidzamu.
4. Satiksmes ministrijai nekavējoties nosūtīt atbalstīto likumprojektu un šo protokollēmumu Eiropas Komisijas atbildīgajām amatpersonām.
5. Satiksmes ministrijai nodrošināt likumprojekta tulkojumu angļu valodā un nekavējoties nosūtīt to Eiropas Komisijas atbildīgajām amatpersonām.
6. Satiksmes ministrijai pēc likumprojekta nosūtīšanas nekavējoties atsākt neformālās konsultācijas ar Eiropas Komisijas atbildīgajām amatpersonām par likumprojektu „Grozījumi Dzelzceļa likumā”, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas atbalstu Ministru kabineta atbalstītajai likumprojekta redakcijai. Ja Eiropas Komisijai ir iebildumi vai precizējumi, Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka informācija par iebildumiem vai precizējumiem nekavējoties tiek iesniegta Saeimas atbildīgajai komisijai un iespēju robežās iestrādāta likumprojektā pirms tā pieņemšanas.
 
57.§
Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-1488-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
58.§
Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-1486-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
59.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2010.gadā""

TA-1476-DV ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas konsultācijām ar Eiropas Komisiju attiecībā uz Latvijas Republikas iesniegto sūdzību Eiropas Komisijā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 259.pantu (bijušais Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 227.pants) pret Itālijas Republiku"

TA-1375-IP ____________________________________

(A.Skudra, E.Repše )

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
61.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 3.-4.jūnija sanāksmei

TA-1466 ____________________________________

(L.Mūrniece, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 3.-4.jūnija sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par Rīcības plānu par nepavadītiem nepilngadīgiem (2010.–2014.gads);
2.2. Pozīcija Nr.2 par Padomes secinājumu projektu par Eiropas pakta par imigrāciju un patvērumu ieviešanu;
2.3. Pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumu projektu par ES dalībvalstu pilsoņu ieceļošanas atvieglošanu uz ārējām robežām.
3. Pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā, Ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu ministru padomes 2010.gada 3.-4.jūnija sanāksmē Luksemburgā.
 
62.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2010.gada 7.–8.jūnija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1475 ____________________________________

(R.Muciņš, J.Dūklavs, D.Gavars, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 7.–8. jūnija sanāksmei:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem;
2.2. Padomes secinājumu projekts par rīcību sāls patēriņa samazināšanai iedzīvotāju labākai veselībai;
2.3. Padomes secinājumu projekts „Taisnīguma un veselības aizsardzības jautājumi visās politikas jomās – solidaritāte veselības aizsardzībā”.
3. Veselības ministram D.Gavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 7.–8. jūnija sanāksmē Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
63.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1483 ____________________________________

(U.Augulis, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Padomes regulai, ar ko Regulas (EK) Nr.883/2004 un Regulas (EK) Nr.987/2009 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu valsts piederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valsts piederības dēļ (pozīcija Nr.3);
2.2. ES sociālās iekļaušanas mērķis, īpaši par nabadzības samazināšanu: vienošanās par atbilstošiem rādītājiem (pozīcija Nr.1);
2.3. Padomes secinājumu projekts „Ilgtspējīgas sociālās drošības shēmas, lai sasniegtu pietiekamu pensiju un sociālās iekļaušanas mērķus” (pozīcija Nr.2);
2.4. Padomes secinājumu projekts „Jaunas prasmes, jaunām darba vietām: ceļš uz priekšu” (pozīcija Nr.2);
2.5. Padomes lēmuma projekti par Eiropas Savienības nostāju Asociācijas Padomē, kas ir izveidota ar Eiropas-Vidusjūras vienošanos un ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Izraēlas Valsti, Maroku, Tunisiju, Alžīriju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Horvātiju no otras puses, lai pieņemtu noteikumus par sociālās drošības sistēmu koordināciju (pozīcija Nr.1);
2.6. Padomes secinājumu projekts „Aktīva novecošana” (pozīcija Nr.2);
2.7. Eiropas Savienības Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tiekas Padomē, rezolūcijas projekts par jaunu Eiropas Invaliditātes ietvaru (pozīcija Nr.2).
3. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
64.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 3.-4. jūnija sanāksmei

