Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.43

2011.gada 12.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

 -

 A.Štokenbergs

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1072 "Uzraudzības komitejas nolikums""

TA-1682 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""

TA-1683 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.545 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos""

TA-1685 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likumā"

TA-1686 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""

TA-1695 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai"

TA-1547 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā noslēdz un pārrauga vienošanos par energoefektivitātes paaugstināšanu"

TA-1182 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ja gadskārtējā valsts budžeta likumā turpmākajos gados tiek paredzēti līdzekļi subsīdijām energoauditiem un atsevišķiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, Ekonomikas ministrijai sagatavot grozījumus noteikumos, nodrošinot Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 12.panta ceturtajā daļā ietvertā deleģējuma pilnīgu izpildi.
3. Valsts kancelejai turpināt Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 12.panta ceturtās daļas izpildes kontroli līdz uzdevuma pilnīgai izpildei.

 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""

TA-704 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"

TA-1315 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1646 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministre (otrais paraksts).
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzērbenes ielā 14, Rīgā, nodošanu Elektronikas un datorzinātņu institūta īpašumā"

TA-1656 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanu kuģošanas drošības aspektā"

TA-1433 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai paziņot Eiropas Komisijai, ka Latvijas Republikas iestāde, kurai būs piekļuve Eiropas Jūras negadījumu informācijas platformai (EMCIP), ir Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs.

 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu"

TA-1488 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""

TA-1377 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu"

TA-1372 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Apžēlošanas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Apžēlošanas likumā" (likumprojektu pakete).


 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-1373 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Apžēlošanas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Apžēlošanas likumā" (likumprojektu pakete).


 
17.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-1374 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Apžēlošanas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Apžēlošanas likumā" (likumprojektu pakete).


 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-1375 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu",
likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" un likumprojektu "Grozījumi Apžēlošanas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" un likumprojektu "Grozījumi Apžēlošanas likumā" (likumprojektu pakete).

 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Apžēlošanas likumā"

TA-1376 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu",
likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā""

TA-983 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta kultūras ministre (otrais paraksts).
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas"

TA-1344 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta kultūras ministre (otrais paraksts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.995 "Kārtība, kādā sagatavo un apstiprina Latvijas Republikas nostājas projektu un nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā""

TA-1345 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta kultūras ministre (otrais paraksts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm"

TA-1599 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām""

TA-1180 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Aldaru ielā 11 k-4 un Aldaru ielā 11 k-5, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1530 ____________________________________

(K.Cirsis, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2011.gadam iekļauto uzdevumu izpildi"

TA-1684 ____________________________________

(I.Beināre, A.Štokenbergs)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par normatīvajiem aktiem, kas nosaka dažādu atļauju (licenču) izsniegšanu un anulēšanu par nopietniem saimnieciskās darbības pārkāpumiem"

TA-1678 ____________________________________

(I.Beināre, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām, kuru kompetencē esošajām atļaujām (licencēm), atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.pielikumam, normatīvajos aktos nav paredzēta anulēšanas kārtība, sagatavot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, paredzot atļaujas (licences) anulēšanas kārtību par nopietniem konkrētās saimnieciskās darbības pārkāpumiem, un līdz 2012.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par pastāvošo uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu izvērtējumu no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa"

TA-903 ____________________________________

(I.Šņucins, R.Broks, S.Ēlerte, J.Stinka, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai papildināt informatīvajā ziņojumā ietverto secinājumu un priekšlikumu 13.punktu, paredzot, ka Finanšu ministrijai jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuāli priekšlikumi jautājumā par valsts kapitālsabiedrību ziedojumiem, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Finanšu ministrijai, izstrādājot nodokļu politiku un 2012.-2014.gada valsts budžeta projektus, ņemt vērā informatīvajā ziņojumā ietvertos secinājumus, balstoties uz valsts un pašvaldību budžeta iespējām un saskaņojot ar sociālajiem partneriem.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam 3.pasākuma – izvērtēt pastāvošos iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa – izpildi"

TA-908 ____________________________________

(I.Šņucins, S.Šķiltere, I.Stepanova, U.Augulis, J.Stinka, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, izstrādājot nodokļu politiku un 2012.-2014.gada valsts budžeta projektus, ņemt vērā informatīvajā ziņojumā ietvertos secinājumus, balstoties uz valsts un pašvaldību budžeta iespējām un saskaņojot ar Latvijas Pašvaldību savienību un sociālajiem partneriem.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību regulējuma par tiesību subjekta reģistrācijas apliecības izsniegšanu tikai pēc tā rakstveida pieprasījuma nodrošināšanai"

TA-1319 ____________________________________

(J.Macuka, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām ministrijām atbilstoši kompetencei izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 6.2.punktā noteikto normatīvo aktu projektus pēc iespējas vienlaicīgi ar citiem būtiskiem grozījumiem attiecīgajos normatīvajos aktos un nosakot to spēkā stāšanās laiku 2012.gada 1.janvārī.
3. Atbildīgajām ministrijām atbilstoši kompetencei izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 6.3.punktā noteikto normatīvo aktu projektus pēc iespējas vienlaicīgi ar citiem būtiskiem grozījumiem attiecīgajos normatīvajos aktos un nosakot to spēkā stāšanās laiku 2012.gada 1.jūlijā.
4. Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai atbilstoši kompetencei izstrādāt un līdz 2012.gada 1.martam atbildīgajam ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 6.4.punktā noteikto normatīvo aktu projektus.
5. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2012.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 6.5.punktā noteiktos likumprojektus.
6. Visām ministrijām, izstrādājot normatīvo aktu projektus, neiekļaut tajos regulējumu, kas noteiktu Uzņēmumu reģistra izsniegtas tiesību subjekta reģistrācijas apliecības uzrādīšanu, tās kopijas iesniegšanu, kā arī saturētu citas norādes uz Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1697 ____________________________________

(S.Siliņa, I.Stepanova, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves sniegto informāciju, ka, ņemot vērā ministrijām līdz šim jau piešķirtos līdzekļus no likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmā 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” noteiktās apropriācijas, kā arī finanšu ministram izmantojot likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 30.pantā noteiktās tiesības palielināt programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” apropriāciju (Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai neiebilstot, nepārsniedzot 0,2 procentus no iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma un palielinājumā neieskaitot sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumiem nepieciešamo finansējumu), ministriju papildus iesniegtie pieprasījumi jau ievērojami pārsniedz pieejamo apropriācijas apjomu.

 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1492 ____________________________________

(U.Lapiņš, I.Stepanova, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Gruzijas protokolu, ar ko groza 2004.gada 13.oktobra konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"

TA-1699 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas un Gruzijas protokola, ar ko groza 2004.gada 13.oktobra konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – Protokols), projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par M.Bičevska atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"

TA-1715 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par S.Bajāres iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-1714 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 30.maija rīkojumā Nr.283 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-1264 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"

TA-1001 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2013.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus par zinātniskā institūta – valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs” – reorganizāciju un juridiskā statusa maiņu.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 34, Salaspilī, Salaspils novadā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros""

TA-1703 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 15.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.16 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana""""

TA-1704 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 15.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 22.§) „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2011.gada 30.decembrim.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķengaraga ielā 8, Rīgā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"

TA-1712 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"""

TA-695 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"

TA-1691 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas saturs, tās saskaņošanas, sabiedriskās apspriešanas, ieviešanas, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtība"

TA-1693 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

TA-1723 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas izlietojumu"

TA-1628 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"

TA-1629 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Fizisko personu, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, apmācības kārtība un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē attiecīgus sertifikātus un apliecības"

TA-1673 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
48.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību"

TA-1711 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1730 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums par reformu norisi profesionālajā izglītībā

TA-1734 ____________________________________

(I.Brante, E.Pavlovska, I.Kravale, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai jautājumu par papildu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma nepieciešamību 3.1.1.1.aktivitātei „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” iesniegt izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai nākamajā Koalīcijas partneru Sadarbības padomes darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem sēdē (turpmāk – darba grupas sēde).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai uz darba grupas sēdi sagatavot šādu papildu informāciju:
3.1. informāciju, kādām darbībām nepieciešams papildu ERAF finansējums;
3.2. pamatojumu, ka jaunas ēkas būvniecība ir ekonomiski izdevīgāka nekā esošās ēkas rekonstrukcija, ja papildu ERAF finansējuma ietvaros plānota jaunas ēkas būvniecība;
3.3. sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” izvērtējumu par attiecīgajā administratīvajā teritorijā valsts īpašumā esošo ēku piemērojamību un pielāgojamību profesionālās izglītības mācību procesa nodrošināšanai, ja papildu ERAF finansējuma ietvaros plānota jaunas ēkas būvniecība;
3.4. sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtējumu par iespēju piesaistīt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu profesionālās izglītības iestāžu rekonstrukcijai un renovācijai.
 
51.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 18.-19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1728 ____________________________________

(I.Pētersone, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājam A.Štokenbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 18.-19.jūlija neformālajā sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
52.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 18.–19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1737 ____________________________________

(K.Pommere, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājam A.Štokenbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 18.-19.jūlija neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
53.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 18.jūlija sanāksmei

TA-1726 ____________________________________

(A.Razāns, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2011. gada 18.jūlija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Ārlietu padomei Nr.3 „Pakistāna”;
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr.3 „Afganistāna”;
2.3. pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.1 „Eiropas Savienības tiesas statūtu reforma”.
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram Ģ.V.Kristovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 18.jūlija sanāksmē.

 
54.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 17.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0617 pret Latvijas Republiku" projekts

TA-1709-IP ____________________________________

(Dž.Innusa, A.Štokenbergs)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2011.gada 17.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0617.
2. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūras lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
55.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 19.maija argumentētā atzinuma pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175" projekts

TA-1716-IP ____________________________________

(R.Vesere, A.Štokenbergs)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2011.gada 19.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175.
2. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūras lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Direktīvas 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK 6.panta 4.punkta otrās daļas, 13.panta 6.punkta pirmās daļas, 16.panta 3.punkta un 24.panta 1.punkta prasību transponēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 „Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība””.
 
56.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 19.jūlija sanāksmei

TA-1725 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Kopējās zivsaimniecības politikas reforma” Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 19.jūlija sanāksmei.
3. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 19.jūlija sanāksmē.
 
57.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības attīstības ministru neformālo sanāksmi 2011.gada 14.- 15.jūlijā

TA-1701-IP ____________________________________

(L.Tomase, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Polijas Republikā E.Semanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības ministru neformālajā sanāksmē 2011.gada 14.–15. jūlijā.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu pārdali starp valsts budžeta resoriem"

TA-1731 ____________________________________

(I.Štāle, O.Kokāne, I.Stepanova, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto precizēto rīkojuma projektu.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves sniegto informāciju, ka Latvijas Pašvaldību savienībai nav iebildumu pret precizēto rīkojuma projektu.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju tehniski precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420521610

TA-1539 ____________________________________

(I.Dreģe, A.Štokenbergs)

1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420521610.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Aizsardzības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
60.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Gasiņš pret Latviju"

214-k ____________________________________

(E.Plaksins, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 19.aprīļa sprieduma lietā „Gasiņš pret Latviju” tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
61.§
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas viedokli lietā "Leonid Raihman (Leonīds Raihmans) pret Latviju"

215-k ____________________________________

(S.Kauliņa, A.Pabriks, S.Ēlerte, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un sadarbībā ar Valsts valodas centru un Tiesībsarga biroju, kā arī, ja nepieciešams, piesaistot citus ekspertus, sagatavot Latvijas atbildes projektu Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejai par tās viedokli lietā "Leonid Raihman (Leonīds Raihmans) pret Latviju" un ārlietu ministram līdz 2011.gada 1.oktobrim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas 2010.gada 28.oktobra viedokļa lietā „Leonid Raihman (Leonīds Raihmans) pret Latviju” tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma un Latvijas atbildes publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.35


Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību