Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 75

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.75

2010.gada 28.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""

TA-3554 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"""

TA-3349 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 28.aprīļa rīkojumā Nr.271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām""

TA-3436 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm""

TA-3298 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""

TA-3552 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""

TA-3494 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zvana ielā 3, Ventspilī, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-3286 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-3099 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2993 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3078 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-3559 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"

TA-3550 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-3293 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

TA-3505 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.augusta rīkojumā Nr.456 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju""

TA-3525 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju""

TA-3526 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību"

TA-3512 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumos noteikto sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Labklājības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Noteikumos noteikto ārstniecības pakalpojumu sniegšanu Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
18.§
Noteikumu projekts "Psihologa pakalpojuma personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim apjoms un pakalpojuma saņemšanas kārtība"

TA-3528 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritēriji, termiņi un kārtība"

TA-3493 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""

TA-3491 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2011.gadā"

TA-3520 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu būtiskām prasībām un to ievērošanas uzraudzības mehānismu, kā arī kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība

TA-3486 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Ritošā sastāva būves, modernizācijas, atjaunošanas remonta, atbilstības novērtēšanas un pieņemšanas ekspluatācijā kārtība"

TA-3487 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.914 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""

TA-3497 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2011.gadā"

TA-3521 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-3495 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""

TA-3496 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku izmēģinājumā"

TA-2967 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība"

TA-2591 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3245 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par M.Sprūdžu"

TA-3294 ____________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""

TA-3557 ____________________________________

(S.Pēkale, E.Dreimane, Ģ.V.Kristovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ārlietu ministriju papildināt noteikumu projektu, paredzot uzdevumu Ārlietu ministrijai nodrošināt aktuālo dzīves dārdzības koeficientu publicēšanu ministrijas Mājas lapā, norādot attiecīgu atsauci, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai sagatavot un ārlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, precizējot 36.pantā doto deleģējumu Ministru kabinetam.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1028 "Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem""

TA-3541 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām""

TA-3542 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.293 "Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu""

TA-3543 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.366 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams neapliekamās personas veiktajai jauna transportlīdzekļa piegādei Eiropas Savienības teritorijā""

TA-3544 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai""

TA-3515 ____________________________________

(A.Draudiņš, B.Tisenkopfa, L.Straujuma, M.Pūķis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs (otrais paraksts).
2. Attiecībā uz tām pašvaldībām, kas finanšu līdzekļus izmantojušas infrastruktūras attīstībai, atļaut reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram izdarīt grozījumus attiecīgajos ministra rīkojumos, tehniski precizējot finanšu līdzekļu izmantošanas mērķa formulējumu.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-3504 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Veselības ministrijai izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2011.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1146 ”Noteikumi par Veselības norēķinu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”” saistībā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” 113.punktā noteiktajiem zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) vai viņa pilnvarotā pārstāvja vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja pienākumiem.
4. Veselības ministrijai līdz 2011.gada 1.martam izvērtēt lieltirgotāju un aptieku iesaisti kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču budžeta deficīta segšanā.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2006. un 2007.gadu"

TA-3502 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2009.gadu"

TA-3501 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas līdzšinējās darbības kvalitāti un tās ietvaros nepieciešamās pārvadātāju tehnikas darbības kvalitāti, kā arī par priekšlikumiem VBTS tiesiskā regulējuma uzlabošanai"

TA-3214 ____________________________________

(M.Pēkalis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai izstrādāt tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.676 „Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”, paredzot uzdevumu plānošanas reģioniem līdz 2011.gada 15.janvārim noslēgt līgumus par Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas lietošanu ar VSIA „Autotransporta direkcija” un līdz 2011.gada 1.jūnijam nodrošināt informācijas ievadi Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas datubāzē, kā arī to, ka Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas lietošanu pilnā apjomā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos nodrošināt ar 2012.gada 1.janvāri, noformēt un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un apsaimniekošanu"

TA-3551 ____________________________________

(E.Severs, K.Cirsis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu un iesniegt Valsts kancelejā. Nesaskaņošanas gadījumā Valsts kancelejai sagatavot jautājumu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" kapitāla daļas"

TA-3695 ____________________________________

(E.Severs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 45.§) "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un gatavību XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu un XIV Deju svētkiem" izpildi

TA-3932 ____________________________________

(E.Severs, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.33 45.§) “Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un gatavību XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu un XIV Deju svētkiem” doto uzdevumu izpildi, noteikt, ka 3.2.apakšpunktā un 4.punktā dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-3503 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju papildināt noteikumu projektu ar 130.3 6.apakšpunktu un precizēt 281.punktu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministram:
3.1. līdz 2011.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, iekļaujot ģimenes ārstu darbības kvalitātes novērtēšanas kritērijus un darbības kvalitātes novērtējuma apmaksas kārtību;
3.2. līdz 2011.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, iekļaujot:
3.2.1. dienas stacionārā sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu veidus, prasības dienas stacionāra darba organizācijai un apmaksas nosacījumus;
3.2.2. aprūpes slimnīcā (nodaļā) sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu veidus, aprūpes līmeņus un aprūpes slimnīcā sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumus;
3.2.3. stacionāro ārstniecības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijus, kā arī sniedzamo pakalpojumu apjomu un apmaksas kārtību no 2011.gada 1.jūlija šādās ārstniecības iestādēs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca", Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca";
3.3. vienlaikus ar šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā minētajiem grozījumiem iesniegt Ministru kabinetā informāciju par 3.2.3.apakšpunktā minēto slimnīcu un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” darbību 2011.gada pirmajā ceturksnī.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""

TA-3584 ____________________________________

(D.Merirands, G.Ābele, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt standarta LVS ISO 8217:2010 „Naftas produkti. Degvielas (klase F). Flotes degvielu specifikācijas” tulkošanu valsts valodā līdz 2011.gada 28.februārim.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"

TA-3598 ____________________________________

(I.Apsīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.martam"

TA-3591 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ēģiptes Arābu Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokolu"

TA-3562 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas un Ēģiptes Arābu Republikas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk – Konvencija) un tās Protokola projektu parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Konvenciju un tās Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Konvencijas un tās Protokola parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju, tās Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
50.§
Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

TA-3564 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai"

TA-3567 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""

TA-3590 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par projekta "Olimpiskā centra "Ventspils" infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam" īstenošanu"

TA-3573 ____________________________________

(E.Severs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-3558 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"""

TA-3576 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā"""

TA-3570 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumos Nr.1662 "Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība""

TA-3582 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai nodrošināt no valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” iemaksātās dalībmaksas Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijā atmaksāto līdzekļu uzskaites un izmantošanas uzraudzību, lai nodrošinātu Komisijas 2006.gada 6.decembra Regulas (EK) Nr.1794/2006, ar ko nosaka kopēju tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem 9.panta 4.punktā noteiktās prasības izpildi.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumos Nr.1661 "Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība""

TA-3586 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts Par Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un EUROCONTROL nolīgumu par EUROCONTROL veikto pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" vārdā par aeronavigācijas pakalpojumiem, tarificētiem kā maršrutu maksājumiem"

TA-3587 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot satiksmes ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un EUROCONTROL nolīgumu par EUROCONTROL veikto pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanu valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” vārdā par aeronavigācijas pakalpojumiem, tarificētiem kā maršrutu maksājumiem.
 
60.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, tās maksāšanas kārtību un atbrīvojumiem"

TA-3592 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3568 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums"

TA-3575 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"

TA-3565 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu veterināro zāļu aprites jomā"

TA-3594 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"

TA-3597, TA-2666 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai izvērtēt Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtos publiskos maksas pakalpojumus veterināro zāļu aprites jomā un zemkopības ministram līdz 2011.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Farmācijas likumā un likumā „Par nodokļiem un nodevām”, papildinot Ministru kabineta pilnvarojumu noteikt valsts nodevu apmēru un to iekasēšanas kārtību.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""

TA-3599 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-3609 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva nolikums"

TA-3610 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""

TA-3604 ____________________________________

(L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.446 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai""

TA-3619 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides ministrs (otrais paraksts).
 
71.§
Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu likvidāciju un to funkciju sadali starp novadu pašvaldībām un attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm"

TA-3585 ____________________________________

(R.Vējonis, M.Pūķis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides ministrijai izstrādāt un līdz 2011.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā priekšlikumus par plānošanas reģionu funkciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu, ietverot ekonomisko pamatojumu.
 
72.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību"

TA-3081 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai mēneša laikā sagatavot ar Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Tieslietu ministriju saskaņotus priekšlikumus jautājumā par cenrāža attiecināšanu uz elektroniskajiem sakaru tīkliem, kurus izmanto ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī.
3. Valsts akciju sabiedrībai "Elektronisko sakaru direkcija" mēneša laikā pārskatīt sabiedrības izdevumus, sagatavot priekšlikumus cenrāža bāzes samazināšanai par 15% un iesniegt Satiksmes ministrijai tālākai iesniegšanai Ministru kabinetā.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.592 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām""

TA-3460 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apraides atļaujas izsniegšanas, retranslācijas atļaujas izsniegšanas un pakalpojumu sniedzēja, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma, reģistrācijas valsts nodevu"

TA-3580 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Palīdzības ielā 4, Jelgavā nodošanu privatizācijai"

TA-3465 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Mežvecupes" Engures pagastā, Engures novadā"

TA-3468 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
77.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-3621 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
78.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā klasificē ceļu posmus, kuros bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi, un ceļu tīkla drošību Eiropas ceļu tīklā"

TA-3596 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
79.§
Noteikumu projekts "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi"

TA-3343 ____________________________________

(M.Krastiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs (otrais paraksts).
 
80.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Sporta centram "Mežaparks""

TA-3367 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
81.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Rīgas pašvaldības sporta iestādei "Rīgas Nacionālā sporta manēža""

TA-3368 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
82.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseinam"

TA-3369 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina. V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
83.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Tenisa centram "Lielupe""

TA-3370 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina. V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
84.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Bobsleja un kamaniņu trasei "Sigulda""

TA-3371 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
85.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Sporta centram "Kleisti""

TA-3372 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
86.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Daugavas stadionam"

TA-3374 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
87.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Rīgas pilsētas pašvaldības sporta kompleksam "Arkādija""

TA-3387 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
88.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs "Ventspils"" sporta kompleksam"

TA-3388 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
89.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs "Limbaži"" airēšanas bāzei"

TA-3389 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
90.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Stadions" sporta kompleksam"

TA-3390 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
91.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu biedrības "BMX sporta klubs "Tālava"" velotrasei"

TA-3391 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
92.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu slēpošanas un biatlona kompleksam "Priekuļi""

TA-3393 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
93.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Golfa kompleksam "Ozo Golf Club""

TA-3394 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
94.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta komplekss "Zemgale"" Jelgavas ledus hallei"

TA-3396 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
95.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Ledus hallei "Liepājas metalurgs""

TA-3398 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
96.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Vidzemes olimpiskajam centram"

TA-3399 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
97.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Olimpiskajam sporta centram"

TA-3401 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
98.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FRE Project" Ledus hallei"

TA-3402 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
99.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Biķernieku kompleksajai sporta bāzei"

TA-3403 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
100.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Sporta kompleksam "Mūsa""

TA-3419 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
101.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Tenisa sporta centram "Pļavnieki""

TA-3424 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
102.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centram"

TA-3425 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
103.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Liepājas olimpiskajam centram"

TA-3426 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
104.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Sporta centram "Daugavpils ledus""

TA-3427 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
105.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Latvijas Spīdveja stadionam "Lokomotīve""

TA-3428 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
106.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Prizma" sporta un atpūtas kompleksam"

TA-3429 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
107.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta un atpūtas centram "Sportima""

TA-3430 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
108.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta kompleksam "Daugavas sporta nams""

TA-3375 ____________________________________

(E.Severs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt, uz kādu termiņu objektam piešķirams nacionālās sporta bāzes statuss, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
109.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.747 "Noteikumi par nacionālo sporta bāzu darbības pārbaudes kārtību un tajā iesaistāmajām institūcijām""

TA-3627 ____________________________________

(E.Severs, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Iesniegto noteikumu projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
110.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.940 "Noteikumi par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas iesnieguma veidlapas paraugu, iesniegumam pievienojamiem dokumentiem un iesnieguma iesniegšanas kārtību""

TA-3626 ____________________________________

(E.Severs, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto noteikumu projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2011.gada 28.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā likumprojektu par grozījumiem likumā „Par nacionālās sporta bāzes statusu”, precizējot nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumus un procedūru.
 
111.§
Koncepcijas projekts par nepieciešamajām darbībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvā 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu noteikto elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanu

TA-3523 ____________________________________

(D.Merirands, Ģ.V.Kristovskis, R.Vējonis, I.Zariņš, G.Ābele, L.Medina, U.Bariss, A.Štokenbergs, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot rīkojuma projektu un koncepcijas projektu ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un attiecīgu informāciju līdz 2011.gada 3.janvārim iesniegt Valsts kancelejā.
 
112.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij tieši vai netieši piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons""

TA-3499 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
113.§
Dienesta vajadzībām

SAN-3526-DV ____________________________________

()

.
 
114.§
Par akciju sabiedrības "Parex banka" restrukturizācijas plāna ieviešanas gaitu

TA-3572-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 15.05

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Deklasificēts 2011.gada 5.jūlijā saskaņā ar Finanšu ministrijas 2011.gada 1.jūlija vēstuli

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.75

2010. gada 28.decembrī

 

114.§

 

Par akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizācijas plāna ieviešanas gaitu

 TA-3572-DV

______________________________________________________

(K.Lore, L.Medina, I.Rimšēvičs, V.Loginovs, R.Vējonis, J.Pone, A.Kampars,

A.Štokenbergs, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

 

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra sēdē.

2. Ekonomikas ministrijai saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Tieslietu ministriju un Latvijas Banku un līdz 2011.gada 3.janvārim iesniegt Valsts kancelejā.

3. Ekonomikas ministrijai jautājuma izskatīšanā Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra sēdē uzaicināt piedalīties akciju sabiedrības „Parex banka” valdes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāju, kā arī starptautiskā finanšu konsultanta “Nomura International plc” pārstāvi vai iesniegt starptautiskā finanšu konsultanta “Nomura International plc” pārstāvja atzinumu par izskatāmo jautājumu.

 

 

Ministru prezidents,

reģionālās attīstības un pašvaldību

lietu ministrs V.Dombrovskis

 

 

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

Skatīt darba kārtību