TA-1491 ____________________________________

(K.Pommere, E.Repše )

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālajām pozīcijām un Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 3.-4. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par šādiem Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 3.-4. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā.
2.2. Latvijas nacionālā pozīcija Nr.3 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas aizsardzības rīkojumu.
2.3. Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru atceļ ietvarlēmumu 2002/629/TI.
2.4. Latvijas nacionālā pozīcija Nr.5 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā.
2.5. Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 par pievienošanos Eiropas Padomes Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.
3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Lazdovskim pārstāvēt Latvijas Republiku 2010. gada 3.-4. jūnija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē.
 
65.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-1254 ____________________________________

(M.Auders, E.Repše )

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto paskaidrojuma projektu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A42847709 (A42-04654-10) par Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojuma Nr.755 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā” atcelšanu.
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā sagatavošanas gaitu"

TA-1291-IP ____________________________________

(A.Minkeviča, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Svītrot Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.79 44.§ 2.punktu.
3. Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) līdz 2010.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par nepietiekamā finansējuma avotiem Latvijas dalības izstādē „World Expo 2010” nodrošināšanai.
 
67.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "L.H. pret Latviju"

182-k ____________________________________

(A.Rutka-Kriškalne, E.Repše)

Ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 15.marta vēstulē ECHR-LE7.7cG CMG/KTA/kta minēto un sniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 42.§) nosaukums ir "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "L.H. pret Latviju"".
 

Sēdi slēdz plkst. 16.30


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

E.Repše

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

 Deklasificēts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Rīgā

Nr.28

2010.gada 1.jūnijā

 57.§

 Par akciju sabiedrību „Parex banka”

TA-1488-DV ______________________________________________________

(M.Bičevskis, J.Jākobsons, M.Lazdovskis, R.Vējonis, E.Dreimane, E.Repše, E.Kušners, V.Dombrovskis)

 1. (DV)1 Ņemot vērā akciju sabiedrības „Parex banka”, valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, kā arī Finanšu ministrijas informāciju, ka sekmīgam akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizācijas procesam nepieciešama tūlītēja jaunas kredītiestādes izveidošana sadarbības līgumu slēgšanai ar akciju sabiedrības „Parex banka” sadarbības partneriem, atbilstoši ar Ministru kabineta 2010. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr.208 „Par koncepciju „Par akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizāciju”” atbalstītajam akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizācijas modelim „Jaunās bankas nodalīšana” un saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 7. panta otro daļu un 98. panta trešo daļu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” iegūt izšķirošu ietekmi un līdzdalību jaunā kapitālsabiedrībā, nodibinot to kā valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” 100% piederošu kredītiestādi ar pamatkapitālu 4 miljoni latu saskaņā ar Kredītiestāžu likumu.

(DV)2 Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Parex banka”, valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, kā arī Finanšu ministrijas informāciju, ka jebkādi akciju sabiedrības „Parex banka” aktīvi vai pasīvi uz jauno kredītiestādi tiks pārnesti vai jaunās kredītiestādes saistību uzņemšanās akciju sabiedrības „Parex banka” interesēs (piemēram, galvojumi) tiks veikta tikai pēc tam, kad tiks saņemta Eiropas Komisijas atļauja.

2. (DV)2 Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” šī protokollēmuma 1. punktā minētās jaundibināmās kredītiestādes dibināšanas dokumentus saskaņot ar darba grupu (izveidota ar Ministru kabineta 2009. gada 3. decembra rīkojumu Nr.821) (turpmāk – darba grupa).

3. (DV)1 Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 98.panta trešo daļu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” pēc Eiropas Komisijas atļaujas saņemšanas akciju sabiedrības „Parex banka” Valsts atbalsta restrukturizācijas plāna (turpmāk – Valsts atbalsta restrukturizācijas plāns) ieviešanai palielināt līdzdalību saskaņā ar šī protokollēmuma 1.punktu dibināmā kredītiestādē, palielinot tās pamatkapitālu līdz Valsts atbalsta restrukturizācijas plānā paredzētajam apmēram, kas iepriekš saskaņots ar darba grupu.

4. (DV)1 Lai īstenotu šī protokollēmuma 1. un 3. punktā noteikto, finanšu ministram atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 36. panta sestajai daļai izsniegt aizdevumu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” saskaņā ar šī protokollēmuma 1.punktu nodibinātās kredītiestādes pamatkapitāla finansēšanai līdz Valsts atbalsta restrukturizācijas plānā paredzētajam apmēram, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. (DV)1 aizdevums tiek izsniegts uz septiņiem gadiem;

4.2. (DV)1 aizdevumam tiek piemērota procentu likme, kas noteikta, pamatojoties uz Valsts kases aizņemšanās procentu likmēm, kuras nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumiem „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” un kurām pieskaitīti 0,5 procenti gadā;

4.3. (DV)1 aizdevums tiek izsniegts, paredzot nodrošinājumu ar attiecīgu skaitu valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” īpašumā esošajām „Parex banka” (pēc restrukturizācijas realizēšanas – „Risinājuma bankas”) un „Jaunās bankas” akcijām un attiecīgajiem prasījumiem, kas izriet no valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ieguldījuma attiecīgo banku subordinētajā kapitālā.

5. (DV) [3] IP[4] Finanšu ministram, izsniedzot šī protokollēmuma 4. punktā norādīto aizdevumu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”, līdz 2010. gada beigām nepiemērot aizdevumam šī protokollēmuma 4.2. apakšpunktā noteikto procentu likmi, kā arī vienoties par „Jaunajā bankā” valsts atbalsta pasākumu ietvaros izvietoto Valsts kases termiņnoguldījumu likmju palielināšanu uz tādiem nosacījumiem, lai paaugstinātie valsts budžeta ieņēmumi no termiņnoguldījumu procentiem būtu līdzvērtīgi iespējamajiem valsts budžeta ieņēmumiem no 4. punktā norādītā aizdevuma valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”.

6. (DV) 3 IP4 Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai nodrošinātu šī protokollēmuma izpildi.

7. (DV) 3 IP4 Ņemot vērā valsts akciju sabiedrības „Privatizācija aģentūra” sniegto informāciju, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt un līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par akciju sabiedrībai „Parex banka” un šī protokollēmuma 1.punktā minētās kredītiestādes turpmāko akciju pārvaldības modeli, kā arī sniegtā un restrukturizācijas ietvaros paredzamā valsts atbalsta atspoguļošanu kārtējā gada valsts budžeta likumā, lai pēc iespējas mazinātu ietekmi uz valsts budžeta deficītu.

8. (DV) 3 IP4 Valsts atbalsta restrukturizācijas plāna saskaņošanas procesā ar Eiropas Komisiju valsts akciju sabiedrībai „Privatizācija aģentūra” sadarbībā ar vadošo finanšu konsultantu „Nomura International plc” un akciju sabiedrību „Parex banka” izstrādāt ar darba grupu saskaņotus priekšlikumus par aktīvu un pasīvu kopumu, kas ir saistīti ar akciju sabiedrības „Parex banka” darbību Neatkarīgo valstu sadraudzības valstīs, ātrākas atsavināšanas iespējām. Pēc saskaņošanas ar darba grupu Finanšu ministrijai minētos priekšlikumus iesniegt Eiropas Komisijā. Līdz 2010.gada 1.jūlijam Finanšu ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par Valsts atbalsta restrukturizācijas plāna saskaņošanas gaitu ar Eiropas Komisiju.

9. (DV) 3 IP4 Noteikt, ka valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdes locekļi neatbild par zaudējumiem, kas nodarīti valsts akciju sabiedrībai, ja šī protokollēmuma 4.punktā minētā aizdevuma atdošana nav iespējama no valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdes locekļiem neatkarīgu iemeslu dēļ, ņemot vērā, ka valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdes locekļi rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu. Ekonomikas ministrijai kā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” akciju turētājam saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 34.pantu un Komerclikuma 173.pantu lemt par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības, ja šī protokollēmuma 4.punktā minētā aizdevuma atdošana nav iespējama no valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdes locekļiem neatkarīgu iemeslu dēļ.  

10. (DV) 3 IP4 Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2010.gada 15.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumā Nr.821 „Par darba grupu”, lai precizētu darba grupai noteiktos uzdevumus atbilstoši šajā protokollēmumā noteiktajam.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Finanšu ministrs E.Repše

Valsts kancelejas direktora vietā –

Direktora vietniece tiesību aktu lietās E.Dreimane1 deklasificēts 1.punkta pirmais teikums, 3. un 4.punkts saskaņā ar Finanšu ministrijas 14.06.2010. vēstuli Nr.7-1-01/5040

2 deklasificēts 1.punkta otrais teikums un 2.punkts saskaņā ar Finanšu ministrijas 01.04.2011. vēstuli Nr.17-1-05/40-dv

[3] protokollēmumam mainīts statuss, nosakot statusu "Ierobežotas pieejamības informācija" pastāvīgi saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu un ņemot vērā Finanšu ministrijas 13.04.2012. vēstuli Nr.17-1-03/2451

[4] deklasificēts 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punkts saskaņā ar Finanšu ministrija 06.07.2012. vēstuli Nr.17-1-03/4412

 

 Deklasificēts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Rīgā

Nr.28

2010.gada 1.jūnijā

58.§

 Par akciju sabiedrību „Parex banka”

 TA-1486-DV ______________________________________________________

(J.Jākobsons, E.Berlaus, E.Repše)

 1. (DV)[1] (IP)[2] Apstiprināt Latvijas pozīciju sarunām ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par tās iesaisti akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizācijas rezultātā izveidojamajās vienībās „Jaunajā bankā” un „Risinājuma bankā”, kas atbalstīta ar Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumu Nr.821 izveidotajā darba grupā, īstenojot ar Ministru kabineta 2010. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr. 208 „Par koncepciju „Par akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizāciju” atbalstīto akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizācijas modeli – „Jaunās bankas nodalīšana”.

2. (DV)1 (IP)2 Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” vest sarunas ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par šī protokollēmuma 1.punktā minētās pozīcijas ievērošanu, sagatavojot nepieciešamos grozījumus Akciju pirkuma līgumā un Akcionāru līgumā, kas starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Latvijas Republiku, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Parex banka” (jaunajā redakcijā ar grozījumiem) parakstīts 2009. gada 23. jūlijā, kā arī jaunu Akcionāru līguma projektu par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas iesaisti restrukturizācijas rezultātā izveidojamā „Jaunajā bankā”.

3. (DV)1 (IP)2 Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2010.gada 15.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par panākto vienošanos ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un līguma grozījumu projektus Akciju pirkuma līgumā un Akcionāru līgumā, kas starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Latvijas Republiku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Parex banka” (jaunajā redakcijā ar grozījumiem) parakstīts 2009.gada 23.jūlijā, kā arī jaunu Akcionāru līguma projektu par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas iesaisti restrukturizācijas rezultātā izveidojamā „Jaunajā bankā”.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 

Finanšu ministrs E.Repše

 Valsts kancelejas direktora vietā –

direktora vietniece tiesību aktu lietās E.Dreimane[1] statuss "DV" mainīts uz "IP" saskaņā ar FM 13.04.2012. vēstuli Nr.17-1-2451

[2] deklasificēts saskaņā ar FM 06.07.2012. vēstuli Nr.17-1-03/4412

Skatīt darba kārtību