Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 63

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.63

2011.gada 4.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Ar balss tiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners
Tiesībsargs

-

J.Jansons
Valsts kancelejas direktore E.Dreimane
Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.14.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas izmaiņām ilgtermiņa saistībās"

TA-2735 ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" infrastruktūras attīstību un gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā"

TA-2232-IP ____________________________________

(A.Matīss, A.Muižnieks, I.Liepa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt nepieciešamību attīstīt valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” infrastruktūru, tajā skaitā paaugstināt termināļa kapacitāti.
3. Satiksmes ministrijai jautājumu par finansējuma nodrošināšanu valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” infrastruktūras attīstīšanai iesniegt izskatīšanai Koalīcijas partneru darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par potenciāli atbalstāmo valsts galvojumu pretendentu un to projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2012.gadam""

TA-2751 ____________________________________

(A.Bērziņa, R.Ķīlis, A.Lapiņš, M.Gruškevics, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt potenciāli atbalstāmo valsts galvojuma pretendentu un to projektu sarakstu galvojumu izsniegšanai (saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumu), iekļaujot to likumprojektā “Par valsts budžetu 2012.gadam”.
3. Jautājumu par galvojumu biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” (Latvijas Nacionālā valsts sporta centra „Mežaparks” rekonstrukcija, bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukcija un Siguldas sporta kompleksa būvniecība, kā arī tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcija) izskatīt valsts 2013.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
4.§
Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu papildu līdzekļu pieprasījumiem 2012.-2014.gadam

TA-2754, TA-2583, TA-2732, TA-2858 ____________________________________

(B.Bāne, I.Pētersone- Godmane, Ž.Jaunzeme- Grende, S.Zvidriņa, G.Bērziņš, E.Sprūdžs, R.Ķīlis, I.Viņķele, E.Baldzēns, J.Sārts, A.Teikmanis, A.Ronis, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pamatā neatbalstīt informatīvā ziņojuma „Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu papildu līdzekļu pieprasījumiem 2012. – 2014.gadam” pielikumā iekļautos ministriju un citu centrālo valsts iestāžu papildu līdzekļu pieprasījumus.
2. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no valsts nodevas par vīzu izsniegšanu prognozi 2012.gadam par 120 000 latu, kopumā prognozējot ieņēmumu palielinājumu no šīs nodevas 2012.gadā par 800 000 latu. Ārlietu ministrijai, lai veicinātu vīzu izsniegšanas procesu un valsts nodevas iekasēšanu valsts budžeta ieņēmumos, izdevumus Latvijas konsulārā dienesta darbības nodrošināšanai palielināt 680 000 latu apmērā.
3. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu un paredzēt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas 2012.gadā – 25 000 000 latu apmērā, 2013.gadā – 9 000 000 latu apmērā un 2014.gadā – 12 500 000 latu apmērā. Vienlaikus palielināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem:
3.1. lai īstenotu pasākumus, kas mazinātu klimata pārmaiņas un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.divi prim panta 4.četri prim daļā noteiktajam, 2012.gadam 1 156 072 latu apmērā, 2013.gadam 18 312 144 latu apmērā un 2014.gadam 27 031 784 latu apmērā;
3.2. valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs” darbības nodrošināšanai 2012.– 2014.gadam ikgadēji 40 334 latu apmērā;
3.3. elektronisko iepirkumu sistēmas uzlabojumu, preču katalogu paplašināšanas un pašvaldību iepirkumu centralizācijas nodrošināšanai 2012. – 2014.gadam ikgadēji 250 000 latu apmērā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt finanšu ietaupījumus, kas veidojas sistēmas uzlabojumu rezultātā, un iesniegt informāciju Ministru kabinetā.
4. Tieslietu ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” paketē likumprojektu par grozījumiem Patentu likumā, nosakot, ka Eiropas Patentu organizācijas un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas finanšu atskaitījumi par rūpnieciskā īpašuma tiesību piešķiršanu un spēkā uzturēšanu tiek ieskaitīti Patentu valdes pašu ieņēmumos.
5. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt 2012.gadā un turpmākajos gados Patentu valdes pašu ieņēmumus no Eiropas Patentu organizācijas un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas veiktajiem finanšu atskaitījumiem par rūpnieciskā īpašuma tiesību piešķiršanu un spēkā uzturēšanu un attiecīgi izdevumus 200 000 latu apmērā, lai nodrošinātu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību.
6. Līdz grozījumu veikšanai Patentu likumā no Eiropas Patentu organizācijas un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas saņemtos finanšu atskaitījumus par rūpnieciskā īpašuma tiesību piešķiršanu un spēkā uzturēšanu ieskaitīt Patentu valdei atvērtajā deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē.
7. Atbalstīt valsts budžeta ieņēmumu palielināšanu no Eiropas Patentu organizācijas un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas veiktajiem finanšu atskaitījumiem par rūpnieciskā īpašuma tiesību piešķiršanu un spēkā uzturēšanu 2012.gadā 1 300 000 latu apmērā, un palielināt Tieslietu ministrijas 2012.gada izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 650 000 latu apmērā Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbības nodrošināšanai, norēķiniem par apkuri, ūdeni un kanalizāciju, elektroenerģiju, gāzi un citiem pakalpojumiem ieslodzījuma vietās.
8. Pēc likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” stāšanās spēkā Tieslietu ministrijai nodrošināt Patentu valdes deponēto līdzekļu kontā no Eiropas Patentu organizācijas un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas par rūpnieciskā īpašuma tiesību piešķiršanu un spēkā uzturēšanu saņemto finanšu atskaitījumu ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.
9. Atbalstīt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšlikumu par papildu finansējuma piešķiršanu 2012.-2014.gadam 250 000 latu apmērā neatliekamiem izdevumiem, lai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas televīzija” 210 000 latu apmērā varētu nodrošināt programmu un raidījumu subtitrēšanu un surdotulkošanu un normatīvajos aktos noteiktos autortiesību un blakustiesību maksājumus pilnā apmērā, kā arī, lai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” 40 000 latu apmērā varētu nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos autortiesību un blakustiesību maksājumus pilnā apmērā un korespondentpunkta Briselē darbību.
10. Atbalstīt Zemkopības ministrijas pieprasījumu un palielināt Zemkopības ministrijas izdevumus 2012. – 2014.gadam ikgadēji 500 000 latu apmērā Meliorācijas likumā deleģēto funkciju izpildei – meliorācijas kadastra uzturēšanai, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai.
11. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu un palielināt Veselības ministrijas budžeta izdevumus 2012.gadam 10 000 000 latu apmērā, tai skaitā 5 005 908 latu apmērā stacionārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanai, 3 380 348 latu apmērā ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijai iedzīvotājiem, 201 122 latu apmērā peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu iegādei, 1 412 622 latu apmērā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbības nodrošināšanai (neatliekamās medicīniskās palīdzības autotransporta nomai un uzturēšanai, degvielas iegādei).
12. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus ilgtermiņa saistībām Latvijas un Krievijas robežas demarkācijas darbu veikšanai 2012.-2014.gadam 2012.gadā par 1 151 025 latiem, 2013.gadā par 1 539 886 latiem un 2014.gadā par 1681 170 latiem:
12.1. Aizsardzības ministrijai (v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai”) 2012.gadā par 142 650 latiem, 2013.gadā par 434 724 latiem un 2014.gadā par 151 851 latu;
12.2. Ārlietu ministrijai 2012.gadā par 25 192 latiem, 2013.gadā par 25 192 latiem un 2014.gadā par 25 192 latiem;
12.3. Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai un Valsts robežsardzei) 2012.gadā par 903 651 latu, 2013.gadā par 1 070 438 latiem un 2014.gadā par 1 494 594 latiem;
12.4. Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) 2012.gadā par 79 532 latiem, 2013.gadā par 9 532 latiem un 2014.gadā par 9 533 latiem.
13. Atbalstīt Tiesībsarga biroja priekšlikumu par papildu finanšu līdzekļu pieprasījumu izdevumiem 2012.-2014.gadam katru gadu 100 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Tiesībsarga biroja funkciju un uzdevumu efektīvāku izpildi.
14. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu 2012.gadā palielināt izdevumus 1 711 366 latu apmērā, pamatā degvielas, formas tērpu iegādes izdevumu segšanai, kā arī izdevumiem citiem pasākumiem, lai nodrošinātu starptautiski uzņemto saistību izpildi. Iekšlietu ministrijai līdz 2011.gada 8.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā informāciju sadalījumā pa budžeta programmām/apakšprogrammām un izdevumu veidiem.
15. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu 2012.gadā palielināt izdevumus 90 000 latu apmērā budžeta programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” III Pasaules čempionāta ugunsdzēsības sportā jauniešiem organizēšanai.
16. Iekšlietu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu par finansējuma pārdali 1 651 353 latu apmērā 2011.gadā no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 31.02.00 „Valsts parāda vadība” valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzēto pasākumu ātrākai izpildei. Finanšu ministrijai attiecīgi samazināt Iekšlietu ministrijas izdevumus plānotajām ilgtermiņa saistībām 2012.gadam par 1 222 834 latiem, 2013.gadam par 611 939 latiem un 2014.gadam par 101 989 latiem.
17. Ņemot vērā aktualizētās RIGIBOR prognozes, samazināt Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta izdevumos plānoto finansējumu studējošo un studiju kreditēšanas procentu izdevumiem 2012.gadā par 1 046 064 latiem, 2013.gadā par 1 136 012 latiem un 2014.gadā par 1 151 663 latiem.
18. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt Finanšu ministrijas izdevumus budžeta programmā 33.00.00 „Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 2012.gadā deviņiem mēnešiem 1 202 663 latu apmērā, 2013.gadā 1 475 598 latu apmērā un 2014.gadā 1 475 598 latu apmērā, lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta kapacitātes palielināšanu kontroles funkciju veikšanai.
19. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu un palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem 2012.gadam 17 974 532 latu apmērā, lai nodrošinātu ģimenes valsts pabalstu izmaksas.
20. Labklājības ministrijai līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus ģimenes valsts pabalstu reformas īstenošanai.
21. Atbalstīt Prokuratūras priekšlikumu palielināt izdevumus 2012.-2014.gadam 72 000 latu apmērā Eiropas Padomes starptautiskās ekspertu komisijas rekomendāciju prasību nodrošināšanai, ar 2012.gada 1.janvāri pārvietojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu uz citām telpām un stiprinot tā kapacitāti, nodrošinot trīs papildu amata vietas.
22. Lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 15.¹punktā paredzētos dotācijas līdzekļus pašvaldībām, iekļaut likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” pantu, kas nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības dzēst Valsts kasē ņemto pašvaldību aizņēmumu neatmaksāto daļu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 11.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā informāciju ar pašvaldību sarakstu, kurā norādīts Valsts kasē ņemto aizņēmumu dzēšamais apmērs.
23. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas informāciju par Latvijas dalību NATO ātrās reaģēšanas spēku (NRF) Augstās Gatavības elementā (IRF) 2012.gadā. Aizsardzības ministrijai izvērtēt iespējas finansēt dalību esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Ja nepieciešams, jautājumu skatīt atkārtoti Ministru kabinetā 2012.gada laikā.
24. Pieņemt zināšanai Valsts prezidenta kancelejas priekšlikumu samazināt budžeta izdevumus 2012.gadā 201 714 latu apmērā sakarā ar līguma pārtraukšanu ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par īpašuma Zigfrīda Meierovica prospektā 31, Jūrmalā, izmantošanu Valsts prezidenta vajadzībām un palielināt izdevumus 2012.-2014.gadā 41 200 latu apmērā sociālo un citu garantiju nodrošināšanai personai, kas ieņēma Valsts prezidenta amatu līdz 2011.gada 1.jūlijam. Samazināt Valsts prezidenta kancelejas budžeta izdevumus 2012.gadam 160 514 latu apmērā un izdevumus 2013.-2014.gadam palielināt 41 200 latu apmērā katru gadu.
25. Saskaņā ar panākto vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem noteikt, ka ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, prognoze 2012.gadā ir 4 749 134 lati. Finanšu ministrijai atbilstoši precizēt valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumu prognozi un valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citus maksājumus no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem.
26. Finanšu ministrijai precizēt Iekšlietu ministrijas izdevumus 2012.gadam, samazinot budžeta apakšprogrammā 06.02.00 „Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana” plānotos ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus un tiem atbilstošus izdevumus par 1 704 245 latiem. Iekšlietu ministrijai izvērtēt, vai saistībā ar ieņēmumu prognožu samazinājumu nav nepieciešams samazināt citus ar naudas sodu uzlikšanu saistītos izdevumus, un nepieciešamības gadījumā sagatavot jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdē.
27. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus 24 178 latu apmērā 2012.gadam un turpmākajiem gadiem budžeta apakšprogrammā „Ministrijas vadība un administrācija”, lai nodrošinātu likumprojektā „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” ietverto normu īstenošanu, izveidojot divas amata vietas.
28. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus 25 297 latu apmērā 2012.gadam un 34 445 latu apmērā turpmākajiem gadiem budžeta programmā „Juridiskās palīdzības administrācija”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumu Nr.737 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”” īstnošanu.
29. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu un palielināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumus 967 352 latu apmērā, tai skaitā 561 101 lata apmērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai, atjaunināšanai un attīstībai un 406 251 lata apmērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras teritoriālo nodaļu inspektoru un lietvežu atlīdzības paaugstināšanai saistībā ar amatu klasifikāciju un mēnešalgu grupu izmaiņām, veicot izdevumu pārdali starp sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem, nepalielinot Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdē apstiprinātos kopējos valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes izdevumus 2012.-2014.gadam. Labklājības ministrijai precizēt un līdz 2011.gada 11.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā precizētos valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes izdevumus 2012.-2014.gadam.
30. Kultūras ministrijai steidzami izvērtēt un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par papildus pieteikto pasākumu finansēšanu 2012.gada bāzes izdevumu ietvaros.
31. Izglītības un zinātnes ministrijai turpināt augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanu, tai skaitā, lai novērstu programmu dublēšanos, un attiecīgu ziņojumu līdz 2012.gada 1.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
32. Ārlietu ministrijai steidzami sagatavot aprēķinus par attīstības sadarbības projektu īstenošanu, norādot iespējamos valsts budžeta papildu ieņēmumus, un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 7.novembra sēdē.

 
5.§
Par priekšlikumiem Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu turpināšanai 2012.gadā

TA-2710 ____________________________________

(D.Jakaite, A.Lubāns, A.Ronis, A.Matīss, Ž.Jaunzeme-Grende, P.Salkazanovs, S.Šķiltere, I.Štāle, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt šādu Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanas turpināšanu 2012.gadā, palielinot valsts budžeta apropriāciju 2012.gadam 31 023 401 lata apmērā šādām ministrijām:
1.1. Veselības ministrijai 19 874 929 latu apmērā, lai nodrošinātu:
1.1.1. noteikto pacientu iemaksu un līdzmaksājuma kompensāciju un dienas stacionāra pakalpojumus trūcīgām personām – 5 857 934 latu apmērā;
1.1.2. zāļu iegādes izdevumu kompensēšanu trūcīgām personām 100% apmērā – 5 701 274 latu apmērā;
1.1.3. mājas aprūpi pacientiem ar smagām slimībām – 3 312 552 latu apmērā;
1.1.4. primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, piesaistot ģimenes ārsta praksei otru māsu – 4 143 585 latu apmērā;
1.1.5. ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa (laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts) darbību – 187 473 latu apmērā;
1.1.6. stacionāro pakalpojumu koncentrēšanu pacientiem ar garīgām slimībām, attīstot aprūpi dienas centros – 672 111 latu apmērā;
1.2. Satiksmes ministrijai 11 148 472 latu apmērā, lai nodrošinātu:
1.2.1. zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā – 7 803 241 latu apmērā;
1.2.2. zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par invalīdu pārvadāšanu republikas pilsētās – 3 345 231 latu apmērā.
2. Satiksmes ministrijai un Labklājības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Iekšlietu ministriju un biedrību "Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija" līdz 2012.gada 1.martam sagatavot un satiksmes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus Sociālās drošības tīkla stratēģijas pārvadājumu (transporta) jomas pasākumu administrēšanas uzlabošanai, lai efektīvāk izmantotu pasākumam nepieciešamos finanšu līdzekļus, tai skaitā izvērtējot iespējas noteikt samērīgu pasažiera līdzmaksājumu. Nepieciešamības gadījumā Satiksmes ministrijai sagatavot priekšlikumus ieekonomēto finansu līdzekļu pārdalei uz valsts budžeta programmu 31.00.00. "Sabiedriskais transports".
3. Izglītības un zinātnes ministrijai 2012.gadā un turpmākajos gados nodrošināt Sociālās drošības tīkla stratēģijā plānotos pasākumus piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Noteikt, ka 2012.gadā un turpmāk Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros netiek paredzētas kompensācijas no valsts budžeta skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotām vietām, kur skolas ir slēgtas izglītības reformas rezultātā.
5. Jautājumu par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru 2012.gadam pašvaldībām par pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstam izvērtēt tikšanās laikā ar Latvijas Pašvaldību savienību un turpināt izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 7.novembra sēdē.
6. Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu noteikt, ka pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus nodrošina atbilstoši to saistošajiem noteikumiem no 2012.gada 1.jūlija.
7. Jautājumu par Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanas turpināšanu 2013.gadā izskatīt valsts budžeta projekta 2013.gadam sagatavošanas procesā.

 
6.§
Par budžeta konsolidācijas pasākumiem 2012. - 2014.gadam

____________________________________

(S.Bajāre, J.Stinka, B.Bāne, I.Pētersone-Godmane, G.Puķītis, E.Sprūdžs, A.Matīss, S.Šķiltere, A.Ronis, E.Kušners, J.Plūme, V.Dombrovskis)

 

1. Pamatā atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto indikatīvo sarakstu par budžeta konsolidācijas pasākumiem 2012. - 2014.gadam.
2. Finanšu ministrijai precizēt sarakstu par budžeta konsolidācijas pasākumiem 2012. - 2014.gadam, paredzot finansējuma samazinājumu Satiksmes ministrijai 15milj. latu apmērā, tai skaitā 10milj. latu samazinājums valsts un pašvaldību autoceļiem un 5milj. latu samazinājums sabiedriskajam transportam.
3. Pieņemt zināšanai, ka par indikatīvajā sarakstā minētajiem konsolidācijas pasākumiem 2012. - 2014.gadam tiks turpināta diskusija tikšanās laikā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2011.gada 7. novembrī.
4. Finanšu ministrijai prezentēt starptautiskajiem aizdevējiem indikatīvo sarakstu par budžeta konsolidācijas pasākumiem 2012. - 2014.gadam.
5. Aicināt pašvaldības izvērtēt iespējas budžetus veidot sabalansēti.
6. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvju sniegto informāciju, ka kopumā pašvaldību budžeti būs sabalansēti.
7. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt sarakstu par budžeta konsolidācijas pasākumiem 2012. - 2014.gadam un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 7.novembra sēdē.

Sēdi slēdz plkst. 17.10


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību