Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.40

2011.gada 28.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

 

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""

TA-1509 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumā Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam"

TA-1516 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

TA-1496 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1370 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs (otrais paraksts).

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par kuģu A-18 un P-04 atsavināšanu"

TA-1394 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Viļānu ielā 10A, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1440 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas nepieciešamo dokumentu izskatīšanu"

TA-1507 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus""

TA-1231 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība""

TA-2274 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2011.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"", paredzot tajā prasības zibensaizsardzībai.

 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-11 "Būvakustika""

TA-1253 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"

TA-1157 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Meža lazdas" Druvienas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1481 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
13.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2011.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"

TA-1569 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Diplomātiskā servisa medicīnas centrs" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Biznesa Centrs Zaķusala" kapitāla daļu atsavināšanu"

TA-1461 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-1323 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.janvāra noteikumos Nr.46 "Valsts policijas nolikums""

TA-1314 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva"

TA-1121 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
18.§
Noteikumu projekts "Politiski represēto personu apliecību izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtība"

TA-1554 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic ugunsgrēku, to seku un veikto glābšanas darbu uzskaiti"

TA-1568 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2011.gada 1.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas deleģē Valsts meža dienestam uzdevumu veikt meža ugunsgrēku un to seku uzskaiti.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Rēzeknē, Rēzeknes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-1288 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"

TA-1553 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
22.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.15 "Noteikumi par Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1414 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""

TA-1511 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību"

TA-701 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā""

TA-1247 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

TA-1033 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""

TA-1558 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektu konkursā un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu"

TA-1517 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-1184 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

TA-1520 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

TA-1176 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"

TA-1221 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1449 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valdības jauktajā komisijā sadarbībai vides aizsardzības jomā"

TA-1563 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
35.§
Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Dr. iur. prof. S.Osipovu

TA-1532, SAN-1270 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Štokenbergs, Ģ.V.Kristovskis, I.Jurševska, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 4. panta pirmo daļu izvirzīt Dr. iur. prof. Sanitu Osipovu par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
3. Tieslietu ministrijai triju mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par procedūru, kādā tiek izvirzīti Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti, ietverot arī ārvalstu prakses apkopojumu attiecīgo tiesneša amata kandidātu izvirzīšanā, un priekšlikumus Ministru kabineta izvirzāmo Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu izvēles procesa pilnveidošanai.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas, aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu segšanai""

TA-1486 ____________________________________

(A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā tieslietu ministra, iekšlietu ministra pienākumu izpildītāja A.Štokenberga priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovāciju"

TA-1484 ____________________________________

(A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā tieslietu ministra, iekšlietu ministra pienākumu izpildītāja A.Štokenberga priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 
38.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 13.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"" izpildi

____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz diviem mēnešiem atlikt.

 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""

TA-1508 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
40.§
Dienesta vajadzībām

TA-1396-DV, TA-1582-DV, TA-1603-DV, TA-1611-DV, TA-1612-DV ____________________________________

()

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā"

TA-357 ____________________________________

(I.Birziņa, J.Pūce, J.Seikovskis, U.Augulis, V.Morevs, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju sagatavot salīdzinošus aprēķinus par valsts ieguvumiem katrā iespējamā turpmākās rīcības variantā ar valsts zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā, un satiksmes ministram iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 
42.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādi)

TA-1351 ____________________________________

(A.Eglājs, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
2. Valsts kancelejai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt atbildes projektu, ņemot vērā grozījumus normatīvajos aktos, un Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par izmaksu pieaugumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros"

TA-1601 ____________________________________

(D.Rancāne, I.Aleksandroviča, E.Kārkla, E.Pavlovska, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par izmaksu pieaugumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. līdz 2011.gada 1.novembrim aktualizēt analītisko izmaksu katalogu par izmaksām būvniecības nozarē, nepieciešamības gadījumā to pilnveidojot, un izstrādāt praktisku pielietošanas instrukciju;
2.2. nodrošināt minētā analītiskā izmaksu kataloga un tā pielietošanas instrukcijas uzturēšanu un vismaz ikgadēju aktualizēšanu ne vēlāk kā līdz katra gada 1.novembrim, publicējot to Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē un informējot visas atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes.
3. Atbildīgajām un sadarbības iestādēm, vērtējot projektu iesniegumus un uzraugot projektu īstenošanu, ievērot Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta sēdes protokola Nr.45 21§ 2.4.apakšpunktu un 2008.gada 19.februāra sēdes protokola Nr.11 9§ 7.punktu un 8.3 apakšpunktu un informatīvajā ziņojumā noteikto praktisko rīcību.
4. Atbildīgajām un sadarbības iestādēm savlaicīgi informēt potenciālos ES fondu projektu iesniedzējus un finansējuma saņēmējus par riskiem un nosacījumiem saistībā ar izmaksu pieauguma segšanu, uzsverot, ka Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos radies sadārdzinājums, kas nav projekta vai iepirkuma līgumā paredzētā kārtībā objektīvi pamatots, netiek finansēts no publiskiem resursiem. Atvasinātas publiskas personas, kas ir ES fondu finansējuma saņēmēji, lai segtu pamatota sadārdzinājuma izmaksas, var saņemt aizņēmumu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
5. Finanšu ministrijai aktualizēt izmaksu izmaiņu vadības metodiku viena mēneša laikā pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā analītiskā izmaksu kataloga aktualizēšanas.
6. Finanšu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu par izmaksu pieaugumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros atbilstoši Ministru kabineta sēdē izteiktajiem priekšlikumiem, saskaņot precizēto redakciju ar Valsts kanceleju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Satiksmes ministriju, un iesniegt Valsts kancelejā līdz 2011.gada 5.jūlijam.

 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""

TA-3301 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Izvērtējums par stacionāro ārstniecības iestāžu darbību 2011.gada pirmajā ceturksnī"

TA-1535 ____________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1531 ____________________________________

(J.Bundulis, L.Medina, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Noteikumu īstenošanu Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2011.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā:
5.1. grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, iekļaujot normas, kas tuvina ieslodzīto veselības aprūpi sabiedrībā pastāvošajai;
5.2. grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, kas paredz ieslodzītajiem saņemt kompensējamos medikamentus.

 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālā kino centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-1590 ____________________________________

(S.Ēlerte, S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
48.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par metodiku, kādā Nacionālais kino centrs aprēķina maksu par filmu izmantošanu, kuru autortiesības vai blakustiesības pieder vai piekrīt valstij"

TA-1591 ____________________________________

(S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1613 ____________________________________

(R.Broks, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
50.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Veselības ministru 2011.gada 5.-6.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1518 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijas valsts sekretāram R.Muciņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Veselības ministru neformālajā sanāksmē 2011.gada 5.-6.jūlijā.

 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1500-DV ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noņemt noteikumu projektam lietojuma ierobežojuma statusu "Dienesta vajadzībām", saglabājot to noteikumu anotācijai, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
52.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojuma Nr.82 "Par Valsts apdraudējuma analīzes, Nacionālās drošības koncepcijas projekta un Nacionālās drošības plāna projekta izstrādi" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1392-DV ____________________________________

(J.Leitietis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Sēdi slēdz plkst. 18.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību