Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.48

2011.gada 16.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.20

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.592 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām""

TA-1927 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.aktivitāti "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-1909 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-1914 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā Ganību dambī 27, k-3, Rīgā, pārdošanu"

TA-1585 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kūlēni", Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1786 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Volšēni-Virši" Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1787 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.novembra rīkojumā Nr.742 "Par Revīzijas konsultatīvās padomes sastāvu""

TA-1870 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas gada sanāksmē Vašingtonā 2011.gada 23.–25.septembrī"

TA-1930 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Par likuma "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts", likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti" un likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1740 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm piespiedu izraidīšanā, izmantojot gaisa telpu, kā arī kārtību, kādā organizējami kopīgi lidojumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm"

TA-1410 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1936 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"""

TA-1938 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"""

TA-1939 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē"" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1940 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""

TA-1941 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

TA-1925 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1923 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumi 2011.gadā un turpmākajos gados īstenojami Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Valsts tehnikumam"

TA-1918 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Rīkojums 2011.gadā un turpmākajos gados īstenojams Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Liepājas Valsts tehnikumam"

TA-1919 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Rīkojums 2011.gadā un turpmākajos gados īstenojams Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ventspils Profesionālajai vidusskolai"

TA-1920 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Rīkojums 2011.gadā un turpmākajos gados īstenojams Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumam"

TA-1921 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Rīkojums 2011.gadā un turpmākajos gados īstenojams Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Tehniskajai koledžai"

TA-1922 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Rīkojums 2011.gadā un turpmākajos gados īstenojams Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Jelgavas Amatniecības vidusskolai"

TA-1929 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Rīkojums 2011.gadā un turpmākajos gados īstenojams Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 10.novembra rīkojuma Nr.522 "Par Biznesa institūta RIMPAK Livonija Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1756 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Likumprojekts "Par Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem"

TA-1793 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.733 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana"""

TA-1882 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Sakaru biroja izveidi"

TA-1564 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
28.§
Likumprojekts "Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai"

TA-1803 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""

TA-1779 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1618 "Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""

TA-1848 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem""

TA-1623 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem"

TA-1570 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība"""

TA-1878 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

TA-1822 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Gaļas kazu pārraudzības kārtība"

TA-1873 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā"

TA-1815 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Ekonomikas augstskolas – Stockholm Scool of Economics in Riga – rektora apstiprināšanu"

TA-1752 ____________________________________

(A.Melnis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai 2011.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

TA-1935 ____________________________________

(A.Bērziņš, R.Vējonis, I.Pētersone, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot apstiprinātus projektus šādās programmās:
2.1. Vispārējā programma „Pamattiesības un tiesiskums (2007–2013)”;
2.2. Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma;
2.3. Pamatprogramma „Drošība un brīvību garantēšana (2007–2013)”.
3. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija pieteiks izsludināšanai kādā no tuvākajām Valsts sekretāru sanāksmēm informatīvā ziņojuma projektu par atbildīgo institūciju un pieteikšanās kārtību pamatprogrammas „Drošība un brīvību garantēšana (2007-2013)” un vispārējās programmas „Pamattiesības un tiesiskums (2007-2013)” īstenošanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu"

TA-1993 ____________________________________

(E.Dreimane, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projekta 2.punktu ar konkrētu pieteikuma iesniegšanas datumu atbilstoši rīkojuma projekta anotācijā minētajam pieteikšanās termiņam un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu vērtēšanas komisiju"

TA-1995 ____________________________________

(E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projekta 1.pielikumu, nolikumā nosakot, ka gadījumā, ja ir divi vai vairāki pretendenti ar vienlīdzīgi atbilstīgu darba pieredzi, pretendenta darba pieredzes vērtējumā priekšrocība ir pretendentam, kurš ieguvis augstāko juridisko izglītību, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra instrukcijas Nr.13 "Kārtība, kādā ierosina ieteikt iecelšanai amatā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1994 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
42.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par Tautas frontes muzeja darbības nodrošināšanu)

TA-1744 ____________________________________

(S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā"

TA-357 ____________________________________

(Dž.Innusa, J.Pūce, U.Augulis, A.Vilks, A.Kampars, M.Brencis, A.Štokenbergs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā izteiktos atšķirīgos viedokļus par rīkojuma projektu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 26.augustam iesniegt Valsts kancelejā informatīvo ziņojumu par dabas resursu nodokļa piemērošanas praksi salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu, kā arī izvērtējumu un priekšlikumus par valsts ienākumiem ilgtermiņā saistībā ar dabas resursu izmantošanu.
3. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā".
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1977 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""

TA-1931 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.777 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Daugavas stadionam" atcelšanu daļā"

TA-1944 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.798 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta un atpūtas centram "Sportima"" atcelšanu daļā"

TA-1945 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.771 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta centram "Mežaparks"" atcelšanu daļā"

TA-1946 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.778 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Rīgas pilsētas pašvaldības sporta kompleksam "Arkādija"" atcelšanu daļā"

TA-1947 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.772 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Rīgas pašvaldības sporta iestādei "Rīgas Nacionālā sporta manēža"" atcelšanu daļā"

TA-1948 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu"

TA-1908 ____________________________________

(U.Augulis, A.Lukstiņš, R.Broks, I.Šņucins, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju papildināt rīkojuma projekta 2.punktu, paredzot, ka tīrās peļņas daļa 26% apmērā tiek novirzīta Biķernieku kompleksās sporta bāzes sakārtošanai, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu"

TA-1910 ____________________________________

(U.Augulis, U.Magone, A.Matīss, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu noraidīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu no valsts budžeta valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” Eiropas Savienības fondu projekta „Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija” Nr. 3DP/3.3.1.2.0/10/IPIA/SM/001 realizācijai projekta nacionālā privātā līdzfinansējuma apmērā.
3. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju līdz 2011.gada 30.novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi", Darbības programmas papildinājumā un Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti “TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)”, kā arī veikt nepieciešamos grozījumus konkrētajā projektā un līgumā par projekta īstenošanu.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu"

TA-1907 ____________________________________

(U.Augulis, J.Bokta, S.Bajāre, D.Berkolde, I.Šņucins, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu noraidīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" un Satiksmes ministrijas pārstāvju sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 2010.gadā izveidoto uzkrājumu LVL 7 380 575 apmērā veiktajam ieguldījumam, iegādājoties akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” konvertējamās obligācijas.

 
54.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"

TA-1968 ____________________________________

(D.Tauriņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un zirga pases izsniegšanas valsts nodevu"

TA-1849 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība"

TA-1963 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"

TA-1964 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1974 ____________________________________

(I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību