Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.47

2011.gada 9.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Politisko partiju finansēšanas koncepcijā"

TA-1497 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.775 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība""

TA-1797 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1583 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2011.gada 5.augusta vēstulē Nr.1-1-7767 minēto, jautājumu Ministru kabineta sēdē neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1135 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība""

TA-1783 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi""

TA-1636 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-1802 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-1562 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.257 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli"""

TA-1748 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu"

TA-1763 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem""

TA-1648 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1722 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""

TA-1713 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1758 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējās kārtības obligātās prasības"

TA-1884 ____________________________________

(A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Valsts civilās aizsardzības plāna projekts

TA-1666 ____________________________________

(M.Ludbāržs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2011.gada 10.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu „Par valsts institūciju saskaņotu rīcību iespējamo patvēruma meklētāju masveida ierašanās gadījumā Latvijas Republikā”.

 
16.§
(2010.) Koncepcijas projekts par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā

TA-2238 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Medina, A.Vectēva, B.Apine, I.Stepanova, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildināt koncepcijas projektu ar informāciju par to, kā vienas pieturas aģentūras principa ieviešana ietekmēs administratīvo procesu iestādē, un precizēto koncepcijas projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētas koncepcijas saņemšanas sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas vispārējā kapitāla palielināšanu"

TA-1698 ____________________________________

(L.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” iekļaut normu, kura paredz atļauju finanšu ministram palielināt Latvijas Republikas saistības pret Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības banku Latvijas Republikas parakstītā kapitāla palielināšanai Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankā par USD 44 634 950 latu ekvivalentā jeb LVL 21 737 221 (pēc Latvijas Bankas kursa 2011.gada 2.jūnijā USD/LVL: 0,487), tai skaitā parakstītā kapitāla pieprasāmo daļu – par USD 41 956 853 latu ekvivalentā jeb LVL 20 432 987 (pēc Latvijas Bankas kursa 2011.gada 2.jūnijā USD/LVL: 0,487) un parakstītā kapitāla apmaksāto daļu – par USD 2 678 097 latu ekvivalentā jeb LVL 1 304 233 (pēc Latvijas Bankas kursa 2011.gada 2.jūnijā USD/LVL: 0,487).
3. Finanšu ministrijai parakstītā kapitāla apmaksāto daļu apmaksai nepieciešamos budžeta līdzekļus četrās vienādās daļās, t.i. USD 669 524,25 latu ekvivalentā jeb LVL 326 058 (pēc Latvijas Bankas kursa 2011.gada 2.jūnijā USD/LVL: 0,487), t.sk. USD 66 952,45 ASV dolāros un USD 602 571,80 latu ekvivalentā jeb LVL 293 452,47 (pēc Latvijas Bankas kursa 2011.gada 2.jūnijā USD/LVL: 0,487) katru gadu no 2013.gada līdz 2016.gadam (ieskaitot) paredzēt likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” pielikumā „Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimālais pieļaujamais apjoms”.
4. Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā Rekonstrukcijas un attīstības bankā, tās apvienotajās organizācijās un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā” 6.pantu, pilnvarot tieslietu ministru pēc finanšu ministra parakstītā saistību apliecinājuma (Form of Subscription), kurā noteikts kapitāla daļu skaits, uz ko parakstās Latvijas Republika, kopijas saņemšanas sagatavot juridisko atzinumu (Memorandum of Law (Legal opinion)) Starptautiskajai Rekonstrukcijas un attīstības bankai un iesniegt to Finanšu ministrijai.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Attīstības bankas kapitāla palielināšanu"

TA-1781 ____________________________________

(I.Vasaraudze, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” iekļaut normu, kura paredz atļaut finanšu ministram palielināt Latvijas Republikas saistības pret Eiropas Padomes Attīstības banku Latvijas Republikas parakstītā kapitāla pieprasāmo daļu palielināšanai Eiropas Padomes Attīstības bankā par EUR 4 547 000 latu ekvivalentā jeb LVL 3 195 632 (pēc Latvijas Bankas kursa 2011. gada 7. jūlijā EUR/LVL: 0,7028).
3. Pēc likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” stāšanās spēkā pilnvarot ārlietu ministru nosūtīt vēstuli EPAB bankas prezidentam, informējot par Latvijas Republikas līdzdalību kapitāla palielināšanā un apstiprinot, ka visi nosacījumi, lai parakstīšanās uz jaunajām akcijām būtu spēkā, ir izpildīti.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovāciju"

TA-1484 ____________________________________

(V.Silkalne, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai nodrošināt Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovāciju, tai skaitā, nekustamā īpašuma Ostas ielā 33, Ventspilī, renovācijas 2.kārtu, novirzot šim mērķim finansējumu, kas tiek iegūts, samazinot nomas maksas apmēru, kas Iekšlietu ministrijai ir jāmaksā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par nekustamo īpašumu A.Pumpura ielā 105B, Daugavpilī:
2.1. 2011.gadā – 490 457 latu apmērā, t.sk. nekustamā īpašuma Ventspilī, Ostas ielā 33 renovācijas 2.kārtai 200 726 latu apmērā;
2.2. 2012.gadā – 300 000 latu apmērā nekustamā īpašuma Ventspilī, Ostas ielā 33 renovācijas 2.kārtai.
3. Iekšlietu ministrijai atbilstoši šā protokollēmuma 2.punktam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2011.gadā, likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” ilgtermiņa saistību precizēšanu un bāzes izdevumu precizēšanu 2012.gadam un turpmākajiem gadiem.
4. Finanšu ministrijai, gatavojot valsts budžeta projektu 2012.gadam, ņemt vērā, ka Iekšlietu ministrijas ietaupījums 150 000 latu apmērā, samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu A.Pumpura ielā 105B, Daugavpilī, ir attiecināms uz budžeta konsolidācijas pasākumiem.
5. Uzskatīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma Nr.39 68.§ „Informatīvais ziņojums „Par Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovāciju” 3. un 4.punktā doto uzdevumu.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-1782 ____________________________________

(J.Muižniece, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos secinājumus.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par korupcijas riskiem tiesībsargājošās institūcijās un rekomendācijām to novēršanai"

TA-177 ____________________________________

(I.Ivanovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai un Finanšu ministrijai:
2.1. nodrošināt informatīvā ziņojuma 5.nodaļā minēto uzdevumu izpildi;
2.2. līdz 2012.gada 1.martam iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā informāciju par informatīvā ziņojuma 5.nodaļā minēto uzdevumu izpildes gaitu.
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, pamatojoties uz ministriju iesniegto informāciju par informatīvā ziņojuma 5.nodaļā minēto uzdevumu izpildi, sagatavot un līdz 2012.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pasākumiem, kas veikti, īstenojot attiecīgās rekomendācijas.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par 2012.gada valsts budžeta projekta un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012.–2014.gadam sagatavošanas grafiku"

TA-1867 ____________________________________

(I.Stepanova, R.Vējonis, I.Jurševska, A.Vilks, S.Bajāre, U.Augulis, A.Kampars, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. Balsojumā par rīkojuma pieņemšanu: par - 6 (ārlietu ministrs Ģ.V.Kritovskis, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs A.Vilks, kultūras ministre S.Ēlerte, tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 1 (labklājības ministre I.Jurševska), atturas - 5 (izglītības un zinātnes ministrs R.Broks, satiksmes ministrs U.Augulis, veselības ministrs J.Bārzdiņš, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis, zemkopības ministrs J.Dūklavs).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"

TA-1767 ____________________________________

(J.Komisars, S.Zvidriņa, S.Ēlerte, V.Silkalne, U.Augulis, A.Vlks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt šādus būvniecības projektus:
2.1. Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) un Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Pulka ielā, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve), nosakot Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”):
2.1.1. līdz 2011.gada 12.septembrim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli un saskaņojot ar Kultūras ministriju un Valsts prezidenta kanceleju, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par 2.1.apakšpunktā minēto objektu telpu provizoriskās nomas maksas, kas Kultūras ministrijai un Valsts prezidenta kancelejai būs jāmaksā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus;
2.1.2. pēc šī protokollēmuma 2.1.1.apakšpunktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veikt Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) tehniskā projekta izstrādes, Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Pulka ielā, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve) tehniskā projekta pārprojektēšanas darbus, sadalot to būvniecības kārtās, un abu minēto objektu būvniecības darbus.
2.2. Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecība un rekonstrukcija Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 3. un 5.kārta, t.i., esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 001 rekonstrukcija (15.korpuss – biroju ēka), esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 010 rekonstrukcija (12. un 13.korpuss – biroju ēka) un vienlaikus risināt jautājumu par transportlīdzekļu stāvvietu skaita atbilstību normatīvo aktu prasībām), nosakot:
2.2.1. Finanšu ministrijai līdz 2012.gada 2.janvārim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli, iesniegt Iekšlietu ministrijai informāciju par 2.2.apakšpunktā minēto objektu provizorisko nomas maksas apmēru un plānotajiem būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņiem;
2.2.2. Iekšlietu ministrijai pēc šī protokollēmuma 2.2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes līdz 2012.gada 15.martam, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā objekta telpu provizoriskās nomas maksas, kas Iekšlietu ministrijai būs jāmaksā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus;
2.2.3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) pēc šī protokollēmuma 2.2.2.apakšpunktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veikt šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā objekta būvniecības darbus.
2.3. Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā, Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija Jēkabpils novada Dunavas pagastā un Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā, nosakot Kultūras ministrijai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada ietvaros minēto objektu rekonstrukcijas darbus veikt sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”).
2.4. Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā un Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā, nosakot:
2.4.1. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”) divu mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 2.janvārim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli, iesniegt Kultūras ministrijai informāciju par 2.4.apakšpunktā minēto objektu provizorisko nomas maksas apmēru un plānotajiem būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņiem;
2.4.2. Kultūras ministrijai pēc šī protokollēmuma 2.4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes līdz 2012.gada 15.martam, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šī protokollēmuma 2.4.apakšpunktā minētā objekta telpu provizoriskās nomas maksas, kas Kultūras ministrijai būs jāmaksā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus;
2.4.3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) pēc šī protokollēmuma 2.4.2.apakšpunktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veikt Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas Lāčplēša ielā 25, Rīgā un Raiņa un Aspazijas mājas renovācijas Baznīcas ielā 30, Rīgā tehniskā projekta izstrādes un abu minēto objektu būvniecības darbus.
3. Atlikt turpmākos izpildes darbus šādiem būvniecības (t.sk., projektēšana un būvdarbi) projektiem:
3.1. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) un Iekšlietu ministrijai:
3.1.1. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecība un rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā (attīstības II posms – būvniecības 2. – 6.kārta);
3.1.2. Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecības un rekonstrukcijas Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 1., 2., 4. un 6.kārta);
3.1.3. Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa ēkas būvniecības pabeigšana Tirgus ielā 19, Krāslavā (I kārta) un jaunas garāžu ēkas būvniecība Siena ielā 16B, Krāslavā (II kārta);
3.1.4. Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes „Olaine” ēku (būvju) rekonstrukcija Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā;
3.1.5. Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Drošības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku kompleksa būvniecība un rekonstrukcija Rūdolfa ielā 5, Rīgā;
3.1.6. Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes ēku kompleksa būvniecība Liepājas ielā 2b, Ludzā;
3.1.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta A kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība Jaunpils ielā, Rīgā (bez numura);
3.1.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta D kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība (bez piesaistes vietai);
3.1.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta C kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība Smiltenē, Rūpniecības ielā 2.
3.2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) un Kultūras ministrijai:
3.2.1. Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Rīgā, Pulka ielā (attīstības II posms – pārējās būvniecības kārtas);
3.2.2. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja filiāles ēkas „Arsenāls” rekonstrukcija Torņa ielā 1, Rīgā;
3.2.3. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēkas rekonstrukcija Palasta ielā 4, 6 un 8, Rīgā;
3.2.4. Akurātera muzeja ēkas rekonstrukcija O.Vācieša ielā 6A, Rīgā;
3.2.5. Daugavpils zonālā arhīva ēkas rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā.
3.3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) un Ārlietu ministrijai:
3.3.1. Latvijas Republikas vēstniecības ēkas rekonstrukcija Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā;
3.3.2. Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā ēkas rekonstrukcija Maskavas vēsturiskajā centrā, Čapligina ielā 3 (būvniecības II kārta, t.sk., inženierkomunikācijas un viesu nama „Tālava” rekonstrukcija);
3.3.3. Latvijas Republikas vēstniecības ēkas iegāde un rekonstrukcija Īrijā, Dublinā (bez adreses).
3.4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) un Tieslietu ministrijai – Rīgas apgabaltiesas ēkas būvniecība Brīvības ielā 207, Rīgā.
4. Izbeigt turpmākos izpildes darbus šādiem būvniecības (t.sk., projektēšana un būvdarbi) projektiem:
4.1. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) un Iekšlietu ministrijai:
4.1.1. Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa administratīvās ēkas būvniecība Ventspilī, Rūpniecības ielā 2;
4.1.2. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kuļbovas atbalsta punkts ārkārtas situācijai būvniecība Krāslavas novada Piedrujas pagastā, „Kuļbovo”.
4.2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecība Rīgā, Ķīpsalas ielā (bez numura).
5. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” paredzēt tiesību normu, kurā noteikts, ka valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” 2012.gadā neieskaita valsts budžetā valsts īpašumu atsavināšanā gūtos ieņēmumus 340 013 latu apmērā par šī protokollēmuma 4.1.1. un 4.2.apakšpunktā minēto objektu ietvaros valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” faktiski veikto kapitālieguldījumu atmaksu.
6. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”):
6.1. līdz 2012.gada 15.martam, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli un atmaksas kārtību par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” faktiskajiem būvniecības un to finansēšanu saistītajiem izdevumiem, sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar šī protokollēmuma 3.punktā minētajiem būvniecības projektiem;
6.2. līdz 2011.gada 1.novembrim sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem turpmākai rīcībai par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajos īpašumos;
6.3. izveidot starpinstitūciju darba grupu Finanšu ministrijas vadībā, tās sastāvā iekļaujot ar Daugavpils cietokšņa attīstību saistīto iestāžu pārstāvjus no Finanšu ministrijas, valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”, Daugavpils domes, Iekšlietu ministrijas, Kultūras ministrijas un, ja nepieciešams, citu iestāžu pārstāvjus, nosakot starpinstitūciju darba grupai:
6.3.1. apzināt visu ministriju viedokli par tās padotībā esošo iestāžu, kuras sava noteiktās funkcijas veic Daugavpils pilsētas teritorijā, nepieciešamību nodrošināt darba telpas, izmantojot Daugavpils cietokšņa teritorijā esošās ēkas, un veikt nepieciešamās darbības ar Daugavpils cietokšņa un ar to turpmāko attīstību saistītu problēmjautājumu risināšanu;
6.3.2. līdz 2012.gada 1.oktobrim, izvērtējot Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvas un to finansēšanas modeļus, sadarbībā ar protokollēmuma 6.3.apakšpunktā noteikto starpinstitūciju darba grupu, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem.
6.4. sākot ar 2012.gadu ik gadu līdz 1.jūlijam sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 2.punktā un Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokola (prot. Nr.42 21.§) 2.punktā doto uzdevumu izpildes gaitu.
7. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2007.gada 15.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.29 43.§) „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecību”.
 
24.§
Atbildes projekts Tiesībsargam

TA-1529 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
25.§
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par darba grupas izveidi jauna likuma par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem izstrādāšanai)

TA-1501 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt tieslietu ministra iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1710 ____________________________________

(I.Puikēvica-Puikevska, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1749 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"

TA-1899 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Protokola, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – Protokols), projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1900 ____________________________________

(S.Zvidriņa, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Noteikt, ka maksa no ministriju padotībā esošo muzeju apmeklētājiem ikgadējās starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" pasākumu ietvaros netiek iekasēta.
3. Kultūras ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā pieņemtajam lēmumam, svītrojot noteikumu projekta 1.punktu, un precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdarbības programmu projektā Rīga 2014.gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta"

TA-1904 ____________________________________

(S.Ēlerte, I.Stepanova, R.Vējonis, S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot tajā, ka pamatā tiek apstiprināta valsts līdzdarbības programma projekta "Rīga 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta" īstenošanai, precizēto rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Kultūras ministrijai (saskaņā ar rīkojuma pielikumu 2012.gadam – 413 125 latu apmērā, 2013.gadam – 1 646 983 latu apmērā un 2014.gadam – 3 773 362 latu apmērā), Veselības ministrijai (saskaņā ar rīkojuma pielikumu 2012.gadam – 8 845 latu apmērā, 2013.gadam – 23 255 latu apmērā un 2014.gadam – 43 657 latu apmērā) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (saskaņā ar rīkojuma pielikumu 2013.gadam – 39 266 latu apmērā un 2014.gadam – 37 330 latu apmērā) valsts līdzdalības programmas projektā „Rīga 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta” īstenošanai 2012., 2013. un 2014.gadam izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012. gadam” sagatavošanas laikā.
 
31.§
Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu fonda ieviešanas koncepcijas projekts

TA-1809 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 34.§) "Par Eiropas Savienības struktūrfonda ieguldījumu fonda ieviešanu" 5.punktu.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus""

TA-1769 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Pārtikas nozares padomes nolikums"

TA-1746 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Latvijas Republikas vēstniecības ēkas Igaunijas Republikā jumta remontam"

TA-1917 ____________________________________

(I.Pundurs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1913 ____________________________________

(A.Matīss, I.Stepanova, R.Vējonis, I.Rassa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu daļā par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Satiksmes ministrijai, lai apmaksātu valsts autoceļu ārkārtas uzturēšanas darbus.
2. Satiksmes ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā pieņemtajam lēmumam, rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Jautājumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Saldus novada pašvaldībai un Brocēnu novada pašvaldībai turpināt skatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē, konceptuāli atbalstot līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām, ja pašvaldības nodrošina līdzdalības maksājumu 30 % apmērā.
5. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju sagatavot attiecīgu rīkojuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktā pieņemtajam lēmumam un iesniegt to Valsts kancelejā izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē.
6. Atzīmēt, ka Ministru kabinets neiebilst, ja pašvaldība līdzdalības finansējuma maksājumam ņem īstermiņa aizdevumu.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu"

TA-1862 ____________________________________

(U.Augulis, O.Pētersone, I.Šņucins, S.Bajāre, R.Vējonis, A.Matīss, V.Bombrovskis)

1. Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Satiksmes ministrijai kā akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs” kapitāla daļu turētājai lēmums par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” peļņas daļu par 2010.gadu pieņemt līdz 2011.gada 16.augustam.
 
37.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 16.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/2069" projekts

TA-1877-IP ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2011.gada 16.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/2069 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
38.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 16.jūnija papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0261" projekts

TA-1916 ____________________________________

(D.Merirands, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas papildus formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0261.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
39.§
Dienesta vajadzībām

TA-1609-DV ____________________________________

(B.Braže, Ģ.V.Kristovskis, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ārlietu ministrijai precizēt anotāciju, norādot, ka projekta ieviešanai pašreiz nav ietekme uz valsts budžetu un Ministru kabineta rīkojuma projektā paredzētajā plānošanas dokumentā iekļaut informāciju par citu valstu pieredzi lobija kampaņas veikšanā un dalībā Drošības padomē. Precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas noņemt rīkojuma projektam, anotācijai un informatīvajam materiālam lietojuma ierobežojuma statusu "Dienesta vajadzībām" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Par sanatoriju "Dzintarkrasts"

SAN-1413-DV ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta
 
41.§

230-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 

Sēdi slēdz plkst. 14.35


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību