Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 67

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.67

2011.gada 15.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Tiesībsargs

-

J.Jansons

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-2756 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2761 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 1.aprīlim.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009.–2013.gadam"

TA-2035 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses"

TA-2711 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Pamatnolīguma par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses (turpmāk – nolīgums), projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Eiropas Savienībā I.Juhansoni parakstīt nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25.augusta noteikumos Nr.671 "Ar militārā rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un sanācijas darbu veikšanas speciālistu sertifikācijas un komersantu licencēšanas kārtība""

TA-2574 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Matroži" Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2650 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi"

TA-1876 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""

TA-1082 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejup aizsprostiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2572 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Pureņu ielā 4, Kuldīgā, privatizācijas izbeigšanu"

TA-2473 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības likums"

TA-2285 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra sēdes protokola Nr.53 35.§ "Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības likums"".
 
12.§
Likumprojekts "Par Grozījumiem Garantiju līgumā starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās"

TA-2362 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Grozījumus Garantiju līgumā starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās (turpmāk – Grozījumi Garantiju līgumā).
3. Finanšu ministrijai pēc Grozījumu Garantiju līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Grozījumus Garantiju līgumā iesniegšanai Saeimā.
5. Pēc Grozījumu Garantijas līgumā parakstīšanas finanšu ministram iesniegt Eiropas Investīciju bankā deklarāciju, kas nosaka, ka Grozījumi Garantiju līgumā Latvijas Republikai kļūst saistoši tikai pēc tam, kad Latvijas Republika ir informējusi Eiropas Investīciju banku par Grozījumu Garantijas līgumā ratifikācijas pabeigšanu.
6. Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas vārdā informēt Eiropas Investīciju banku par piekrišanu Grozījumiem Garantiju līgumā.
7. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-2588 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.252 "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība""

TA-2585 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

TA-2659 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai paredzēt likumprojektā "Par valsts budžetu 2012.gadam" normu, kas nosaka, ka, lai kompensētu 2010.gada laikā nesadalīto patentmaksas iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu 21 448 latu apmērā, atbilstoši samazina 2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu, kas ir pārskaitāma valsts pamatbudžetā, un attiecīgi palielina Valsts kases sadales kontā ieskaitāmo daļu. Valsts kase šos līdzekļus pārskaita pašvaldībām, piemērojot 2012.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales koeficientus.
3. Finanšu ministrijai paredzēt likumprojektā "Par valsts budžetu 2012.gadam" normu, kas nosaka, ka, lai kompensētu 2010.gada laikā nesadalīto patentmaksas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu daļu 43 547 latu apmērā, atbilstoši samazina 2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu, kas ir pārskaitāma valsts pamatbudžetā, un attiecīgi palielina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kontā ieskaitāmo daļu. Valsts kase šos līdzekļus pārskaita uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam" noteiktajam sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvaram 2012.gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā.
4. Finanšu ministrijai, sagatavojot grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", paredzēt grozījumus likuma 26.panta otrajā daļā un svītrot no tās pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā pamatparāda palielinājums tiek ieskaitīts budžetā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2012.gadā"

TA-2600 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Kuģinieku ielā 2, Ventspilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2644 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-2570 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Muita" Jurizdikā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2589 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums""

TA-2445 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesu darbības noteikumi""

TA-2484 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-2500 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""

TA-2423 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2655 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Sarkanmuižas dambis 27, Ventspilī, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2562 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem""

TA-2364 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība un nosacījumi, ar kādiem zvērinātu tiesu izpildītāju atbrīvo no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas"

TA-2339 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2527 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
3. Zemkopības ministrijai sagatavot un līdz 2012.gada 1.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Mēslošanas līdzekļu aprites likumā, paredzot Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par tādu normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, kas regulē ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem.
 
29.§
Noteikumu projekts "Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"

TA-2563 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-2637 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2609 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2262 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par A.Vilciņu"

TA-2717 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Par likumprojektiem, kuru izskatīšana būtu turpināma 11.Saeimā

TA-2611 ____________________________________

(I.Gailīte, G.Puķītis, L.Medina, M.Lazdovskis, A.Birums, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Ministru kabinets lūdz 11.Saeimu turpināt izskatīt šādus likumprojektus, kuru izskatīšana ir iesākta 10.Saeimas laikā:
1.1. Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" (42/Lp10);
1.2. Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu (65/Lp10);
1.3. Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu (66/Lp10);
1.4. Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" (71/Lp10);
1.5. Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām" (197/Lp10);
1.6. Grozījumi Politisko partiju likumā (218/Lp10);
1.7. Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā (240/Lp10);
1.8. Atjaunojamās enerģijas likums (246/Lp100);
1.9. Grozījumi Ārstniecības likumā (254/Lp10);
1.10. Grozījums Satversmes tiesas likumā (259/Lp10) un atzīt to par steidzamu;
1.11. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (274/Lp10);
1.12. Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (314/Lp10);
1.13. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (330/Lp10);
1.14. Oficiālo publikāciju likums (336/Lp10);
1.15. Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums (337/Lp10);
1.16. Būvniecības likums (345/Lp10);
1.17. Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (355/Lp10);
1.18. Grozījumi Administratīvā procesa likumā (357/Lp100);
1.19. Nodokļu atbalsta pasākuma likums (379/Lp10);
1.20. Grozījumi Civillikumā (386/Lp10);
1.21. Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā (387/Lp10);
1.22. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (388/Lp10);
1.23. Personu apliecinošu dokumentu likums (415/Lp10);
1.24. Grozījums Ceļu satiksmes likumā (426/Lp10);
1.25. Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā (427/Lp10);
1.26. Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā (429/Lp10);
1.27. Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā (430/Lp10);
1.28. Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā (431/Lp10);
1.29. Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai" (445/Lp10);
1.30. Grozījumi Kriminālprocesa likumā (446/Lp10);
1.31. Grozījums Pacientu tiesību likumā (448/Lp10);
1.32. Grozījumi Tūrisma likumā (451/Lp10);
1.33. Grozījumi Krimināllikumā (461/Lp10);
1.34. Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (462/Lp10);
1.35. Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā (463/Lp10);
1.36. Grozījumi Apžēlošanas likumā (464/Lp10);
1.37. Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (468/Lp10);
1.38. Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (471/Lp10);
1.39. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai (473/Lp10);
1.40. Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā (474/Lp10);
1.41. Grozījumi Izglītības likumā (478/Lp10);
1.42. Grozījumi Aizsargjoslu likumā (479/Lp10);
1.43. Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (480/Lp10);
1.44. Par Konvenciju par Eiropas Sakaru biroja izveidi (482/Lp10);
1.45. Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai (483/Lp10);
1.46. Par likuma "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkrs", likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti" un likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu" atzīšanu par spēku zaudējušu (484/Lp10);
1.47. Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem" (487/Lp10);
1.48. Par Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem (488/Lp10);
1.49. Par nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi (502/Lp10).
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
35.§
Atbildes vēstules projekts Alojas novada domei un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par finanšu līdzekļu piešķiršanu Alojas novada pašvaldībai)

TA-2852 ____________________________________

(J.Plūme, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Alojas novada domei un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Alojas novada domei un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
 
36.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā")

TA-2556 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt izglītības un zinātnes ministra nosūtīto atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 4.novembra vēstule Nr.1-02/5885).
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
 
37.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 4.punkta izpildi (informācija par sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanu un uzraudzību)

TA-2850 ____________________________________

(D.Jakaite, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrei norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanu un uzraudzību izskatīšanā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
38.§
Atbildes projekts Tiesībsargam

TA-2579 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

TA-2797 ____________________________________

(D.Šodnaka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
40.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanos starp Igaunijas Republikas valdību, Somijas Republikas valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdību, Islandes Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību, Lietuvas Republikas valdību, Norvēģijas Karalistes valdību, Polijas Republikas valdību, Krievijas Federācijas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi"

TA-2817 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vienošanās starp Igaunijas Republikas valdību, Somijas Republikas valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdību, Islandes Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību, Lietuvas Republikas valdību, Norvēģijas Karalistes valdību, Polijas Republikas valdību, Krievijas Federācijas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi (turpmāk - Vienošanās) paredzētos pasākumus nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Pilnvarot Veselības ministrijas valsts sekretāru parakstīt Vienošanos.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"""

TA-2819 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2778 ____________________________________

(A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2779 ____________________________________

(A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2830 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-2755 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” (TA-2759) un likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (TA-2760).
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” un likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (likumprojektu pakete).
5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2012.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Iedzīvotāju reģistra likumā, pieskaņojot to Civillikuma noteikumiem par rīcības spējas ierobežošanu.
6. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2012.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā grozījumus šādos normatīvajos aktos:
6.1. Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”, pārskatot informācijas par personām ar rīcības spējas ierobežojumiem izsniegšanas pamatojumu, lai ne tikai samērīgi tiktu aizsargāta personu privātās dzīves neaizskaramība, bet arī nodrošinātu trešo personu intereses;
6.2. Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”, pārveidojot attiecīgi veidlapas par tiesas ziņu sniegšanu Iedzīvotāju reģistram.
7. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt un iekšlietu ministram līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”, ieviešot attiecīgu e-pakalpojumu.
8. Visām ministrijām izvērtēt normatīvos aktus atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām un Civillikumā ietvertajiem principiem attiecībā uz personas rīcībspējas institūtu un līdz 2012.gada 15.janvārim iesniegt Tieslietu ministrijai informāciju par grozījumu nepieciešamību normatīvajos aktos, norādot grozāmo normatīvo aktu sarakstu un skaidrojumu par grozījumu būtību un pamatojumu.
9. Tieslietu ministrijai apkopot un līdz 2012.gada 1.februārim iesniegt Valsts kancelejā informatīvo ziņojumu par šā protokollēmuma 8.punktā minētajiem normatīvajiem aktiem.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2759 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” (TA-2755) un likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (TA-2760).
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” un likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (likumprojektu pakete).
5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" un biedrību „Latvijas Darba devēju konfederācija” izvērtēt iespējamās izmaiņas sabiedrības informēšanas kārtībā par personām ar rīcības spējas ierobežojumu un iekšlietu ministram līdz 2012.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-2760 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” (TA-2755) un likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” (TA-2759).
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” un likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” (likumprojektu pakete).
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""

TA-2511 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Kārkla, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas atzinumam un iesniegt noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2854 ____________________________________

(A.Draudiņš, J.Plūme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"

TA-1911 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra sēdes protokola Nr.51 9.§ "Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"".
 
51.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības e-pārvaldes ministru padomes 2011.gada 17.-18.novembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2845 ____________________________________

(U.Bisenieks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta direktoram U.Biseniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības e-pārvaldes ministru padomes 2011.gada 17.-18.novembra neformālajā sanāksmē.
 
52.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2011.gada 18.novembra sanāksmei

TA-2834 ____________________________________

(E.Dzalbe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1 par Eiropas Savienības 2012.gada budžeta projektu (pozīcija Nr.3);
2.2. par Grozījumu vēstuli Nr.3 Eiropas Savienības 2012.gada budžeta projektam (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei S.Bajārei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2011.gada 18.novembra sanāksmē.
 
53.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam"

TA-2843 ____________________________________

(A.Antonovs, S.Zvidriņa, G.Bērziņš, D.Lucaua, Ž.Jaunzeme-Grende, I.Viņķele, E.Sprūdžs, I.Aleksandroviča, D.Pavļuts, J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam”, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus par formulējuma precizēšanu jautājumā par daudzfondu darbības programmas izveides iespējamību Latvijā 2014.–2020.gada plānošanas periodā.
3. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt pozīciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus par institūciju darbības koordināciju, lai nodrošinātu vienotu pieeju Eiropas Savienības Kohēzijas politikas plānošanai un vienoti pārstāvētu Latvijas intereses Eiropas Savienības Kohēzijas politikas jautājumos, saskaņot ar iesaistītajām ministrijām un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā divu nedēļu laikā pēc tam, kad būs noticis seminārs ministriem par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu.
 
54.§
Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas Teritoriālas sadarbības mērķi un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, ar kuru groza 2006.gada 5.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un ieviešanas precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu"

TA-2851 ____________________________________

(I.Krieva, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas Teritoriālas sadarbības mērķi;
2.2. pozīcija par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, ar kuru groza 2006.gada 5.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un ieviešanas precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu.
 
55.§
Lēmumprojekts "Par Jaroslava Streļčenoka iecelšanu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku"

TA-2762 ____________________________________

(J.Kažociņš, J.Streļčenoks, G.Bērziņš, A.Ronis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto lēmumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
56.§
Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2012. – 2014.gadam

TA-2855 ____________________________________

(B.Bāne, R.Ķīlis, S.Zvidriņa, A.Teikmanis, J.Sārts, L.Jurcēna, M.Lazdovskis, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Pamatā apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2012.-2014.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2012. – 2014.gadam” (turpmāk – informatīvais ziņojums) pielikumu.
2. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.divi prim panta ceturtajai daļai izvērtējot Satversmes tiesas viedokli par Satversmes tiesas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2012.-2014.gadam un papildu finansējuma pieprasījumu 2012.gadam 42 800 latu apmērā, tai skaitā 12 800 latu apmērā mēbeļu, datortehnikas iegādes un kosmētiskā remonta izdevumiem publisko tiesas sēžu nodrošināšanai un 30 000 latu apmērā ēkas, kurā atrodas Satversmes tiesa, remontdarbu veikšanai, kā arī 2013.gadam 8 000 latu apmērā un 2014.gadam 40 000 latu apmērā ēkas remontdarbu turpināšanai, kā arī ņemot vērā 2012.gadā veicamo valsts budžeta fiskālo konsolidāciju, nepieciešamību nodrošināt fiskālo disciplīnu, neatbalstīt Satversmes tiesas papildu finansējuma pieprasījumu. Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt Satversmes tiesas likuma 28.prim panta pirmajā prim daļā noteiktos kritērijus, lemjot par lietas izskatīšanu rakstveida procesā vai tiesas sēdē ar lietas dalībnieka piedalīšanos, un nepieciešamību izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” paketē attiecīgus grozījumus Satversmes tiesas likumā.
3. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta otrās daļas 17.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, pievienot tam šo Ministru kabineta sēdes protokollēmumu.
4. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu 2012.-2014.gadam samazināt izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 67.06.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti” un palielināt izdevumus programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana”: 2012.gadā 165 899 latu apmērā, tajā skaitā atlīdzībai 114 739 lati, 2013.gadā 362 200 latu apmērā, tajā skaitā atlīdzībai 124 650 lati, un 2014.gadā 194 693 latu apmērā, tajā skaitā atlīdzībai 123 893 lati, lai nodrošinātu apsekojumu „2012.gada Darbaspēka izlases veida apsekojums”, „Lauku saimniecību apsekojums par pesticīdu pielietošanu lauksaimniecības kultūrām”, „2012.gada Augļu dārzu apsekojums”, „2013.gada Lauku saimniecību struktūras apsekojums”, „Nacionālo kontu aprēķinu metodoloģijas izmaiņas” un „Pensiju saistību aprēķinu izmaiņas” veikšanu, kuriem nav piemērojama projektu īstenošanai Eiropas Savienības Grantu shēma un kas jānodrošina atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes veicamajiem uzdevumiem saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasību īstenošanu statistikas datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā.
5. Atļaut Ministru kabinetam veikt pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kā arī paredzēt papildu finansējumu 20 609 latu apmērā 2012.-2014.gadam katru gadu, lai nodrošinātu izdevumus atlīdzībai 75 810 latu apmērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma izpildei, kā arī, lai nodrošinātu informācijas tehnoloģiju, sistēmu un kritiskās infrastruktūras drošības un Nacionālā pretterorisma plāna pasākumu ieviešanu un sadarbību ar Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomi.
6. Labklājības ministrijai nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta pieprasījuma sagatavošanu 2012.gadam, ievērojot precizētās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozes 2012.gadam 1 318 738 000 latu apmērā. Labklājības ministrijai līdz 2011.gada 21.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā atjaunotās prognozes par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu daļu fondēto pensiju shēmā.
7. Lai nodrošinātu konsolidācijas pasākumu, Labklājības ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” paketē grozījumus likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, paredzot ar 2013.gada 1.janvāri turpināt maternitātes un paternitātes pabalstu piešķirt 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
8. Noteikt, ka likumprojekts „Par valsts budžetu 2012.gadam” tiek sagatavots un iesniegts Saeimā līdz 2011.gada 6.decembrim, kurā ir iekļauta informācija par 2012.gadā paredzētajiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, budžeta likumu projektu pakete ar 2012.gada valsts budžeta likuma darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem grozījumiem likumos, vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2012. – 2014.gadam un valsts budžeta paskaidrojumu kopsavilkums pa ministrijām.
9. Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 16.novembrim elektroniski nosūtīt ministrijām valsts budžeta paskaidrojumu kopsavilkuma formu un valsts budžeta pieprasījumos iekļaujamo veidlapu iesniegšanas prioritāro secību.
10. Ministrijām līdz 2011.gada 21.novembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā budžeta likumprojektu paketē iekļaujamos likumprojektus.
11. Ministrijām līdz 2011.gada 23.novembrim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta pieprasījumus 2012.–2014.gadam.
12. Ministrijām valsts budžeta pieprasījumus 2012. – 2014.gadam sagatavot atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.782 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”” un Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.781 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju””.
13. Atļaut ministrijām, saskaņojot ar Finanšu ministriju:
13.1. precizēt ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, budžeta izpildes procesā veicamos transfertus un tiem atbilstošos izdevumus, nepalielinot valsts budžeta deficītu;
13.2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paredzēt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem uz gada sākumu.
14. Ministrijām, saskaņojot ar Finanšu ministriju, atļaut precizēt valsts budžeta izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu.
15. Ministrijām maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjoma 2012. - 2014.gadam ietvaros atļaut veikt izdevumu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, nesamazinot izdevumus valsts parāda vadībai, iemaksas Eiropas Savienības budžetā, iemaksas NATO, Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem, valsts budžeta uzturēšanas izdevumus transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem, kā arī sociālās drošības tīklam paredzēto finansējumu.
16. Ministrijām valsts pamatfunkciju īstenošanai paredzētā finansējuma ietvaros nepalielināt izdevumus atlīdzībai. Ja izdevumi tiek finansēti no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, izdevumus atlīdzībai atļaut palielināt pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju.
17. Ministrijām nepārdalīt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paredzēto finansējumu uz izdevumiem valsts pamatfunkciju nodrošināšanai.
18. Noteikt, ka Finanšu ministrija sadarbībā ar ministrijām divu mēnešu laikā pēc likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” izsludināšanas nodrošina detalizētu valsts budžeta likuma paskaidrojumu sagatavošanu un iesniegšanu Ministru kabinetam.
19. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu palielināt ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2013.gadam par 1 705 837 latiem un 2014.gadam par 1 458 523 latiem brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klases skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē no sešu gadu vecuma ar 2013.gada 1.septembri.
20. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu palielināt ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2013.gadam par 100 000 latiem un 2014.gadam par 88 700 latiem pedagogu tālākizglītības kursu organizēšanai, sešgadīgo izglītojamo integrētās mācību programmas ieviešanas uzraudzībai un metodiskā atbalsta sniegšanai, un mācību priekšmetu programmu paraugu aprobācijai 7-11 gadu vecuma grupai.
21. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju par nepieciešamību pārdalīt finansējumu starp programmām un apakšprogrammām, tostarp veikt finansējuma pārdali no apakšprogrammas 22.04.00 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana” kultūras nozares vienreizēju neatliekamu pasākumu īstenošanai, lai novērstu parādu veidošanos. Kultūras ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju pārdalāmā finansējuma apmēru, neradot fiskālu ietekmi uz turpmākajiem gadiem, un par panākto vienošanos informēt Ministru kabinetu.
22. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no valsts nodevas par vīzu izsniegšanu prognozi par 30 000 latu. Ārlietu ministrijai palielināt izdevumus valsts budžeta programmā 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” 50 000 latu apmērā. Ārlietu ministrijai līdz 2011.gada 16.novembrim plkst. 12.00 iesniegt Finanšu ministrijā precizēto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu 2012.-2014.gadam aprēķinu. Jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu attīstības sadarbības projektiem, lai to apjoms pakāpeniski sasniedz 150 000 latu, izskatīt valsts budžeta 2012.gadam izpildes gaitā.
23. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu 2012.gadam papildus piešķirto finansējumu 680 000 latu izdevumiem Latvijas konsulārā dienesta darbības nodrošināšanai attiecināt arī uz 2013. un 2014.gadu, jo papildu ieņēmumi no valsts nodevas no vīzām 800 000 latu apmērā ir prognozēti arī turpmākajos divos gados.
24. 2013. un 2014.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā izskatīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumus palielināt maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu Aizsardzības ministrijai valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, tai skaitā slēgt ilgtermiņa saistību līgumus, atbilstoši makroekonomikas prognozēm un NATO valstu kopējam ieguldījumam aizsardzības nozarē, nodrošinot Aizsardzības nozares finansējuma apjomu ne mazāku par 1% no IKP.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts kredītreitingu un faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai"

TA-2724-IP ____________________________________

(I.Zīlīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru 2011.gadā"

TA-2793 ____________________________________

(D.Jakaite, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Par valsts budžetā īstenojamo fiskālo konsolidāciju

TA-2775-IP ____________________________________

(J.Stinka, B.Bāne, M.Bičevskis, G.Bērziņš, M.Lazdovskis, S.Bajāre, P.Leiškalns, Ģ.Ludeks, J.Vanags, R.Ganiņš, A.Ronis, Ž.Jaunzeme-Grende, G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvā ziņojuma pielikumu „Budžeta konsolidācijas pasākumi 2012.gadam”.
3. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši sarunu ar Programmas partneriem norisei un rezultātam budžeta konsolidācijas pasākumi 2012. gadam var tikt precizēti.
4. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija izstrādās un tieslietu ministrs iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par tiesu izpildītāju taksēm līdz 2012.gada 1.janvārim, bet priekšlikumus grozījumiem Maksātnespējas likumā - līdz 2012.gada 1.martam.
5. Finanšu ministrijai izvērtēt finanšu stabilitātes nodevas ietekmi, tai skaitā nodevas apmēru, un līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar starptautiskajiem aizdevējiem izvērtēt alternatīvu pasākumu pasākumam "azartspēļu nodokļa spēļu automātiem un spēļu galdiem palielināšana" ar tāda paša apmēra fiskālo ietekmi.
7. Finanšu ministrijai, sagatavojot un finanšu ministram 2012.gada valsts budžeta likumprojekta paketē iesniedzot Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, iekļaut tajā arī jautājumu par reliģisko organizāciju dzīvojamām mājām un tām piekritīgo zemi, paredzot, ka tās nav apliekamas ar nodokli, ja tās tiek izmantotas reliģiskai darbībai, sociālai aprūpei vai labdarībai.
8. Finanšu ministrijai tehniski precizēt informatīvā ziņojuma 6.punktu un pēdējo teikumu un publicēt informatīvā ziņojuma pielikumu „Budžeta konsolidācijas pasākumi 2012. gadam” Finanšu ministrijas mājas lapā.
 
60.§
Par Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu vēstuli un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu vienošanos

TA-2777-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
61.§
Noteikumu projekts "Par Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra pievienošanos Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"

TA-2740-DV ____________________________________

(J.Sārts, LV.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi Ē.Nagli parakstīt Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra Pievienošanās protokolu Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām.
 
62.§
Noteikumu projekts "Par Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta pievienošanos Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"

TA-2741-DV ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi Ē.Nagli parakstīt Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta Pievienošanās protokolu Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu.
 
63.§
Noteikumu projekts "Par Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta pievienošanos Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"

TA-2742-DV ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi Ē.Nagli parakstīt Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta Pievienošanās protokolu Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām.
 
64.§
Noteikumu projekts "Par Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra pievienošanos Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"

TA-2743-DV ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi Ē.Nagli parakstīt Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra Pievienošanās protokolu Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu.
 
65.§
Informatīvais ziņojums par rīcību saistībā ar patvēruma meklētājiem

TA-2594-DV ____________________________________

(I.Pētersone, R.Ķīlis, R.Kozlovskis, D.Pavļuts, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai izveidot starpinstitūciju darba grupu, lai izstrādātu pasākumu plānu institūciju saskaņotai rīcībai patvēruma meklētāju masveida ierašanās gadījumā Latvijas Republikā krīzes gadījumā ārvalstīs, un līdz 2012.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt pasākumu plāna projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Noņemt protokollēmumam lietojuma ierobežojuma statusu "Dienesta vajadzībām".
 

Sēdi slēdz plkst. 16.10


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece


I.Gailīte

Skatīt darba kārtību