Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.10

2011.gada 15.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums Bibliotēku likumā"

TA-320 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

TA-321 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""

TA-330 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode""

TA-24 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Muitas noteikumos atzītas preču izmantošanas – preču atpakaļizvešana – pieteikšanas kārtība"

TA-213 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 8A, Tukumā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"

TA-258 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām un Grozījumu Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām denonsēšanu"

TA-137 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
8.§
Likumprojekts "Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, un Protokola par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, denonsēšanu"

TA-138 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
9.§
Likumprojekts "Par Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par kopējas robežkontroles organizēšanu denonsēšanu"

TA-134 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
10.§
Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"

TA-324 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība"

TA-327 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-323 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 10.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 55.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts policijas Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā ēku kompleksa Ventspilī, Rūpniecības ielā 2, nomas maksas un citu izdevumu segšanai"" izpildi

TA-296 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2009.gada 10.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 55.§) „Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā ēku kompleksa Ventspilī, Rūpniecības ielā 2, nomas maksas un citu izdevumu segšanai” 2., 3. un 4.punktā dotie uzdevumi ir zaudējuši aktualitāti.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 2.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 29.§) "Par Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām" izpildi

TA-297 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2007.gada 2.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.26 29.§) „Par Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām” dotie uzdevumi ir zaudējuši aktualitāti.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"

TA-3553 ____________________________________

(R.Broks, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2011./2012.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-173 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību""

TA-60 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""

TA-61 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2011.gadā"

TA-126 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.657 "Karjeras izaugsmes koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-127 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likums"

TA-289 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"

TA-231 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

TA-224 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 10.panta ceturto daļu un 13.pantu sniegt pozitīvu atzinumu par likumprojektu "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā".
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un šo protokollēmumu iesniegšanai Saeimai.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem""

TA-66 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministra kabineta 2009.gada 5.maija sēdes protokola Nr.29 34.§ „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem””” 2.punktu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 31.decembrim nodrošināt standarta LVS CEN/TS 15675:2008 "Gaisa kvalitāte. Stacionāro avotu izmešu mērījumi. EN ISO/IEC 17025:2005 pielietojums periodiskiem mērījumiem" tulkojumu latviešu valodā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.145 "Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm""

TA-77 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""

TA-49 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Farmācijas nacionālā regulējuma koncepcijā"

TA-170 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""

TA-171 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Rotaļlietu drošuma noteikumi"

TA-306 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Protokollēmuma projekts "Par V.Lokenbaha kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja amatam"

TA-359 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Saskaņā ar likuma ‘‘Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’’ 7.panta ceturto daļu atbalstīt Valda Lokenbaha kandidatūru iecelšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.
2. Pieņemt zināšanai, ka V.Lokenbahs ir iesniedzis apliecinājumu savai atbilstībai likumā ‘‘Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’’ noteiktajām prasībām.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
31.§
Protokollēmuma projekts "Par A.Aniņa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"

TA-360 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Saskaņā ar likuma ‘‘Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’’ 7.panta ceturto daļu atbalstīt Andra Aniņa kandidatūru iecelšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatā no 2011.gada 2.jūlija uz pieciem gadiem.
2. Pieņemt zināšanai, ka A.Aniņš ir iesniedzis apliecinājumu savai atbilstībai likumā ‘‘Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’’ noteiktajām prasībām.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
32.§
Protokollēmuma projekts "Par G.Zeltiņa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"

TA-361 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Saskaņā ar likuma ‘‘Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’’ 7.panta ceturto daļu atbalstīt Ginta Zeltiņa kandidatūru iecelšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatā no 2011.gada 2.jūlija uz pieciem gadiem.
2. Pieņemt zināšanai, ka G.Zeltiņš ir iesniedzis apliecinājumu savai atbilstībai likumā ‘‘Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’’ noteiktajām prasībām.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.

 
33.§
Protokollēmuma projekts "Par R.Irkļa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"

TA-362 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Saskaņā ar likuma ‘‘Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’’ 7.panta ceturto daļu atbalstīt Rolanda Irkļa kandidatūru iecelšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem.
2. Pieņemt zināšanai, ka R.Irklis ir iesniedzis apliecinājumu savai atbilstībai likumā ‘‘Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’’ noteiktajām prasībām.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
34.§
Protokollēmuma projekts "Par I.Ikstenas kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekles amatam"

TA-363 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Saskaņā ar likuma ‘‘Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’’ 7.panta ceturto daļu atbalstīt Ineses Ikstenas kandidatūru iecelšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekles amatā no 2011.gada 2.jūlija uz pieciem gadiem.
2. Pieņemt zināšanai, ka I.Ikstena ir iesniegusi apliecinājumu savai atbilstībai likumā ‘‘Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’’ noteiktajām prasībām.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par D.Šulmani"

TA-365 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Dz.Striku"

TA-366 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā"

TA-25 ____________________________________

(K.Stepanovs, O.Karčevskis, D.Znatnajs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu, tajā atstājot tikai tās normas, kas attiecas uz direktīvas pārņemšanu, un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Noteikt, ka Ekonomikas ministrija ir atbildīgā institūcija normatīvo aktu izstrādē par biodegvielu ilgtspējības kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību.
7. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad tiks pieņemts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes sastāvu" (TA-370), uzdot padomei vispusīgi izvērtēt jautājumu par atšķirīgiem secinājumiem pētījumos par biodegvielas piejaukuma degvielai ietekmi uz transportlīdzekļu ekspluatāciju un par ārvalstu praksi, izmantojot biodegvielas piejaukumu degvielai.


 
38.§
Likumprojekts "Atjaunojamās enerģijas likums"

TA-190 ____________________________________

(K.Stepanovs, I.Zariņš, J.Pūce, A.Kampars, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Ekonomikas ministrijai likumprojektu saskaņot ar Eiropas Komisiju atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3.punktam un nepieciešamības gadījumā sniegt Eiropas Komisijas norādījumiem atbilstošus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-367 ____________________________________

(D.Merirands, L.Medina, I.Zariņš, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu un līdz 2011.gada 21.februārim iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Koncepcijas par publisko testamentu reģistra izveidi projekts

TA-21 ____________________________________

(J.Bārbale, M.Lazdovskis, A.Štokenbergs, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam

TA-3377 ____________________________________

(B.Abersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Par Ministru prezidenta 2010.gada ziņojumu par Latvijas nacionālo drošību

SAN-3444 ____________________________________

(A.Freimanis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru prezidenta 2010.gada ziņojumu par Latvijas nacionālo drošību.
Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par ziņojuma turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

 
43.§
Informatīvais ziņojums par Rīcības plāna "Par pārtikas produktu eksporta veicināšanu uz Krievijas Federāciju" īstenošanu

TA-2578, TA-384 ____________________________________

(A.Krūze, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai un Valsts kontrolei.

 
44.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 8.punkta izpildi (par sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanu un uzraudzību)

TA-351 ____________________________________

(I.Jurševska, D.Jakaite, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrei norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanu un uzraudzību izskatīšanā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
45.§
Atbildes projekts Saeimas komisijām

TA-229, TA-299 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas Attīstības plānošanas apakškomisijai, Saeimas Eiropas lietu komisijai, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas komisijām.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi""

TA-345 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Likumprojekts "Par grozījumiem Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos"

TA-353 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un grozījumus Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un līdz 2011.gada 3.martam izskatīt to pirmajā lasījumā.
5. Pēc likuma pieņemšanas Saeimā Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas vārdā informēt Ziemeļu Investīciju banku par likuma „Par grozījumiem Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos” pieņemšanu, saskaņā ar kuru apstiprināts, ka ir palielināts Ziemeļu Investīciju bankas kapitāla apjoms.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-374 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-357 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
50.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kapelānu dienestu"

TA-3002 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3440 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kampars, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministram ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Vēlreiz izvērtējot jautājumu par minētā regulējuma piemērošanu uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu parādu piedziņu, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti pirms šo grozījumu Civilprocesa likumā spēkā stāšanās, tieslietu ministra ieskatā tomēr attiecīgie grozījumi Civilprocesa likumā izdarāmi ar nosacījumu, ka minētais regulējums piemērojams tikai attiecībā uz to parādu piedziņu, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti pēc atbilstošu grozījumu Civilprocesa likumā spēkā stāšanās, tādējādi nodrošinot ekonomisko stabilitāti un apgrozību, kā arī ievērojot tiesiskās paļāvības principu. Pretējā gadījumā var tikt radīts Latvijas Republikas Satversmes pārkāpuma risks.".
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra sēdes protokola nr.8 21.paragrāfu.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"

TA-393 ____________________________________

(V.Stūris, M.Brencis, R.Vējonis, A.Štokenbergs, R.Muciņš, I.Jurševska, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīcības plāna 12.9.1., 13.1.5., 6.6.1., 10.5.2., 9.7.1.apakšpunktu atbilstoši izteiktajiem priekšlikumiem un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses"

TA-375 ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Pamatnolīguma par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses (turpmāk – nolīgums), projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku N.Popenu parakstīt nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības attīstības ministru neformālo sanāksmi Briselē 2011.gada 22.februārī"

TA-382-IP ____________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas Ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājai, vēstniecei E.Kuzmai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības ministru neformālajā sanāksmē 2011.gada 22.februārī.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 21.februāra sanāksmē izskatāmo jautājumu"

TA-387 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 21.februāra sanāksmē.

 
56.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 21.februāra sanāksmei

TA-388 ____________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011. gada 21.februāra sanāksmēs izskatāmajos jautājumos - pozīcija Ārlietu padomei Nr.43 „Rietumbalkāni (Bosnija un Hercegovina)".
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.Teikmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011. gada 21.februāra sanāksmē.

 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā. Paveiktais 2010.gadā"

TA-379-IP ____________________________________

(I.Juhansone, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un aktualizēto rīcības plānu.
2. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu par to, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka ir galvenā prezidentūras sanāksmju norises vieta.
3. Izveidot prezidentūras sagatavošanas sekretariātu Ārlietu ministrijā, nosakot tā dubulto pakļautību ārlietu ministram (saturiskie jautājumi) un Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram (loģistikas jautājumi).
4. Valsts kancelejai:
4.1. izveidot darba grupu, kas izstrādās prezidentūras nodrošināšanai nepieciešamā personāla piesaistes modeli, kā arī koordinēs personāla plānošanas, atlases un apmācības jautājumus;
4.2. iesniegt sadarbības iestādē attiecīgos grozījumus projekta „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai valsts pārvaldē” aktivitātes 6.2. „Personāla plānošana un atlase” ietvaros;
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
5.1. veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu projekta idejas „Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem izveidošana” iekļaušanu elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstā, un nodrošināt nepieciešamo finanšu līdzekļu pieejamību Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” nesadalītā finansējuma ietvaros.
5.2. sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Satiksmes ministriju sagatavot „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem” projekta ideju, informācijas sistēmas darbības koncepciju un projekta pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.
5.3. sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Satiksmes ministriju līdz 2011. gada 31.decembrim veikt pētījumu, lai identificētu valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem funkcionālās un nefunkcionālās (t.sk. drošības) pamatprasības un informācijas sistēmas arhitektūras pamatprincipus.
6. Ārlietu ministrijai:
6.1. sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes ministriju izveidot darba grupu, kas koordinēs un izveidos prezidentūras vajadzībām piemērotu valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un vienotu datortīklu;
6.2. sadarbībā ar Finanšu ministriju izveidot darba grupu prezidentūras budžeta tāmes sagatavošanai;
6.3. līdz 2011.gada 1.jūnijam, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Finanšu ministriju, sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par prezidentūrai nepieciešamā finansējuma iekļaušanu Ārlietu ministrijas vai arī vairāku ministriju un Valsts kancelejas budžeta ilgtermiņa saistībās likumprojektā „Par valsts budžetu 2012. gadam”;
6.4. sadarbībā ar Kultūras ministriju izveidot darba grupu prezidentūras kultūras programmas sagatavošanai;
6.5. sadarbībā ar Kultūras ministriju un Rīgas Domi izveidot darba grupu, kas izvērtēs Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas, tās iekārtojuma un piegulošās infrastruktūras atbilstību prezidentūras vajadzībām un sniegs priekšlikumus to pielāgošanai;
6.6. līdz 2012.gada 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildes gaitu.


 
58.§
Sevišķi slepeni

357-ss (2010.) ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.15
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību