Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 74

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.74

2010.gada 21.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmā"

TA-3290 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā un militārajām attiecībām"

TA-3026 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Saprašanās memorandu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" nolikums"

TA-2975 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 021) un tai piekrītošo zemes vienību - Hospitāļu ielā 55, Rīgā"

TA-3210 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 012) un tai piekrītošo zemes vienību - Hospitāļu ielā 55, Rīgā"

TA-3247 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-3449 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā"

TA-3304 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.252 "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība""

TA-3338 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek iznomāta vieta komercdarbības veikšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumi"

TA-3335 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai"

TA-2918 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība"

TA-2615 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2010.gada 30.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Muitas likumā, paredzot pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā izsniedz atļauju izmantot TIR procedūru, un piešķir TIR karnetes un prasības minētās atļaujas izsniegšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Nīkrāces koppienotava", Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu"

TA-3053 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-3056 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.113 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-3224 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1016 "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu""

TA-2346 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""

TA-3432 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""

TA-3248 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Zvejnieku alejā 4, Liepājā"

TA-2822 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-2953 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""

TA-3437 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""

TA-3378 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā tiesnešu izdienas pensijas"

TA-3384 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas"

TA-3379 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā prokuroru izdienas pensijas"

TA-3380 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām"

TA-3381 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā diplomātu izdienas pensijas"

TA-3382 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensijas"

TA-3383 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē dienējušām personām"

TA-3406 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām""

TA-3359 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai trīs mēnešu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās izstrādāt un publicēt tīmekļa vietnē metodisko materiālu, kā elektroniskajiem dokumentiem tehniski izpildāmas noteikumu projektā un normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu un izstrādāšanu noteiktās prasības.
 
30.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""

TA-2315 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.735 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā""

TA-3482 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides ministra vietā labklājības ministre (otrais paraksts).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem""

TA-3416 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2011.gada 20.decembrim izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas nepieciešami, lai saskaņotu tiesisko regulējumu taksometru jomā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Ostas valsts kontroles kārtība"

TA-2976 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1098 Dobele–Krimūnas–Zaļenieki posmā 3,17.–8,46.km"

TA-3291 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt no nekustamā īpašuma „Kundziņi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4646 008 0183) Auru pagastā, Dobeles novadā, atdalīto zemes vienību „Kundziņu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4646 008 0283) 0,5482 ha platībā par kopējo summu 1060,00 latu.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dambja ielā 12, Jelgavā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2979 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Operatoru reģistrēšanas un licencēšanas kārtība"

TA-2999 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""

TA-3443 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums""

TA-3299 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas izsniegšanas, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanas (introdukcijas) un sugu populāciju atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) kārtība"

TA-2785 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""

TA-3445 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas"

TA-2973 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"

TA-2966 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai""

TA-3222 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietu reģistrācijas kārtība"

TA-3397 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju, piegādātāju un lietotāju reģistrāciju un kārtību, kādā veicamas darbības ar izmēģinājumu dzīvniekiem, un izmēģinājumu dzīvniekiem nodrošināmās labturības prasības"

TA-2818 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2011.gada 1.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, paredzot pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību atļaujas izsniegšanai par izmēģinājumu atbildīgajai personai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju"

TA-3400 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par E.Dreimani"

TA-3490 ____________________________________

(S.Ēlerte, G.Veismane, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par V.Štāla atbrīvošanu no valsts arhīvu ģenerāldirektora amata"

TA-3407 ____________________________________

(S.Ēlerte, U.Lielpēters, G.Veismane, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 2.§) "Par 2011.gada valsts budžetā īstenojamajiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem" 39.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3405 ____________________________________

(D.Špeļs, A.Tiknuss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par riskiem, ieviešot jaunu valsts nodevu par lēmuma apstrīdēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 2.§) „Par 2011.gada valsts budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem” 39.punktu (grozīts ar Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 1.§) 3.punktu).
3. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2011.gada 1.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespējamiem risinājumiem nepamatoto sūdzību skaita samazināšanai iepirkumu procesā.
 
50.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3302 ____________________________________

(M.Pēkalis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2011.gada 1.maijam.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-2857 ____________________________________

(A.Štokenbergs, I.Pētersone, M.Lazdovskis, N.Zaiceva, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5. Jautājumu par likuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu izskatīt valsts 2012.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2010.gada 3.ceturksnī"

TA-3433 ____________________________________

(L.Straujuma, R.Broks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai tehniski precizēt informatīvo ziņojumu, saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar funkciju pārdali nākamo informatīvo ziņojumu - par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2010.gada 4.ceturksnī - un turpmākos attiecīgos ziņojumus iesniegs Labklājības ministrija.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos vekseļu elektroniskas aprites nodrošināšanai"

TA-2989 ____________________________________

(S.Rāgs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram mēneša laikā izveidot starpinstitūciju darba grupu grozījumu Vekseļu likumā, Notariāta likumā, Civilprocesa likumā, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 558 „Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem” un Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 559 „Noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem” izstrādei. Darba grupā iekļaut Finanšu ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts kases, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāvjus un rajona tiesu tiesnešus.
3. Darba grupai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2012.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus šā protokollēmuma 2.punktā minētajos normatīvajos aktos.
 
54.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai

TA-3546, SAN-3546 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
 
55.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-3300 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un apsaimniekošanu"

TA-3551 ____________________________________

(E.Severs, K.Ciris, L.Šulca, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu, kurā iekļaut tikai pamatojumu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" kapitāla daļu saglabāšanai valsts īpašumā, un līdz 2010.gada 27.decembrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu TA- 3695 (2008) "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions "" kapitāla daļas".
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""

TA-3463 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugs, tā izsniegšanas un uzskaites kārtība"

TA-3469 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Atbalsta mājokļa pielāgošanai personām ar invaliditāti saņemšanas nosacījumi un saņemšanas kārtība"

TA-3470 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca""

TA-3471 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"

TA-3473 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""

TA-3481 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.914 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""

TA-3497 ____________________________________

(R.Broks, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.246 "Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība""

TA-3458 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.169 "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība""

TA-3459 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""

TA-3480 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīnisko prakses vietu"

TA-3483 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3485 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Rīkojuma projekts "Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes 2011.–2016.gadam"

TA-3484 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Par K.Kjago pārcelšanu"

TA-3474 ____________________________________

(D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""

TA-3511 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai nodot un Kultūras ministrijai vienlaikus ar likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam" spēkā stāšanos pārņemt ar sabiedrības integrācijas funkciju saistītās saistības, tiesības un prasījumus, mantu, amata vietas, lietvedību atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.71 44.§) noteiktajam kompetences sadalījumam.
3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punkta izpildi, atbildīgajām ministrijām sastādīt detalizētus pieņemšanas-nodošanas aktus.
4. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2010.gada 28.decembrim iesniegt likumprojektu par grozījumiem likumā „Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību” izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.
5. Kultūras ministrijai līdz 2011.gada 1.jūlijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pieciešamos tiesību aktu projektus par grozījumiem attīstības plānošanas dokumentos un ārējos normatīvajos aktos, kas nepieciešami pārņemto funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
6. Noteikt, ka Kultūras ministrija līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai tiesību aktos veic arī citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar pārņemto funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanu.
7. Sabiedrības integrācijas fondam sagatavot un iesniegt Tieslietu ministrijā:
7.1. līdz 2011.gada 13.janvārim – informāciju par kārtējā gada valsts budžeta izpildi, 2010.gada decembra mēneša pārskatu par avansa maksājumiem, prasībām un nākamo periodu izdevumiem, pārskatu par saistībām un pārskatu par atlīdzību;
7.2. līdz 2011.gada 11.februārim – 2010.gada IV ceturkšņa finanšu pārskatu;
7.3. līdz 2011.gada 21. februārim – 2010.gada pārskatu un precizēto 2010.gada IV ceturkšņa finanšu pārskatu.
8. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Sabiedrības integrācijas fondam.
 
72.§
Noteikumu projekts "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība"

TA-3510 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem"""

TA-3500 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3373 ____________________________________

(R.Broks, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu rīkojuma projektā paredzētajiem mērķiem izskatīt Ministru kabinetā 2011.gada pirmajā pusē, ja valsts budžetā būs līdzekļu ietaupījums.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3506 ____________________________________

(A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā rīkojuma projekta pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3507 ____________________________________

(A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta labklājības ministre (otrais paraksts).
 
77.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3508 ____________________________________

(A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta labklājības ministre (otrais paraksts).
 
78.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām""

TA-3509 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministra vietā labklājības ministre (otrais paraksts).
 
79.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai""

TA-3515 ____________________________________

(A.Draudiņš, J.Plūme, L.Straujuma, A.Štokenbergs, G.Lībeks, S.Mertena, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt un precizēt noteikumu projekta anotācijas pielikumā ietvertos paskaidrojumus par dotācijas izlietojumu un līdz 2010.gada 27.decembrim iesniegt precizēto anotācijas pielikumu Valsts kancelejā.
 
80.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2011.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"

TA-3516 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
81.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

TA-3513 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
82.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā"

TA-3517 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
83.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2011.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām"

TA-3519 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
84.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

TA-3518 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
85.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-3489 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumu projekts ir saskaņots ar noteikumu projekta anotācijas 6.sadaļas 2.punktā minētajām nevalstiskajām organizācijām.
 
86.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku"

TA-3522 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
87.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3536 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
88.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-3504 ____________________________________

(J.Bundulis, V.Larionova, A.Pabriks, J.Leja, J.Bārzdiņš, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Veselības ministrijai izvērtēt nepieciešamību precizēt noteikumu projektu un līdz 2010.gada 27.decembrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
89.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 28.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/4178" projekts

TA-3395 ____________________________________

(D.Špeļs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2010/4178.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
90.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par Horvātijas ES pievienošanās sarunu 24.sadaļas Tieslietas, brīvība un drošība, 27.sadaļas Vides aizsardzības politika un 31.sadaļas Ārējā, drošības un aizsardzības politika provizorisku slēgšanu"

TA-3540 ____________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt nacionālās pozīcijas par Horvātijas ES pievienošanās sarunu 24.sadaļas Tieslietas, brīvība un drošība, 27.sadaļas Vides aizsardzības politika un 31.sadaļas Ārējā, drošības un aizsardzības politika provizorisku slēgšanu.
 
91.§
Paskaidrojuma projekts Rīgas apgabaltiesai

TA-640 ____________________________________

(K.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas apgabaltiesai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas apgabaltiesai.
 
92.§
Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senātam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42688408

TA-3287 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A42688408.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
 
93.§
Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420758910

TA-2652 ____________________________________

(D.Lucaua, S.Ēlerte, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420758910.
2. Valsts kancelejai precizēt viedokļa projektu, saskaņot ar Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju, noformēt un nosūtīt viedokli Administratīvajai rajona tiesai.
 
94.§
Dienesta vajadzībām

SAN-3526-DV ____________________________________

(R.Broks, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
95.§
Par akciju sabiedrības "Parex banka" restrukturizācijas ietvaros piesaistāmo uzraudzības uzticības personu

TA-3492-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 14.10
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Deklasificēts 13.04.2011 saskaņā ar Finanšu ministrijas 01.04.2011 vēstuli

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.74

2010. gada 21.decembrī

 95.§

 Par akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizācijas ietvaros piesaistāmo uzraudzības uzticības personu

 TA-3492-DV

______________________________________________________

(R.Fišers, A.Pabriks, Ģ.V.Kristovskis, A.Štokenbergs, G.Veismane, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizācijas ietvaros neatkarīgas fiziskas vai juridiskas personas piesaistīšanu, kurai jānodrošina Latvijas puses, akciju sabiedrības „Parex banka” un akciju sabiedrības „Citadele banka” uzraudzību (turpmāk – uzraugs) attiecībā uz Latvijas puses uzņemtajām saistībām Eiropas Komisijas lietā C26/2009 – restrukturizācijas atbalsts akciju sabiedrībai „Parex banka” (turpmāk – saistības) un citu prasību izpildi, kuras noteiktas Eiropas Komisijas 2010.gada 15.septembra lēmumā valsts atbalsta lietā C26/2009 (ex N 289/2009) par restrukturizācijas atbalstu akciju sabiedrībai „Parex banka”.

 2. Pēc darba uzdevuma projekta, kurš noslēdzams starp Latvijas valsti, akciju sabiedrību „Citadele banka”, akciju sabiedrību „Parex banka” un uzraugu par Latvijas valsts, akciju sabiedrības „Citadele banka” un akciju sabiedrības „Parex banka” uzņemto saistību izpildi, saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, finanšu ministram un ekonomikas ministram parakstīt darba uzdevuma projektu Latvijas valsts vārdā un Finanšu ministrijai pēc darba uzdevuma projekta parakstīšanas to nosūtīt Eiropas Komisijai. 

Ministru prezidents,

reģionālās attīstības un pašvaldību

lietu ministrs V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktore G.Veismane

Skatīt darba kārtību