Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 62

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.62

2011.gada 1.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Tiesībsargs

-

J.Jansons

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""

TA-2636 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.465 "Latvijas Kultūras koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2540 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

TA-2541 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi""

TA-2640 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu""

TA-2641 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

TA-2592 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1647 "Veterinārās prasības govju un cūku apritei""

TA-2610 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.546 "Noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāta izsniegšanas valsts nodevu""

TA-2614 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""

TA-2257 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumos Nr.1332 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-2603 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-2604 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai"""

TA-2606 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

TA-2198 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.413 "Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēm 2010.–2016.gadam""

TA-2433 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""

TA-2471 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2443 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienreizēju pasākumu nokavējuma naudas un daļējas soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu"" 3.punktā un Ministru kabineta 2011.gada 3.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 34.§) "Likumprojekts "Nodokļu atbalsta pasākuma likums"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2270 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienreizēju pasākumu nokavējuma naudas un daļējas soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi, Finanšu ministrijai mēneša laikā pēc Nodokļu atbalsta pasākuma likuma izsludināšanas un Eiropas Komisijas lēmuma "Par Nodokļu atbalsta pasākuma atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam" saņemšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā"", paredzot, ka nodokļu administrācija vispirms novirza nodokļu maksājumu tā parāda segšanai, kuru nodokļu maksātājs ir norādījis maksājuma uzdevumā.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 3.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 34.§) "Likumprojekts "Nodokļu atbalsta pasākuma likums"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi, Finanšu ministrijai mēneša laikā pēc Nodokļu atbalsta pasākuma likuma izsludināšanas un Eiropas Komisijas lēmuma "Par Nodokļu atbalsta pasākuma atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam" saņemšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kas saistīti ar nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanu.

 
18.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 28.§) "Likumprojekts "Par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem""

TA-1899 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 28.§) "Likumprojekts "Par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"" 3., 5., 6. un 7.punktu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi"

TA-2128 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta instrukcijā Nr.12 "Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes""

TA-1973 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2602 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 29.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 62.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes, Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu2009.-2014.gadā"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2361 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 62.§) „Noteikumi „Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes, Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā”” 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu prioritātē „NVO fonds” un prioritātē „Kultūras mantojuma aizsardzība” līdz 2011.gada 30.novembrim.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 13.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2533 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 13.§) „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”” 3.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2011.gada 29.decembrim.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi""

TA-2660 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi""

TA-2661 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"

TA-2468 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Par Kopīgā iepirkuma nolīgumu par kopēju izsoles platformu iepirkumu un Kopīgā iepirkuma nolīgumu par izsoles uzrauga iecelšanu"

TA-2649 ____________________________________

(I.Prūse, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru parakstīt Kopīgā iepirkuma nolīgumu par kopēju izsoles platformu iepirkumu un Kopīgā iepirkuma nolīgumu par izsoles uzrauga iecelšanu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"

TA-2227 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

TA-2478 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""

TA-2465 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2674 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Valsts kanceleju"

TA-2675 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2582 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2630 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija rīkojumā Nr.346 "Par valsts nekustamo īpašumu daļu izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros""

TA-2639 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Z.Rasai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-2643 ____________________________________

(R.Beinarovičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""

TA-2613 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"

TA-2492 ____________________________________

(O.Barānovs, R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
39.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par iedzīvotāju saslimšanu ar legionellozi)

TA-2250 ____________________________________

(D.Viļuma, J.Jansons, I.Circene, J.Pūce, R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-2683 ____________________________________

(B.Bāne, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2678 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2615 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-2356 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-2376 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2012. – 2015.gadam

TA-1578 ____________________________________

(G.Bērziņš, D.Pavļuts, L.Medina, S.Bajāre, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka 2012.gadā uzņēmējdarbības riska valsts nodevas likme ir 0,25 lati mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības.
3. Tieslietu ministrija 2012.gadā maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanai, ja nepieciešams, var pieprasīt līdzekļus no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši saņemtajiem maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu pieprasījumiem.
4. Tieslietu ministrijai līdz 2012.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013.gadam un turpmākajiem gadiem.
5. Noteikt, ka Ministru kabineta noteikumu projekts par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu attiecīgajā gadā Tieslietu ministrijai jāizstrādā un jāiesniedz Ministru kabinetā līdz iepriekšējā gada 1.aprīlim.
6. Noteikt, ka Tieslietu ministrijai Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2012.gadā” jāizstrādā un jāiesniedz Ministru kabinetā mēneša laikā.

 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""

TA-1576 ____________________________________

(G.Bērziņš, D.Pavļuts, L.Medina, S.Bajāre, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta projekta 2012.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka likumprojekts nav saistīts ar līdzekļu konsolidācijas nepieciešamību.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 20.augusta rīkojuma Nr.524 "Par Koncepciju par maksātnespējas procesa administratoru atlīdzību" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1577 ____________________________________

(G.Bērziņš, D.Pavļuts, L.Medina, S.Bajāre, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Nacionālā veselības dienesta nolikums"

TA-2681 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2680 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai izvērtēt iespējas samazināt cenas Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu un uzturēšanu kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu, un, ja nepieciešams, veselības ministram līdz 2012.gada 1.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt atbilstošu noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"

TA-2647 ____________________________________

(E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"

TA-2688 ____________________________________

(E.Dzalbe, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"

TA-2686 ____________________________________

(E.Dzalbe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu novirzīšanu parakstu vākšanai likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ierosināšanai"

TA-2691 ____________________________________

(I.Stepanova, G.Bērziņš, Ž.Jaunzeme- Grende, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs un kultūras ministre neatbalsta rīkojuma projekta pieņemšanu.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram un kultūras ministrei ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
''Uzskatām, ka parakstu vākšana par grozījumiem Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104.pantā, lai krievu valodai noteiktu valsts valodas statusu, ir pretrunā ar Latvijas valsts dibināšanas jēgu un Latvijas Republikas Satversmes pirmā panta – "Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika" – dziļāko būtību un mērķi. Tāpēc neatbalstām Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par līdzekļu novirzīšanu parakstu vākšanai likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ierosināšanai"".

 

54.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju"

TA-2474 ____________________________________

(L.Straujuma, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana" uz mērķdotācijām pašvaldībām programmu 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem""

TA-2627 ____________________________________

(M.Gruškevics, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos 2013. – 2014. gadam Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plānā paredzēto pasākumu finansēšanai un to iekļaušanu likumprojektā "Par valsts budžetu 2012.gadam""

TA-2687 ____________________________________

(S.Bajāre, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas valsts sekretāres sniegto informāciju, ka rīkojumam nav ietekmes uz valsts budžetu 2012.gadam.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012.–2014.gadam"

TA-2690-IP ____________________________________

(B.Bāne, A.Matīss, I.Stepanova, R.Muciņš, I.Circene, G.Puķītis, J.Šnore, L.Straujuma, A.Pabriks, Ž.Jaunzeme- Grende, S.Zvidriņa, J.Sārts, J.Pūce, A.Kurme, E.Rinkēvičs, I.Viņķele, R.Kozlovskis, G.Bērziņš, I.Aire, A.Bērziņš, E.Sprūdžs, I.Serjogina, I.Freiberga, A.Kleckins, Dz.Kolāts, E.Kots, G.Kūtris, J.Jansons, R.Ķīlis, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts budžeta bāzes izdevumus 2012.–2014.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Informācija par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012.–2014.gadam” (turpmāk – informatīvais ziņojums) 1.pielikumu, pamatojoties uz kuriem tiks veikta valsts budžeta izdevumu konsolidācija.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par valsts budžeta bāzes izdevumos 2012.–2014.gadam neiekļautajiem ministriju papildu pieprasījumiem saskaņā ar informatīvā ziņojuma 2.pielikumu. Jautājumu par papildu līdzekļu pieprasījumiem turpināt izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdē.
3. Labklājības ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” paketē grozījumus Invaliditātes likumā, nosakot, ka Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā asistenta pakalpojuma līdz 40 stundām nedēļā un 12.panta pirmās daļas 6.punktā paredzētā surdotulka pakalpojuma līdz 10 stundām mēnesī īstenošana tiek uzsākta ar 2015.gada 1.janvāri. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt iespēju no 2012.gada 1.septembra Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punktā paredzēto – nodrošināt tiesības vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai – nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijai (62.resoram „Mērķdotācijas pašvaldībām”) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Labklājības ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nosakot, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 3.prim punkts un 13.panta pirmās daļas 11.punkts stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
5. Labklājības ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdē priekšlikumu par ģimenes valsts pabalsta izmaksāšanu 2012.gadā un ģimenes valsts pabalsta sistēmas reformu.
6. Tieslietu ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” paketē likumprojektu „Par Zemnieku un Zvejnieku saimniecības likuma atcelšanu”, nosakot Zemnieku un Zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu ar 2011.gada 31.decembri.
7. Noteikt, ka 2012.gada valsts budžetā netiek paredzēts finansējums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai maksājumam 200 000 latu apmērā novada infrastruktūras attīstībai par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (novada pilsētu un novada pagastu) novada pašvaldībai, kura vietējo pašvaldību apvienošanās rezultātā izveidota pēc 2009.gada 31.janvāra. Jautājumu par papildus finansējums piešķiršanu 2013.gadam izskatīt 2013.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
8. Finanšu ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” paketē grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, tajā skaitā paredzot stiprināt vidēja termiņa budžeta ietvara un gadskārtējā valsts budžeta likuma savstarpējo sasaisti.
9. Lai 2012.gadā uzturdevas kompensācijas apmēru saglabātu 2011.gada līmenī:
9.1. Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdē Ministru kabineta noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, paredzot, ka 2012.gadā Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi uzturdevas kompensācijas apmērs ir Ls 50 mēnesī;
9.2. Aizsardzības ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdē Ministru kabineta noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 „Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību” paredzot, ka 2012.gadā karavīriem un zemessargiem uzturdevas kompensācija (dienas pamata uzturdeva) ir 4 lati.
10. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” paketē likumprojektus par grozījumiem Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un Augstskolu likumā, paredzot, ka 2012.gadā attiecīgi pedagogiem, augstskolu un koledžu akadēmiskajam personālam nemaksā prēmijas, bet viņu materiālo stimulēšanu veic un pabalstus izmaksā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.
11. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra sēdes protokollēmuma (Prot. Nr.71 28.§) „Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem risinājumiem koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos apstākļos” 2.punktu.
12. Finanšu ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” paketē grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, tajā skaitā paredzot izslēgt pārejas noteikumu 2.trīs prim punktu.
13. Ministrijām izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai tie atbilstu likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” paredzētajam finansējumam, atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem.
14. Atļaut Finanšu ministrijai precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus:
14.1. ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums;
14.2. veicot tehniskus precizējumus un nepalielinot to kopējo apjomu.
15. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par 2012.–2014.gada maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu atļaut Finanšu ministrijai sadarbībā ar pieprasījumu iesniegušo ministriju precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus:
15.1. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu;
15.2. ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus un ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, budžeta izpildes procesā veicamos transfertus un tiem atbilstošos izdevumus, nepalielinot valsts budžeta deficītu.
16. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu 2012.gadā palielināt izdevumus 1 009 200 latu apmērā, lai nodrošinātu ievedmuitas maksājumus par materiāltehnisko līdzekļu piegādēm saskaņā ar ASV Foreign Military Financing (FMF) programmu, attiecīgi palielinot muitas nodokļa ieņēmumus.
17. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta ieņēmumus no nodevas par licences izsniegšanu nebanku kredīta devējiem 2012.–2014.gadā 80 000 latu apmērā katru gadu un palielināt izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” 2012.gadā 27 600 latu apmērā, 2013.gadā 16 700 latu apmērā un 2014.gadā 25 050 latu apmērā, lai nodrošinātu etalonu kalibrēšanu.
18. Noteikt, ka likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” tiek iekļauts pants, kas nosaka, ka valsts akciju sabiedrība „Latvenergo” ieskaita pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 90 procentu apmērā no valsts akciju sabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas, bet ne vairāk kā 36 000 000 latu.
19. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju par iespējām 2011.gadā veikt maksājumus 1,7 milj. latu apmērā, kas samazinātu 2012.gadam plānotos izdevumus ilgtermiņa saistībām. Iekšlietu ministrijai iesniegt attiecīgus priekšlikumus izvērtēšanai Finanšu ministrijā.
20. Veselības ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” paketē grozījumus Pacientu tiesību likumā, nosakot, ka Pacientu tiesību likuma 16.panta otrā, trešā, ceturtā, piektā daļa un 17.pants stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
21. Veselības ministrijas papildus līdzekļu pieprasījumu 12,7 milj.latu apmērā izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdē.
22. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par izdevumu palielinājumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma, lai pilnībā nodrošinātu BEREC biroja telpu nomu ar apsardzi 2012.gadā 674 latu apmērā un 2013.gadā 8 552 latu apmērā saskaņā ar 2011.gada 1.augustā noslēgto līgumu starp VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroju (BEREC) un Satiksmes ministriju, un 2012.gadā ekspertu/konsultantu pakalpojumu apmaksai un izdevumiem, kas saistīti ar AS „Air Baltic Corporation” darbības kontroli, turpmāko finanšu un juridisko uzraudzību 160 000 latu apmērā (tajā skaitā 90 000 latu atlīdzībai), lai nodrošinātu Ministru kabineta 2011.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (protokols Nr.56 2.§ 7.punkts) izpildi. Jautājumu par 2012.gadā papildu nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu 145 118 latu apmērā Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas funkciju nodrošināšanai izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdē.
23. Pieņemt zināšanai Saeimas priekšsēdētājas 2011.gada 31.oktobra vēstulē Nr.1-1-n/27-11/11 sniegto informāciju un atļaut Finanšu ministrijai samazināt Saeimas valsts budžeta bāzes izdevumus 2012.gadam 873 143 latu apmērā.
24. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 3.novembra plkst.16.00 iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par papildus plānotajiem ieņēmumiem no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas un atbilstošajiem izdevumiem 2012.–2014.gadam.
25. Zemkopības ministrijas papildu nepieciešamo līdzekļu pieprasījumu 1 072 884 latu apmērā meliorācijas kadastra uzturēšanai, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdē.
26. Aizsardzības ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdē priekšlikumu par papildu finanšu līdzekļu pieprasījumu 2011.gadā, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 „Valsts parāda vadība” Aizsardzības ministrijai (Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem) 5 622 432 latu apmērā, lai nodrošinātu uzņemto saistību pārstrukturizāciju un samazinātu Aizsardzības ministrijas izdevumus 2012.gadā ilgtermiņa projektam "Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde”. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju nosūtīt informāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas aizdevumu programmas sadarbības partneriem.
27. Kultūras ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Ārlietu ministrijas papildu līdzekļu pieprasījumus izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdē.
28. Pieņemt zināšanai Valsts kontroles pārstāves sniegto informāciju, ka 2012.gadam papildu valsts budžeta līdzekļi netiks pieprasīti.
29. Pieņemt zināšanai Prokuratūras, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” pārstāvju, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja, Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Tiesībsarga sniegto informāciju un aicināt viņus, ja nepieciešams, iesniegt Finanšu ministrijā papildu informāciju par pieteiktajiem pasākumiem.
30. Noteikt, ka Prokuratūras papildu līdzekļu pieprasījums 2012.gadam un turpmākajiem gadiem 164 000 latu apmērā, tai skaitā 72 000 latu apmērā Eiropas Padomes starptautiskās ekspertu komisijas rekomendāciju prasību nodrošināšanai, ar 2012.gada 1.janvāri pārvietojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu uz citām telpām un stiprinot tā kapacitāti ar trīs papildu amata vietām, un 92 000 latu apmērā Ģenerālprokuratūras ēkas Kalpaka bulv.6 apsardzes nodrošināšanai, tiks izskatīts Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdē.
31. Noteikt, ka Satversmes tiesas papildu līdzekļu pieprasījums 2012.gadam 90 800 latu apmērā (publisko sēžu nodrošināšanai un neatliekamajiem ēkas remontdarbiem) tiks izskatīts Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdē. Atbalstīt līdzekļu pieprasījumu 2012.gadam un turpmākajiem gadiem 3 100 latu apmērā, tai skaitā 2 397 lati tiesas sēžu stenogrammu nodrošināšanai un 703 lati dalības maksas nodrošināšanai starptautiskajā organizācijā „Pasaules konstitucionālās justīcijas konference”.
32. Noteikt, ka Tiesībsarga biroja un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes papildu līdzekļu pieprasījums tiks izskatīts Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdē.
33. Pieņemt zināšanai, ka resora 47. „Radio un televīzija” bāzes izdevumu aprēķinā 2012.-2014.gadam ir ievērots Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 70.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktais, ka valsts budžeta dotācija sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai nedrīkst būt mazāka kā iepriekšējā gadā.
34. Finanšu ministrijai organizēt sanāksmi ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” pārstāvjiem, lai pārrunātu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes iesniegto papildu finansējuma pieprasījumu.
35. Pieņemt zināšanai, ka uz šo Ministru kabineta sēdi tika uzaicināti visu neatkarīgo institūciju pārstāvji.


 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu turpināšanai 2012.gadā"

TA-2710 ____________________________________

(D.Jakaite, E.Sprūdžs, A.Jaunsleinis, A.Matīss, A.Lubāns, I.Viņķele, A.Ronis, R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju steidzami izzināt Igaunijas pieredzi, risinot jautājumu par zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā, un satiksmes ministram attiecīgu informāciju kopā ar priekšlikumiem turpmākai rīcībai līdz 2011.gada 3.novembrim iesniegt Valsts kancelejā.
3. Labklājības ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību un Finanšu ministriju sagatavot aprēķinus par valsts budžeta līdzfinansējuma apjomu 2012.gadam pašvaldībām Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu turpināšanai, un labklājības ministrei attiecīgu informāciju kopā ar precizētu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu līdz 2011.gada 3.novembrim iesniegt Valsts kancelejā.
4. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2011.gada 4.novembrī.

 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2012. – 2014.gadam, budžeta konsolidācijas pasākumiem 2012. – 2014.gadam un Latvijas pozīciju par galvenajiem jautājumiem sarunās ar Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem 5. Pārskata misijas ietvaros"

TA-2696-IP ____________________________________

(S.Bajāre, V.Elksnis, A.Jaunsleinis, I.Šņucins, J.Stinka, E.Sprūdžs, A.Matīss, S.Zvidriņa, L.Straujuma, R.Ķīlis, Ž.Jaunzeme-Grende, B.Bāne, U.Rutkaste, A.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iesniegtā informatīvā ziņojuma 2.pielikumu „Budžeta konsolidācijas pasākumi 2012.-2014.gadam” un 3.pielikumu „Latvijas pozīcija par galvenajiem jautājumiem sarunās ar Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem 5. Pārskata misijas ietvaros (2011.gada 28.oktobris – 7.novembris)” ņemt par pamatu, apspriežot budžeta konsolidācijas pasākumus Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra ārkārtas sēdē.
3. Iekšlietu ministrijai turpināt darbu, gatavojot papildu argumentāciju Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem jautājumā par valsts budžeta ieņēmumu apmēru no naudas sodiem par fotoradaru fiksētajiem pārkāpumiem.
4. Pieņemt zināšanai, ka fiskālās konsolidācijas apjoms 2012.gadam ir atkarīgs no 2012.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas gaitā atbalstītajiem konceptuāliem lēmumiem.
5. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta deficīta mērķis 2012.gadam ir 2,5 procenti no iekšzemes kopprodukta atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai.

 
60.§
Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 27.-28.oktobra sanāksmē

TA-2653 ____________________________________

(T.Rinmane, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 27.-28.oktobra sanāksmē izskatītajiem Iekšlietu ministrijas kompetences jautājumiem.
 
61.§
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 27.-28.oktobra sanāksmi

TA-2638 ____________________________________

(G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 27.-28.oktobra sanāksmē izskatītajiem Tieslietu ministrijas kompetences jautājumiem.
 
62.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra satura flotes degvielā"

TA-2662 ____________________________________

(E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Apstiprināt iesniegto Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra satura flotes degvielā.
 
63.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2011-17-03

TA-2175 ____________________________________

(S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2011-17-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un steidzami nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Kultūras ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2011-17-03.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides procesu par attīstības banku un komercdaļas pārdošanas stratēģiju"

TA-2684-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 19.10


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Deklasificēts saskaņā ar Finanšu ministrijas 24.11.2011. vēstuli (deklasificēts 8.,16.,17.,18.p.)

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.62

2011.gada 1.novembrī

64.§

 Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības “ Latvijas Hipotēku un zemes banka”  pārveides procesu par attīstības banku un komercdaļas pārdošanas stratēģiju"

2684-DV

(S.Bajāre, D.Lagzdiņa, I.Jansons, M.Krūtainis, D.Pavļuts, E.Dreimane, G.Bērziņš, E.Sprūdžs, R.Paņko, M.Kālis, V.Dombrovskis)

 

1. (DV)

2. (DV)

3. (DV)

4. (DV)

5. (DV)

5.1. (DV)

5.2. (DV)

5.3. (DV)

6. (DV)

7. (DV)

8. (DV)[1] Lai nodrošinātu Hipotēku bankas pārveides par attīstības banku procesu un komercdaļas atsavināšanas procesu atbilstoši komercdaļas pārdošanas stratēģijas bāzes scenārijam:

8.1. (DV) finanšu ministram atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 34.panta nosacījumiem veikt noguldījumus Hipotēku bankas likviditātes nodrošināšanai komercdaļas atsavināšanas procesa nodrošināšanai līdz Hipotēku bankas komercdaļas pārdošanas stratēģijas bāzes scenārijā paredzētajiem apmēriem, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt papildu noguldījumu izvietošanu Hipotēku bankā;

8.2. (DV) Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2012. gadam” paredzēt pantu, kas atļauj finanšu ministram valsts vārdā sniegt galvojumus par Hipotēku bankas saistībām pret starptautiskajiem kreditoriem līdz bankas komercdaļas pārdošanas stratēģijas bāzes scenārijā paredzētajam apmēram;

8.3. (DV) Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2012. gadam” paredzēt pantu, kas uzdod finanšu ministram izsniegt valsts aizdevumu līdz Hipotēku bankas komercdaļas pārdošanas stratēģijas bāzes scenārijā paredzētajam apmēram, lai nodrošinātu prasību izbeigt Hipotēku bankas komercdarbību attiecībā uz ceturto paketi, gadījumā, ja ceturtā pakete netiek pārdota tirgū;

8.4. (DV) Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2012. gadam” paredzēt pantu, kas uzdod Finanšu ministrijai palielināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitālu līdz bankas komercdaļas pārdošanas stratēģijas bāzes scenārijā paredzētajam apmēram.

8.5. (DV) Finanšu ministrijai likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” sagatavošanas procesā precizēt šī protokollēmuma 8.2., 8.3. un 8.4.punktā minētās summas atbilstoši nepieciešamajam apmēram.

9. (DV)

10. (DV)

11. (DV)

12. (DV)

13. (DV)

14. (DV)

15. (DV)

16. (DV)1 Finanšu ministram līdz 2011.gada 15.novembrim izveidot konsultatīvo padomi valsts atbalsta programmu koordinācijai un pilnveidošanai, tajā iekļaujot pārstāvjus no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kases, kā arī pieaicinot Latvijas Komercbanku asociāciju, Latvijas Riska kapitāla asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru deleģēt pārstāvjus dalībai padomē.

17. (DV)1 Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izvērtēt vienotas attīstības institūcijas izveides juridiskos aspektus, piesaistot juridisko konsultantu juridiskās izpētes veikšanai, slēdzot trīspusēju līgumu ar piesaistīto konsultantu un Ekonomikas ministriju, apmaksu paredzot no Ekonomikas ministrijas darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” līdzekļiem. Finanšu ministrijai tehnisko specifikāciju par vienotas attīstības institūcijas izveides juridisko aspektu izvērtēšanu saskaņot ar Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un informēt par izvērtējuma izstrādes gaitu šī protokollēmuma 16.punktā minēto konsultatīvo padomi.

18. (DV)1 Balstoties uz šī protokollēmuma 16.punktā minētās konsultatīvās padomes priekšlikumiem un ņemot vērā šī protokollēmuma 17.punktā minētās juridiskās analīzes secinājumus, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2012.gada 1.jūlijam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā vienotas attīstības finanšu institūcijas izveides plānu, tai skaitā Hipotēku bankas darbības plānu pēc komercdaļas atsavināšanas.

19. (DV)

 

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja,

Valsts kancelejas direktora vietniece I.Gailīte[1] Protokollēmuma 8., 16., 17. un 18.punkts deklasificēts saskaņā ar Finanšu ministrijas 2011.gada 24.novembra vēstuli Nr.17-1-06/7696

Skatīt darba kārtību