Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 52

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.52

2011.gada 13.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

TA-2162 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2004 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""

TA-1926 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Bērzaunes ielā 10, Rīgā, pārdošanu"

TA-2000 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Stacijas ielā 95, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu"

TA-1978 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zaļajā ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"

TA-1980 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-1953 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"

TA-1806 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta uzraudzības padomes nolikums"

TA-1962 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.144 "Par valstij piekrītošo būvju Cēsu ielā 20, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā""

TA-1957 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru 2011.gadā"

TA-2187 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"

TA-1859 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību"

TA-1903 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Latvijas Republikas Otrais energoefektivitātes rīcības plāna projekts 2011.-2013.gadam

TA-2117 ____________________________________

(D.Merirands, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 2012.gadā"

TA-2009 ____________________________________

(I.Lipskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka minimālā mēneša darba alga 2012.gadā netiek pārskatīta un tās apmērs ir 200 latu.
 
16.§
Atbildes vēstules projekts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Magnetom Medical"

TA-2246 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā veselības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1949, SAN-1510 ____________________________________

(R.Bika, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1924 ____________________________________

(R.Bika, R.Vējonis, I.Jurševska, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, neparedzot finansējumu kompensācijas izmaksai par darbu atpūtas un svētku dienās, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministram nosūtīt vēstuli Valsts prezidenta kancelejai, kurā ietvert skaidrojumu par Ministru kabineta lēmumu nepiešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu kompensācijas izmaksai darbiniekiem par darbu atpūtas un svētku dienās.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1951 ____________________________________

(M.Knoks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1881 ____________________________________

(I.Koteļņikova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2033 ____________________________________

(E.Severs, G.Federe, R.Broks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2034 ____________________________________

(E.Severs, G.Federe, R.Broks, A.Štokenbergs, V.Voins, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministram Ministru kabineta vārdā nosūtīt vēstuli Rīgas domes priekšsēdētājam, kurā lūgt Rīgas domi atkārtoti izskatīt jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu 50 000 latu apmērā 2011.gada pasaules čempionāta basketbolā U-19 jauniešiem organizēšanas nodrošināšanai, lai Rīgas pašvaldības līdzfinansējums būtu tādā pašā apmērā, kādu čempionāta organizēšanā ir ieguldījusi valsts.
3. Valsts kancelejai sagatavot jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc tam, kad Izglītības un zinātnes ministrija būs iesniegusi Rīgas domes priekšsēdētāja atbildi.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2052 ____________________________________

(I.Gludīte, G.Federe, A.Štokenbergs, B.Bāne, V.Dombrovskis)

Iesniegto rīkojuma projektu noraidīt, un Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""

TA-2218 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības prioritātēm Polijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē"

TA-2228 ____________________________________

(K.Našeniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību "Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā""

TA-2241, SAN-1840 ____________________________________

(A.Teikmanis, R.Vējonis, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas Republikas dalību Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā.
3. Noteikt, ka Ārlietu ministrija ir Latvijas Republikas atbildīgā institūcija Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvas koordinācijai.
4. Ārlietu ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta vēstules projektu par Latvijas Republikas dalību Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā.
5. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt Ministru prezidenta vēstuli par Latvijas Republikas dalību Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā.
6. Noteikt, ka iesaistītās institūcijas ar Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvas īstenošanu saistītos pasākumus īsteno piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2011.gada 2.ceturksnī"

TA-2224 ____________________________________

(D.Jakaite, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu finansējuma pārdali un nepieciešamo papildus finansējumu 2011.gadā"

TA-2223 ____________________________________

(D.Jakaite, A.Štokenbergs, B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu līdzekļu no valsts budžeta nepieciešamību saistībā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2011.gada 10.jūnija spriedumu lietā Nr.2010-69-01 un līdzekļu nepietiekamību darbinieku prasījumu garantiju fondā kārtējo prasījumu segšanai"

TA-2229 ____________________________________

(L.Medina, B.Bāne, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projekta 1. un 3.punkta redakciju, lai ar darbinieku prasījumu pārrēķinu saistītās darbības pēc iespējas vairāk veiktu 2011.gadā, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.35 32.§) "Likumprojekts "Par Līgumu par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu""

TA-1369 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.35 32.§) „Par Līgumu par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu” grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
"2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Ungārijas Republikā parakstīt Līgumu.".
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2225 ____________________________________

(I.Koteļņikova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2235 ____________________________________

(G.Rēvalde, G.Federe, E.Teirumnieks, R.Broks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2183 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. līdz 2011.gada 30.septembrim - grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai”” un Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.348 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.2.apakšaktivitāti „Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība””;
2.2. līdz 2011.gada 31.oktobrim - grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumos Nr.1332 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām” un Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projektu iesniegumu atlases kārtu”.
 
34.§
Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 2011.gada 16.-17.septembrī

TA-2247 ____________________________________

(A.Eberhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijas valsts sekretārei S.Bajārei pārstāvēt Latvijas Republiku neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes sanāksmē 2011.gada 16.-17.septembrī.
 
35.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2011.gada 19.–20.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2256 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam G.Ābelem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālās Enerģētikas Ministru padomes 2011.gada 19.–20.septembra sanāksmē.
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas projekts prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-317/11 Reimann

TA-2184-IP ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-317/11 Reimann.
2. Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktoram I.Kalniņam un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultei Z.Rasnačai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-317/11 Reimann.
 
37.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.septembra sanāksmei

TA-2253 ____________________________________

(D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 „Grozīts priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1290/2005 un Regulu (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā”.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.septembra sanāksmē.
 
38.§
Par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā Nr.A42521507

TA-1207 ____________________________________

(J.Upeniece, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto kasācijas sūdzības projektu par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā Nr.A42521507.
2. Valsts kancelejai noformēt un līdz 2011.gada 16.septembrim iesniegt kasācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā.
3. Finanšu ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
39.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Jegorovs pret Latviju"

283-k ____________________________________

(K.Inkuša, A.Štokenbergs, U.Augulis, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
40.§
Dienesta vajadzībām

TA-2216-DV ____________________________________

()

 
41.§
Informācija par situāciju akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" lidojumu nodrošināšanā

SAN-1867-IP, SAN-1864-DV ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 17.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību